Giải Sgk Tiếng Anh 9 Unit 2

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

Loạt bài bác soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 2: Clothing sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 9 dễ dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Giải sgk tiếng anh 9 unit 2

*

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 A. Getting Started trang 13

A. Getting started (Trang 13 SGK giờ đồng hồ Anh 9)

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người dân này sẽ mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

*

Gợi ý:

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 B. Listen và Read trang 13-14

B. Listen và read (Trang 13-14 SGK tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài đọc:

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dẻo in poems, novels & songs. The ao dẻo is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer khổng lồ wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want khổng lồ change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern và very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities.

They have visited villages & studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to lớn the ao dai, so Vietnamese women can continue khổng lồ wear the unique dress, which is now both traditional & fashionable.

Hướng dẫn dịch:

Qua bao cụ kỉ, những nhà thơ, công ty văn cùng nhạc sĩ đă đề cập mang lại áo dài trong những bài thơ, sách tiểu thuyết và bài xích hát. Áo lâu năm là y phục truyền thống lâu đời của đàn bà Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa dài xẻ hai bên và được mang với quần lâu năm rộng. Theo truyền thống, áo nhiều năm thường được mang bởi bầy ông và phụ nữ. Hình dạng vải dùng cho lũ ông khác biệt với hình dạng vải dùng cho phụ nữ. Ngày nay, thiếu phụ thường mặc nó, tốt nhất là vào đầy đủ dịp quánh biệt. Mặc dù nhiên, nhiều thiếu phụ Việt Nam thời buổi này thường say mê mặc y phục hiện đại hơn lúc có tác dụng việc, vị nó tiện nghi hơn.

Ngày nay, các nhà xây dựng thời trang muốn biến đổi áo nhiều năm truyền thống. Một số nhà thi công in các câu thơ trên áo dài, cho nên vì vậy chúng trông tất cả vẻ văn minh và rất hợp thời trang. Các nhà xây cất khác đem nguồn cảm giác từ các bộ tộc thiểu số Việt Nam. Họ thăm các làng và phân tích các kiểu với biếu tượng truyền thống cuội nguồn như : mặt trời, ngôi sao 5 cánh chữ thập, với sọc. Chúng ta thêm mọi mẫu này vào áo dài, vì chưng đó phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục mang áo dài độc đáo, ngày này nó vừa gồm tính truyền thống lâu đời vừa vừa lòng thời trang.

a) Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành các câu. Sử dụng tin tức trong bài bác đọc.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels and songs.

Xem thêm:

2. The ao dẻo is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer lớn wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the ao dẻo by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to showroom symbols such as suns, stars, crosses và stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Who used khổng lồ wear the ao dẻo by tradition? (Những ai đã mặc cái áo nhiều năm truyền thống?)

=> By tradition, Vietnamese men and women used khổng lồ wear the ao dai.

2. Why vì the majority of Vietnamese women prefer lớn wear modem clothing at work these days? (Tại sao đa số phụ phụ nữ Việt thích hợp mặc quần áo văn minh tại nơi thao tác làm việc ngày nay?)

=> The majority of Vietnamese women prefer to lớn wear modern clothing at work these days because it is more convenient.

3.

Xem thêm: Khu Vực Nào Sau Đây Của Châu Á Không Có Kiểu Khí Hậu Gió Mùa Châu Á Ko Có Kiểu ?

What have fashion designers done to lớn modernize the ao dai? (Những nhà thiết kế thời trang đã tân tiến hóa áo nhiều năm như nào?)

=> Fashion designers have changed the designs and patterns of the traditional ao dẻo by printed lines of poetry or adding the designs and symbols of ethnic minorities to them.