hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

                  
                       

Tạ Loan [thụ]- quả đât, bảo khuôn mẫu kiêm họa sỹ

Ya Yi [công]- nặc xung khắc tư cứng cáp, nhân viên cấp dưới phân hội Vân Báo, dáng vẻ ấu tể vừa phải như là mèo vừa phải như là thỏ, lông White tinh nghịch, bên trên đầu đem nhị cái sừng nhỏ, dáng vẻ cứng cáp sẽ sở hữu được cái đuôi bạc như là đuôi rồng

Bạn đang xem: hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

Ya Yi [công]- nặc xung khắc tư cứng cáp, nhân viên cấp dưới phân hội Vân Báo, dáng vẻ ấu tể vừa phải như là mèo vừa phải như là thỏ, lông White tinh nghịch, bên trên đầu đem nhị cái sừng nhỏ, dáng vẻ cứng cáp sẽ sở hữu được cái đuôi bạc như là đuôi rồng

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui vẻ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Lục Xa- quả đât, chúng ta kể từ thời nhằm chỏm của Tạ Loan ở địa cầu

Hạ Kỳ - tái mét duy lạp, phái đẹp bảo khuôn mẫu phân hội Vân Báo, Điểm lưu ý là bên trên đầu đem 2 sợi râu

Trát Lạp Đức - phái mạnh nghề giáo đại chiến phân hội Vân Báo, thượng tướng tá, thống soái quân team Tinh Minh chi phí nhiệm

Ni Khắc - ấu tể mục tạp, đem lớp vỏ dày cứng chan chứa tua nhọn, cẳng tay trước sắc bén, hai con mắt đỏ lòe ngầu

Ni Khắc - ấu tể mục tạp, đem lớp vỏ dày cứng chan chứa tua nhọn, cẳng tay trước sắc bén, hai con mắt đỏ lòe ngầu

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui vẻ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Dưa Hấu nghĩ về là Ni Khắc nhìn tương tự như vậy tuy nhiên cánh tay của Ni
Khắc sắc bén rộng lớn bé xíu vô hình

Già Nhĩ - nhân ngư, tóc cụt vàng óng, đôi mắt xanh rớt lam, đuôi màu sắc lam

Già Nhĩ - nhân ngư, tóc cụt vàng óng, đôi mắt xanh rớt lam, đuôi màu sắc lam

Xem thêm: hạ nhiễm tuyết

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui vẻ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Bội Đa - ấu tể khố đề, bé xíu chim rộng lớn...

Lai Lợi - ấu tể lai lợi, tầm vóc như là chim cánh cụt

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui vẻ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Lai Lợi - ấu tể lai lợi, tầm vóc như là chim cánh cụt

Lai Lợi - ấu tể lai lợi, tầm vóc như là chim cánh cụt

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui vẻ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Ấu tể tía đa: dáng vẻ như là rùa

Ấu tể tắc mỗ: dáng vẻ như là sư tử con

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui vẻ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Ấu tể tắc mỗ: dáng vẻ như là sư tử con

Xem thêm: dưới đoá hồng

Ấu tể tháp kỳ lạp: lỗ tai, đuôi, đằm thắm bản thân xù xù lông

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui vẻ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Ấu tể tháp kỳ lạp: lỗ tai, đuôi, đằm thắm bản thân xù xù lông

Ấu tể tháp kỳ lạp: lỗ tai, đuôi, đằm thắm bản thân xù xù lông

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui vẻ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.