giờ nước lên

* Dữ liệu được update tự động hóa

Cập nhật đợt cuối : 06/11/2023 21:09

Bạn đang xem: giờ nước lên

Bảng thủy triều bên trên Đồ Sơn (Hòn Dấu)

Ngày Thủy triều 1 Thủy triều 2
06-11-2023

10:16

tide

3.2 m

22:45

tide

0.8 m

07-11-2023

11:15

tide

3.0 m

23:32

tide

1.0 m

08-11-2023

12:08

tide

2.8 m

09-11-2023

00:16

tide

1.2 m

12:51

tide

2.6 m

10-11-2023

00:51

tide

1.5 m

13:20

tide

2.3 m

11-11-2023

02:16

tide

2.0 m

06:20

tide

1.8 m

12-11-2023

02:33

tide

2.3 m

17:08

tide

1.6 m

13-11-2023

03:07

tide

2.6 m

16:43

tide

1.2 m

14-11-2023

03:46

tide

2.9 m

17:04

tide

0.9 m

15-11-2023

04:27

tide

3.2 m

17:39

tide

0.6 m

16-11-2023

05:13

tide

3.5 m

18:21

tide

0.4 m

17-11-2023

06:05

tide

3.6 m

19:08

tide

0.3 m

18-11-2023

07:01

tide

3.7 m

19:59

tide

0.2 m

19-11-2023

08:01

tide

3.7 m

20:50

tide

0.2 m

20-11-2023

09:01

tide

3.7 m

21:39

tide

0.3 m

21-11-2023

09:58

tide

3.5 m

22:23

Xem thêm: thịnh sủng thê bảo

tide

0.6 m

22-11-2023

10:48

tide

3.2 m

22:54

tide

1.0 m

23-11-2023

11:25

tide

2.7 m

22:36

tide

1.4 m

24-11-2023

11:14

tide

2.3 m

19:31

tide

1.7 m

25-11-2023

03:33

tide

2.1 m

17:16

tide

1.5 m

26-11-2023

03:09

tide

2.6 m

16:31

tide

1.1 m

27-11-2023

03:35

tide

3.1 m

16:41

tide

0.7 m

28-11-2023

04:11

tide

3.5 m

17:12

tide

0.4 m

29-11-2023

04:51

tide

3.7 m

17:51

tide

0.2 m

30-11-2023

05:33

tide

3.7 m

18:34

tide

0.2 m

01-12-2023

06:19

tide

3.7 m

19:19

tide

0.2 m

02-12-2023

07:06

tide

3.6 m

20:05

tide

0.3 m

03-12-2023

07:56

tide

3.5 m

20:50

tide

0.4 m

04-12-2023

08:44

tide

3.3 m

21:31

tide

0.6 m

05-12-2023

09:30

tide

3.1 m

22:06

tide

0.8 m

06-12-2023

10:08

tide

2.9 m

22:30

tide

Xem thêm: nửa là đường mật, nửa là đau thương

1.1 m

Data from tides4fishing.com

* Dữ liệu được lấy tự động hóa kể từ những mối cung cấp tin cẩn, song Dinh Vu Port ko phụ trách về những nội dung được lấy kể từ những mối cung cấp mặt mày ngoài