hop am noi vong tay lon

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

Xem thêm: chuc buoi sang

Intro: [Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
 
[Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô [Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô
[Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ
[Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô [Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô
[Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Dm] Ô
 
Rừng núi dang tay nối lại biển lớn [Dm] xa xăm.
Ta [Dm] chuồn vòng đeo tay [C] rộng lớn mãi nhằm [C] nối đập [Dm] hà. [Dm] [C]
Mặt [C] khu đất bao [F] la, anh [F] em tớ [Bb] về
Gặp [C] nhau mừng như [Dm] bão cát xoay [Bb] cuồng trời [Am] rộng lớn.
Bàn [C] tay tớ [Am] tóm nối [C] tròn trặn một vòng Việt [Dm] Nam [Dm] [Dm]
 
Từ [Dm] Bắc vô [Dm] Nam nối [Dm] ngay lập tức tóm [Dm] tay
Ta [Dm] chuồn kể từ đồng [C] hoang sơ vượt lên trước [C] không còn núi [Dm] đống. [Dm] [C]
Vượt [C] thác cheo [F] leo, tay [F] tớ vượt lên trước [Bb] đèo
Từ [C] quê túng lên [Dm] phố rộng lớn tóm [Bb] tay nối [Am] ngay lập tức.
Biển [C] xanh xao sông [Am] gấm nối [C] tròn trặn một vòng Việt [Dm] Nam [Dm]
 
[Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
[Dm] [Dm] [Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
 
[Dm] Cờ nối [Dm] dông tố tối sung sướng nối [Bb] ngày
Dòng ngày tiết [Bb] nối trái tim đồng [C] loại
Dựng tình [Am] người trong thời gian ngày [C] mới
Thành phố [Dm] nối thôn xa xăm vời [Bb] vợi
Người bị tiêu diệt [Bb] nối rất linh thiêng vô [C] đời
Và nụ [Am] cười cợt nở bên trên [Dm] môi [Dm]
 
[Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
[Dm] [Dm] [Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
 
[Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô [Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô
[Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ
[Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô [Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô
[Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Dm] Ô
 
Rừng núi dang tay nối lại biển lớn [Dm] xa xăm.
Ta [Dm] chuồn vòng đeo tay [C] rộng lớn mãi nhằm [C] nối đập [Dm] hà. [Dm] [C]
Mặt [C] khu đất bao [F] la, anh [F] em tớ [Bb] về
Gặp [C] nhau mừng như [Dm] bão cát xoay [Bb] cuồng trời [Am] rộng lớn.
Bàn [C] tay tớ [Am] tóm nối [C] tròn trặn một vòng Việt [Dm] Nam [Dm]
 
Từ [Dm] Bắc vô [Dm] Nam nối [Dm] ngay lập tức tóm [Dm] tay
Ta [Dm] chuồn kể từ đồng [C] hoang sơ vượt lên trước [C] không còn núi [Dm] đống. [Dm] [C]
Vượt [C] thác cheo [F] leo, tay [F] tớ vượt lên trước [Bb] đèo
Từ [C] quê túng lên [Dm] phố rộng lớn tóm [Bb] tay nối [Am] ngay lập tức.
Biển [C] xanh xao sông [Am] gấm nối [C] tròn trặn một vòng Việt [Dm] Nam [Dm]
 
[Dm] Cờ nối [Dm] dông tố tối sung sướng nối [Bb] ngày
Dòng ngày tiết [Bb] nối trái tim đồng [C] loại
Dựng tình [Am] người trong thời gian ngày [C] mới
Thành phố [Dm] nối thôn xa xăm vời [Bb] vợi
Người bị tiêu diệt [Bb] nối rất linh thiêng vô [C] đời
Và nụ [Am] cười cợt nở bên trên [Dm] môi
 
[Dm] Cờ nối [Dm] dông tố tối sung sướng nối [Bb] ngày
Dòng ngày tiết [Bb] nối trái tim đồng [C] loại
Dựng tình [Am] người trong thời gian ngày [C] mới
Thành phố [Dm] nối thôn xa xăm vời [Bb] vợi
Người bị tiêu diệt [Bb] nối rất linh thiêng vô [C] đời
Và nụ [Am] cười cợt nở bên trên [Dm] môi [Dm]
 
[Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
[Dm]

Xem thêm: cách làm tỏi ngâm xanh