Hình Biểu Diễn Trên Bản Vẽ Chi Tiết Là

     

Bản vẽ chi tiết là bản vẽ biểu lộ hình dạng, kích thước và các yêu mong kĩ thuật của bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Hình biểu diễn trên bản vẽ chi tiết là

Bao gồm:

Các hình biểu diễn

Khung bạn dạng vẽ, size tên

Các số lượng kích thước

Các yêu cầu kĩ thuật

Công dụng: phiên bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật cần sử dụng trong việc sản xuất và đánh giá chi tiết.

*

Sơ đồ nội dung phiên bản vẽ đưa ra tiết

II.Đọc bản vẽchi tiết

Trình từ đọc phiên bản vẽ

Gồm 5 bước:

Đọc văn bản trong khung tên.

Phân tích các hình chiếu, hình cắt.

Phân tích kích thước.

Đọc yêu cầu kĩ thuật.

Mô tả hình dáng và kết cấu của chi tiết, chức năng của cụ thể đó.

Bản vẽ ống lót:

Tên gọi bỏ ra tiết: ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt ở đoạn hình chiếu đứng.

Kích thước bình thường của chi tiết: 28mm,30mm.

Kích thước các phần của đưa ra tiết: Đường kính ngoại trừ 18mm, 2 lần bán kính lỗ 16mm, chiều lâu năm 30mm.

Gia công: làm tù cạnh

Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

Mô tả bề ngoài và kết cấu của bỏ ra tiết: ống hình tròn trụ tròn.

Công dụng của chi tiết dùng nhằm lót giữa những chi tiết.


*

III.Cách lập bạn dạng vẽ chi tiết:


Bước 1: sắp xếp các hình trình diễn và size tên.

Bố trí những hình biểu diễn trên phiên bản vẽ bằng những đường trục và mặt đường bao hình biểu diễn.

Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng phía bên ngoài và phần bên phía trong của những bộ phận, vẽ hình cắt và khía cạnh cắt…

Bước 3: đánh đậm.

Xem thêm: Ếch Đồng Hô Hấp Bằng Gì ? Ếch Đồng Hô Hấp Bằng Bộ Phận Nào

Trước lúc tô đậm bắt buộc kiểm tra sửa chữa những sai sót, kẻ mặt đường gạch gạch ốp của khía cạnh cắt, kẻ con đường gióng và mặt đường ghi kích thước. Vẽ các nét đậm.

Bước 4: Ghi phần chữ.

Ghi kích thước, yêu cầu kĩ thuật, nội dung khung tên.


Bài 1:

Thế làm sao là bạn dạng vẽ cụ thể ? bạn dạng vẽ chi tiết dùng để triển khai gì?

Hướng dẫn giải

Bản vẽ cụ thể là một phương tiện thông tin dùng trong phân phối và đời sống.

Bản vẽ cụ thể có:

Hình biểu diễn gồm hình cắt (ở địa điểm hình chiếu đứng) và hình chiếu cạnh.Hai hình chiếu ấy diễn tả hình dạng bên trong và bên ngoài của vật dụng thể.

Kích thước có size chung và kích cỡ riêng.

Yêu ước kĩ thuật gồm chỉ dẫn về gia công, cập nhật bề mặt.

Khung tên có tên gọi cụ thể máy, thiết bị liệu, tỉ lệ, kí hiệu bạn dạng vẽ, cửa hàng thiết kế.

Bản vẽ chi tiết dùngđể sản xuất và kiểm tra chi tiết máy ,dùng vào laođộng , sản xuất , gắn ráp ,thi công vận hành

Bài 2:

Em hãy nêu trình từ bỏ đọc phiên bản vẽ chi tiết?

Hướng dẫn giải

Gồm 5 bước:

1. Form tên.

2. Hình biểu diễn.

3. Kích thước.

4. Yêu mong kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

Tên gọi chi tiết : ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt ở phần hình chiếu đứng.

Kích thước tầm thường của đưa ra tiết: 28mm,30mm.

Xem thêm: Những Bài Văn Thuyết Minh Lớp 8 Hay Nhất, Tổng Hợp Các Bài Văn Mẫu Lớp 8 Kì 1 Hay Nhất

Kích thước những phần của bỏ ra tiết: Đường kính quanh đó 18mm, đường kính lỗ 16mm, chiều lâu năm 30mm.