Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính

     

Hiện nay có rất nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Lotus, Quattro, Excel…Nhưng chúng đều có chung một số tính năng chung như sau:

– Màn hình làm việc đều có dạng bảng (bao gồm cột, hàng và ô);

– Có khả năng lưu trữ và xử lí nhiều loại dữ liệu như ờ dạng số, văn bàn, ngày tháng, tiền tệ…

– Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn;

– Sắp xếp và lọc dữ liệu;

– Tạo biểu đồ dựa vào dữ liệu có sẵn trong bảng.

Bạn đang xem: Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về bảng tính nhé!

1. Bảng tính là gì?

Bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán và xây dựng biểu đồ để minh họa.

2. Thành phần chính trên trang tính là:


* Các thành phần chính trên trang tính:

+ Hộp tên: là ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ ô được chọn.

+ Khối: là 1 nhóm các ô liền kề nhau taọ thành hình chữ nhật. Khối có thể là 1 ô, 1 hàng, 1 cột hay 1 phần của hàng, của cột.

+ Thanh công thức: cho biết nội dung ô được chọn.

* Chọn đối tượng trên trang tính:

+ Chọn 1 ô: đưa con trỉ chuột đến ô cần chọn và nháy chuột.

+ Chọn 1 hàng: nháy chuột vào tên hàng.

Xem thêm: Soạn Sử 9 Bài 22 Ngắn Nhất

+ Chọn 1 cột: nháy chột vào tên cột.

+ Chọn 1 khối: kéo thả chuột từ 1 ô góc đến ô ở góc đối diện, ô được kích hoạt là ô đầu tiên.

*

3. Các bước để xây dựng và ứng dụng bảng tính thông thường

- Nhập dữ liệu: Có thể nhập dữ liệu vào một ô , một và i ô cùng một thờ i điểm, hay vào nhiều trang tính cùng môṭ thờ i điểm. Dữ liệu mà bạn nhập vào có thể là số, văn bản, ngày tháng hoặc thời gian . Bạn có thể định dạng dữ liệu theo nhiều cách khác nhau . Và có một số thiết đặt mà bạn có thể điều chỉnh để giúp cho việc nhập dữ liệu dễ dàng hơn.

- Biên tập dữ liệu: Trong nhiều trường hợp thực tế, dữ liệu thu được từ nhiều nguồn khác nhau, được tạo ra vì các mục đích khác nhau, có cách sắp xếp khác nhau. Ta có thể có một bản tổng hợp tình hình bán hàng trong một quý, nhưng cũng có thể là một trăm bản ghi nhận hàng xuất kho trong một trăm ngày. Đơn vị trọng lượng của bảng này là kg nhưng của bảng kia là tấn. Ta cần phải tổng hợp các dữ liệu này thành một hay một số bảng dữ liệu đáp ứng được các yếu cầu của xử lý dữ liệu

- Tạo lập công thức: 

+ Các thành phần của công thức

+ Bắt đầu với một dấu bằng (=).

+ Sau dấu bằng, bạn nhập hoặc là phép tính hoặc hàm.

Xem thêm: Bài 6: Thực Hành Công Nghệ 11 Bài 6 : Thực Hành Biểu Diễn Vật Thể

+ Nhấn phím Enter để hoàn thành công thức. Làm xong!

+ Hằng số – số hoặc các giá trị văn bản mà bạn nhập trực tiếp vào một công thức, như = 2 * 3. ·

+ Tham chiếu ô – tham chiếu đến ô chứa giá trị bạn muốn sử dụng trong công thức Excel của bạn, ví dụ: = SUM (A1, A2, B5). Để tham khảo dữ liệu trong hai hoặc nhiều ô tiếp giáp, hãy sử dụng một tham chiếu phạm vi như A1: A5. Ví dụ, để tổng hợp giá trị trong tất cả các ô giữa A1 và A5, sử dụng công thức này: = SUM (A1: A5).·

+ Tên – được xác định cho một phạm vi ô, hằng, bảng, hoặc hàm, ví dụ = SUM (my_name). ·

+ Các hàm – các công thức được xác định trước trong Excel thực hiện tính toán sử dụng các giá trị được cung cấp trong các đối số của chúng. ·

+ Toán tử – các ký hiệu đặc biệt chỉ định loại hoạt động hoặc tính toán sẽ được thực hiện.