Hình nào sau đây không thuộc khối tròn xoay

     

Câu 20 : Hình chiếu đứng của hình chóp những là :A. Hình vuông vắn B. Hình chữ nhật C. Hình thang D. Hình tam giác cânCâu 21 : Hình chiếu bằng của hình chóp hầu như ( đáy là hình vuông vắn vắn ) là :

A. Hình vuông vắn B. Hình chữ nhật C. Hình thang D. Hình tròn
Bạn đang xem: Hình nào sau đây không thuộc khối tròn xoay

Bạn đang đọc: Hình nào dưới đây thuộc khối tròn luân phiên : A.Hình vỏ hộp chữ nhật B.Hình lăng trụ phần nhiều C.Hình chóp hầu như D. Hình nón
Xem thêm: Bệnh Thoát Vị Bẹn Trẻ Sơ Sinh Khi Nào Cần Can Thiệp? Thoát Vị Bẹn Trẻ Sơ Sinh Khi Nào Cần Can Thiệp

Câu 22 : các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình chóp hầu như ( đáy là hình vuông vắn vắn ) là :A. 2 hình tam giác cân và 1 hình trụ trụ B. 2 hình tam giác cân nặng và 1 hình thangC. 2 hình tam giác cân nặng và 1 hình chữ nhật D. 2 hình tam giác cân và 1 hình vuông vắnCâu 23 : những hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình lăng trụ đa số ( lòng tam giác hồ hết ) :A. 2 hình chữ nhật với 1 tam giác số đông B. 2 hình chữ nhật với 1 hình trụ trụC. 2 hình chữ nhật và 1 hình vuông vắn vắn D. 2 hình chữ nhật và 1 hình thangCâu 24 : các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình trụ trụ là :A. 2 hình chữ nhật cùng 1 tam giác số đông B. 2 hình chữ nhật và đa giác đềuC. 2 hình chữ nhật và 1 hình vuông vắn vắn D. 2 hình chữ nhật và 1 hình trụ trụCâu 25 : những hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình nón là :A. Hình tam giác cân nặng và 1 nhiều giác hầu hết B. 2 hình tam giác cân và 1 hình tròn trụC. 2 hình tam giác cân và 1 hình vuông vắn vắn D. 2 hình tam giác cân và 1 hình chữ nhậtCâu 26 : Để trình diễn ví dụ bộ phận bên phía trong bị bịt khuất của đồ vật thể, người ta dùng :A. Hình chiếu đứng B. Hình chiếu bằng C. Hình giảm D. Hình chiếu cạnhCâu 27 : Hình cắt là hình màn màn trình diễn phần đồ thể sinh sống :A. Trước mặt phẳng giảm B. Sau mặt phẳng cắtC. Xung quanh phẳng giảm D. Dưới mặt phẳng cắtCâu 28 : Trong bản vẽ cụ thể biểu thị mấy ngôn từ ?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 29 : Trình tự đọc phiên bản vẽ chi tiết cụ thể là :A. Form tên, kích cỡ, hình trình diễn, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợpB. Hình màn biểu diễn, form tên, size, nhu cầu kĩ thuật, tổng hợpC. Khung tên, hình màn biểu diễn, size, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợpD. Hình màn biểu diễn, kích cỡ, size tên, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợpCâu 30 : kích thước trên phiên bản vẽ kĩ thuật tính theo solo vị tác dụng :A. Milimet B. Cm C. Dm D. MCâu 31 : Trong phiên bản vẽ lắp biểu thị mấy câu chữ ?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 32 : bạn dạng vẽ lắp gồm thêm nội dung nào mà bản vẽ cụ thể cụ thể không tồn tại ?A. Hình màn biểu diễn B. Form size C. Bảng kê D. Size tênCâu 33 : lúc đọc bạn dạng vẽ cụ thể cụ thể bắt buộc đọc ngôn từ gì trước ?A. Hình màn màn biểu diễn B. Size C. Yêu ước kĩ thuật D. Khung tên

Câu 34: Trình từ bỏ đọc bản vẽ lắp có mấy bước?
Xem thêm: Sinh Học Lớp 8 Bài 39 : Bài Tiết Nước Tiểu, Bài 39: Bài Tiết Nước Tiểu

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7Câu 35 : Trình từ bỏ đọc bạn dạng vẽ thêm là :A. Size tên, bảng kê, hình màn biểu diễn, kích cỡ, nghiên cứu và phân tích và phân tích nạm thể, tổng hợpB. Form tên, hình màn biểu diễn, bảng kê, kích cỡ, nghiên cứu và phân tích và phân tích chi tiết cụ thể, tổng hợpC. Form tên, hình trình diễn, bảng kê, phân tích và phân tích chi tiết cụ thể, kích hước, tổng hợpD. Hình màn biểu diễn, size tên, bảng kê, nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể, kích cỡ, tổng hợpCâu 36 : Mục “ tổng hợp ” của bạn dạng vẽ ráng thể, bản vẽ đính ráp sinh hoạt :A. Đầu B. Giữa C. Cuối D. TrênCâu 37 : Ta cần sử dụng mấy hình chiếu để diễn tả khối tròn xoay ?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 38 : khi quay hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh thắt chặt và cố định và thắt chặt, ta được :A. Hình nón B. Hình chữ nhật C. Hình ước D. Hình trụCâu 39 : khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt và thắt chặt, ta được hình :A. Hình nón B. Hình chữ nhật C. Hình cầu D. Hình trụCâu 40 : khi quay nửa hình trụ trụ một vòng quanh con đường kính cố định và thắt chặt, ta được hình :A. Hình nón B. Hình chữ nhật C. Hình ước D. Hình trụCâu 41 : bao gồm mấy nhiều loại ren ?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 42 : đồ vật nào sau không có ren :A. Đui đèn B. Ly C. Đinh vít D. Lọ mựcCâu 43 : Đường đỉnh ren được vẽ bởi nét :A. Ngay tức khắc mảnh B. Liền đậm C. đường nét đứt D. Nét không đứtCâu 44 : Đường chân ren được vẽ bằng nét :A. Ngay tức thì mảnh B. Tức thì đậm C. đường nét đứt D. Nét không đứtCâu 45 : Đường số lượng giới hạn ren được vẽ bằng nét :A. Liền mảnh B. Tức khắc đậm C. Nét đứt D. Nét không đứtCâu 46 : Ren bị bít khuất vẽ bằng nét :A. Ngay thức thì mảnh B. Ngay lập tức đậm C. Nét đứt D. Nét ko đứtCâu 47 : Vòng chân ren được vẽA. Cả vòng B. 50% vòng C. Ba phần tư vòng D. 1/4 vòngCâu 48 : tên thường gọi khác của ren trong là :A. Ren lỗ B. Ren trục C. Đỉnh ren D. Chân ren

Câu 49: bản vẽ nhà bao gồm mấy hình biểu diễn ?


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 50 : Trong phiên bản vẽ công ty hình miêu tả mặt nào quan trọng nhất ?A. Mặt đứng B. Mặt bằng C. Mặt cắt D. Phương diện phẳng