hình nón được tạo thành như thế nào

Câu hỏi:

17/03/2020 52,964

Hình nón được tạo nên trở thành Khi con quay hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh góc vuông cố định và thắt chặt.

Bạn đang xem: hình nón được tạo thành như thế nào

Nếu đặt điều mặt mũi lòng của hình nón tuy vậy song với mặt mũi bằng phẳng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình tam giác cân nặng và hình chiếu cạnh với hình trụ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình trụ được tạo nên trở thành như vậy nào? Nếu đặt điều mặt mũi lòng của hình trụ tuy vậy song với mặt mũi bằng phẳng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh với hình dạng gì?

Câu 2:

Hình cầu được tạo nên trở thành như vậy nào? Các hình chiếu của hình cầu với Điểm lưu ý gì ?

Câu 3:

Cho những bạn dạng vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của những vật thể (h6.6).

a) Hãy hiểu những bạn dạng vẽ nhằm xác đánh giá dạng của những vật thể tê liệt.

b) Hãy lưu lại (x)vào dù tương thích của bảng 6.4 nhằm chứng minh sự đối sánh tương quan trong những vật thể A, B, C, D(h6.7) với những bạn dạng vẽ những hình chiếu 1,2,3,4(h6.6).

Xem thêm: sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn

Câu 4:

Hãy hiểu bạn dạng vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Mỗi hình chiếu với hình dạng như vậy nào? (tam giác cân nặng ,hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện nay độ cao thấp này của khối tròn trặn xoay? (đường kính,độ cao ) (bằng cơ hội điền những cụm kể từ vô ngoặc đơn vô bảng 6.1, 6.2,6.3)

Câu 5:

Bằng cơ hội điền vô địa điểm ... những cụm kể từ sau: hình tam giác vuông,nửa hình trụ,hình chữ nhật vô những mệnh đề tại đây nhằm tế bào mô tả cơ hội tạo nên trở thành những khối :hình trụ,hình nón ,hình cầu.

a) Khi con quay ...(hình chữ nhật) một vòng xung quanh một cạnh cố định và thắt chặt ,tớ được hình trụ(h6.2a).

b) Khi con quay ...(hình tam giác vuông) một vòng xung quanh một cạnh góc vuông cố định và thắt chặt ,tớ được hình nón (h6.2b).

c) Khi con quay ...(nửa hình trụ ) một vòng xung quanh 2 lần bán kính cố định và thắt chặt ,tớ được hình cầu (h6.2c).

Xem thêm: tôi thật sự không muốn làm nhân vật phản diện

Em hãy kể một só vật thể với dạng những khối tròn trặn xoay nhưng mà em biết ?

Câu 6:

Các em với biết những dụng cụ này được thực hiện đi ra ra sao không?