GIẢI BÀI TẬP TIN HỌC LỚP 11 SGK TRANG 79

     

Nếu dãy gồm hơn hai số thì tính công không đúng là a<1>-a<0> tiếp đến duyệt cả mảng nếu có số nào vi phạm luật quy nguyên tắc của cung cấp số cùng a không giống a+d thì tóm lại luôn ko là cung cấp số cộng.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học lớp 11 sgk trang 79

Nếu mang lại cuối hàng mà không tồn tại số nào phạm luật thì tóm lại là cấp số cộng.

program csc;uses crt;var a:array<1..100> of integer; i,n,d:integer; t:boolean;beginclrscr;write("nhap so phan tu cua day ");readln(n);for i:=1 to n dobeginwrite("a<",i,">=");readln(a);end;if n2thenwrite("la cap so cong ")elsebegind:=a<2>-a<1>;t:=true;for i:=3 to lớn n doif aa+dthen begint:=false;break;end;if tthenwrite("la cap so cong")elsewrite("khong phai cap so cong ");end;readkey;end.Kết quả:

Trường phù hợp là cấp cho số cộng:

*

Trường vừa lòng không là cấp số cộng:

*


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Bài 6 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Viết công tác nhập từ keyboard số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A bao gồm N số nguyên A1, A2 ...AN có mức giá trị tuyệt vời nhất không to hơn 1000. Hãy giới thiệu những thông tin sau:

a) con số số chẵn và số lượng số lẻ

b) con số số nguyên tố trong dãy


Câu 2:


Bài 10 (trang 80 sgk Tin học tập lớp 11): Viết công tác nhập từ bàn phím xâu kí trường đoản cú S có độ dài không thực sự 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số mở ra trong xâu S. Thông báo công dụng ra màn hình.

Xem thêm: Chia Sẻ 15 Cách Chữa Viêm Xoang Dị Ứng Tại Nhà Đơn Giản, Các Cách Điều Trị Viêm Mũi Dị Ứng


Câu 3:


Bài 4 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Tham chiếu đến thành phần của mảng bằng cách nào?


Câu 4:


Bài 7 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): ): dãy F là dãy Phi-bo-na-xi nếu:

F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 với N ≥ 2

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và gửi ra screen số hạng vật dụng N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của chúng ta thực hiện với mức giá trị lớn số 1 của N là bao nhiêu?


Câu 5:


Bài 3 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Các bộ phận của mảng rất có thể có đều kiểu gì?


Câu 6:


Bài 2 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): tại sao phải khai báo kích thước của mảng?


Câu 7:


Bài 1 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): nguyên nhân mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?


Câu 8:


Bài 8 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): lịch trình sau thực hiện những gì?

Chương trình sau đây thực hiện đa số gì?

program BT8;const NMax = 50;type Mass = array <1...NMax, O..NMax-1> of real;var A: Mass;i,j N: byte; C: real;beginWrite ("Nhap N= ?");readln(N); for i:= 1 lớn N dofor 0 to N-1 dobeginwrite("A )end,for i:= 1 lớn N dofor j:= 1 to N-1 dobeginC:= A;A := AA := C;end;for i:=1 khổng lồ N vị beginfor j : =1 to N— 1 vì write (A < i, j > : 5 : 2 , " ");writelnend;End.

Câu 9:


Bài 11 (trang 80 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy bổ sung cập nhật thêm vào lịch trình Xep_loai ở bài bác 13 rất nhiều lệnh cần thiết để chương trình giới thiệu danh sách học sinh xếp loại A.

Xem thêm: Ngọn Lửa Đam Mê Thuyết Minh, The Writers 2017 Vietsub Tập 1


Câu 10:


Bài 9 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): mang lại mảng nhì chiều size nxm với các thành phần là đa số số nguyên. Tìm trong những dòng bộ phận lớn độc nhất vô nhị rồi đổi khu vực nó với phần tử có chỉ số dòng bởi chỉ số cột.

program Diag;uses crt;VarN,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;A:array<1..15,1..15> of integer;beginclrscr;write("nhap N nho hon 15:");readln(N);for i:=1 to N dofor j:=1 lớn N dobeginwrite("a<",i,",",j,">=");readln(a);end;for i:=1 to N dobeginMax:=A;Ind:=1;for j:=2 to lớn N doif A> Max thenbeginMax:=A;Ind:=j;end;vsp:=A;A:=Max;A:=vsp;end;for i:=1 to N dobeginwriteln;for j:=1 to lớn N vị write(a:3);end;writelnreadkey;end.
Hỏi bài

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam