Giải toán vnen lớp 4 tập 1

     
*Bạn đang xem: Giải toán vnen lớp 4 tập 1

• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức có chứa một chữ • rèn luyện trang 7 • các số có sáu chữ số • rèn luyện trang 10 • Hàng cùng lớp • So sánh những số có nhiều chữ số • Triệu với lớp triệu • Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 16 • luyện tập trang 17 • hàng số thoải mái và tự nhiên • Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân • đối chiếu và xếp thự tự các số tự nhiên và thoải mái • luyện tập trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo trọng lượng • Giây, cầm cố kỉ • rèn luyện trang 26 • kiếm tìm số trung bình cùng • luyện tập trang 28 • Biểu trang bị • Biểu vật dụng (tiếp theo) • rèn luyện trang 33 • rèn luyện chung trang 35 • luyện tập chung trang 36

Chương 2: tư phép tính với các số từ nhiên. Hình học


• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 40 • Biểu thức tất cả chứa hai chữ • đặc thù giao hoán của phép cộng • Biểu thức có chứa tía chữ • Tính chất phối hợp của phép cộng • rèn luyện trang 46 • Tìm hai số khi biết tổng với hiệu của hai số đó • rèn luyện trang 48 • luyện tập chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai tuyến đường thẳng vuông góc • hai đường thẳng tuy vậy song • Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc • Vẽ hai đường thẳng song song • thực hành vẽ hình chữ nhật • thực hành vẽ hình vuông vắn • rèn luyện trang 55 • luyện tập chung trang 56
• Nhân với số gồm một chữ số • đặc điểm giao hoán của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia cho 10, 100, 1000,... • Tính chất phối kết hợp của phép nhân • Nhân với số tất cả tận thuộc là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một trong những với một tổng • Nhân một số trong những với một hiệu • luyện tập trang 68 • Nhân cùng với số gồm hai chữ số • luyện tập trang 69 • reviews nhân số bao gồm hai chữ số cùng với 11 • Nhân với số có tía chữ số • Nhân cùng với số có cha chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 74 • luyện tập chung trang 75
• chia một tổng cho một vài • phân chia cho số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 78 • Chia một vài cho một tích • phân tách một tích cho một vài • chia hai số gồm tận thuộc là những chữ số 0 • phân tách cho số có hai chữ số • phân tách cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 83 • chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • rèn luyện trang 84 • Thương gồm chữ số 0 • chia cho số có cha chữ số • rèn luyện trang 87 • chia cho số có bố chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• dấu hiệu chia hết mang đến 2 • dấu hiệu chia hết mang đến 5 • rèn luyện trang 96 • tín hiệu chia hết đến 9 • dấu hiệu chia hết mang lại 3 • rèn luyện trang 98 • rèn luyện chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • luyện tập trang 100


Xem thêm:

• Phân số • Phân số với phép phân tách số thoải mái và tự nhiên • Phân số cùng phép chia số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) • rèn luyện trang 110 • Phân số đều nhau • Rút gọn gàng phân số • rèn luyện trang 114 • Quy đồng mẫu mã số những phân số • Quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 117 • luyện tập chung trang 118 • đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số • rèn luyện trang 120 • so sánh hai phân số khác mẫu mã số • luyện tập trang 122 • luyện tập chung trang 123 phần 1 • luyện tập chung trang 123 phần 2 • luyện tập chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cùng phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 128 • luyện tập 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 131 • luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • luyện tập trang 133 • rèn luyện trang 134 • tìm phân số của một số trong những • Phép phân chia phân số • luyện tập trang 136 • rèn luyện trang 137 • rèn luyện chung trang 137 • rèn luyện chung trang 138 phần 1 • rèn luyện chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• reviews tỉ số • Tìm nhị số khi biết tổng cùng tỉ số của nhị số kia • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm nhì số khi biết hiệu với tỉ số của hai số kia • luyện tập 1 trang 151 • rèn luyện 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • rèn luyện chung trang 153
• Tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về các phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu đồ • Ôn tập về phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về tìm số trung bình cộng • Ôn tập về tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của hai số kia • luyện tập chung trang 176 • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: 15 Bài Văn Tả Văn Con Mèo Lớp 4 Siêu Hay, 15 Bài Văn Tả Về Con Mèo Lớp 4

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng •Chương 2: tứ phép tính với các số từ nhiên. Hình học tập •Chương 3: tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - những phép tính cùng với phân số. Reviews hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một trong những bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ •Chương 6: Ôn tập