Bài tập 1,2,3 trang 128 môn toán 5: luyện tập chung tiết 120

     

Một bể kính nuôi cá hình dạng hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.a) Tính diện tích s kính cần sử dụng làm bể cá đó (bể không tồn tại nắp).b) Tính thể tích bể cá đó.

Bạn đang xem: Bài tập 1,2,3 trang 128 môn toán 5: luyện tập chung tiết 120


Một bể kính nuôi cá hình dạng hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

a) Tính diện tích s kính sử dụng làm bể cá đó (bể không có nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) mức nước vào bể cao bằng (dfrac34) chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không đáng kể).

*

Phương pháp giải:

- do bể không có nắp đậy nên diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó bằng tổng diện tích xung quanh và ăn mặc tích phương diện đáy.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × chiều cao (cùng đơn vị đo).

- Mức nước trong bể cao bằng ( dfrac34) chiều cao của bể buộc phải thể tích nước vào bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Lời giải chi tiết:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

Xem thêm: Trong Tin Học Thông Tin Là Gì? Vai Trò Của Thông Tin? Thông Tin Là Gì

a) diện tích xung xung quanh của bể kính là:

(10 + 5) × 2 × 6 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của bể kính là:

10 × 5 = 50 (dm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là:

180 + 50 = 230 (dm2)

b) Thể tích bể cá là:

10 × 5 × 6 = 300 (dm3)

c) bởi mức nước vào bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể bắt buộc thể tích nước trong bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Thể tích nước trong bể là:

300 × (dfrac34) = 225 (dm3)

Đáp số: a) 230 dm2; 

b) 300 dm3;

c) 225 dm3.

Lưu ý: Ta có thể tìm chiều cao mực nước vào bể bởi 6 : 4 × 3 = 4,5dm. Thể tích nước trong bể bởi thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng lớn 5cm, độ cao 4,5dm. 


bài xích 2


Video trả lời giải


Một hình lập phương tất cả cạnh 1,5m. Tính:

a) diện tích xung quanh của hình lập phương;

b) diện tích s toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

- diện tích xung quanh = diện tích một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

- diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là:

1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2;

b) 13,5m2;

c) 3,375m3. 


bài bác 3


Video gợi ý giải


Có nhì hình lập phương. Hình M tất cả cạnh lâu năm gấp 3 lần cạnh hình N.

Xem thêm: Hình Ảnh 2 Bàn Tay Trắng - Tin Tức, Video, Hình Ảnh Hai Bàn Tay Trắng

*

a) diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M cấp mấy lần thể tích của hình N ?

Phương pháp giải:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a × 3.

Ta tính diện tích toàn phần cùng thể tích từng hình theo công thức rồi so sánh kết quả: