hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

Câu hỏi:

06/06/2020 9,591

B. Áo nước

Bạn đang xem: hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nhiệt độ chừng nước vô áo nước xấp xỉ số lượng giới hạn tiếp tục ấn định, cầu xin hằng nhiệt độ sẽ:

A. Đóng cả hai cửa

B. Mở cửa ngõ thông với đàng nước nối tắt về bơm

C. Mở cửa ngõ thông với đàng nước vô két thực hiện mát

D. Mở cả hai cửa

Câu 2:

Khi nhiệt độ chừng nước vô áo nước bên dưới số lượng giới hạn ấn định trước, cầu xin hằng nhiệt độ sẽ:

A. Đóng cả hai cửa

B. Mở cửa ngõ thông với đàng nước nối tắt về bơm

C. Mở cửa ngõ thông với đàng nước vô két thực hiện mát

D. Mở cả hai cửa

Câu 3:

Bộ phận này tại đây ko nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

A. Quạt gió

B. Puli và đai truyền

C. Áo nước

D. Bầu thanh lọc dầu

Câu 4:

Hệ thống làm giảm nhiệt độ vị nước bao gồm bao nhiêu loại?

Xem thêm: người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Hệ thống làm giảm nhiệt độ vị bầu không khí sở hữu cụ thể đặc thù nào?

A. Trục khuỷu

B. Vòi phun

C. Cánh tản nhiệt

D. Bugi

Câu 6:

Nước qua loa két được sản xuất đuối do?

A. Diện tích xúc tiếp rất rộng của vỏ ống với ko khí

B. Quạt dông hít bầu không khí qua loa giàn ống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7:

Bộ phận này tại đây nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

A. Van hằng nhiệt

B. Két nước

C. Bơm nước

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn