GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 8

     
Trang chủ / Giải bài xích tập / Lớp 8 / giờ đồng hồ Anh / Unit 8: English Speaking Countries – Những quốc gia nói tiếng anh


Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 8

UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Những quốc gia nói giờ Anh

1.Aborigines(n)/ˌæbəˈrɪdʒəniz/thổ dân châu Úc

2.absolutely(adv)/ˈæbsəluːtli /tuyệt đối, cứng cáp chắn

3.accent(n)/ˈæksent/giọng điệu4.awesome(adj)/ˈɔːsəm/tuyệt vời

5.cattle station(n)/ ˈkætl ˈsteɪʃn/trại gia súc

6.ghost(n)/ɡəʊst/ma

7.haunt(v)/hɔːnt/ám ảnh, ma ám

8.icon(n)/ˈaɪkɒn/biểu tượng

9.kangaroo(n)/ˌkæŋɡəˈruː/chuột túi

10.koala(n)/kəʊˈɑːlə/gấu túi

11.kilt(n)/kɪlt/váy ca-rô của đàn ông Scotland

12.legend(n)/ˈledʒənd/huyền thoại

13.loch(n)/lɒk/hồ (phương ngữ ở Scotland)

14.official(adj)/əˈfɪʃl/chính thống/ bao gồm thức

15.parade(n)/pəˈreɪd/cuộc diễu hành

16.puzzle(n)/ˈpʌzl/trò đùa đố

17.schedule(n)/ˈʃedjuːl/lịch trình, thời gian biểu

18.Scots/ Scottish(n)/skɒts/ ˈskɒtɪʃ/người Scotland

19.state(n)/steɪt/bang

20.unique(adj)/juˈniːk/độc đáo, riêng biệt biệt


Vocabulary – Phần từ bỏ vựng – Unit 8 giờ Anh 8 mới
Xem lời giải
Hướng dẫn giải A Closser Look 1 trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 8 mới
Xem giải thuật
Hướng dẫn giải A Closser Look 1 trang 18 Unit 8 SGK giờ Anh 8 mới (P2)
Xem giải thuật
Hướng dẫn giải A Closer Look 2 trang 19 Unit 18 SGK tiếng Anh 8 mới
Xem lời giải
Hướng dẫn giải A Closer Look 2 trang 19 Unit 18 SGK tiếng Anh 8 new (P2)
Xem giải mã
Hướng dẫn giải Getting started trang 16 Unit 8 SGK giờ Anh 8 mới
Xem giải mã
Hướng dẫn giải Getting started trang 16 Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới (P1)
Xem giải mã
Hướng dẫn giải Getting started trang 16 Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh 8 new (P2)
Xem giải mã
Hướng dẫn giải Getting started trang 16 Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh 8 bắt đầu (P3)
Xem giải thuật
Hướng dẫn giải Communication trang 21 Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới
Xem giải mã
Hướng dẫn giải Communication trang 21 Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới (P2)
Xem giải thuật
Hướng dẫn giải Skills 1 trang 22 Unit 8 SGK tiếng Anh 8 mới
Xem giải thuật
Hướng dẫn giải Skills 1 trang 22 Unit 8 SGK tiếng Anh 8 bắt đầu (P2)
Xem giải thuật
Hướng dẫn giải Skills 2 trang 23 Unit 8 SGK giờ Anh 8 mới


Xem thêm: Phát Biểu Bằng Lời 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Phát Biểu Hằng Đẳng Thức Bằng Lời

Xem lời giải
Hướng dẫn giải Skills 2 trang 23 Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh 8 bắt đầu (P2)
Xem giải mã
Hướng dẫn giải Skills 2 trang 23 Unit 8 SGK tiếng Anh 8 mới (P3)
Xem lời giải
Hướng dẫn giải Looking Back trang 24 Unit 8 SGK tiếng Anh 8 mới
Xem giải thuật
Hướng dẫn giải Looking Back trang 24 Unit 8 SGK giờ Anh 8 new (P2)
Xem lời giải
Hướng dẫn giải Looking Back trang 24 Unit 8 SGK giờ Anh 8 bắt đầu (P3)
Xem giải mã
Hướng dẫn giải Project trang 25 Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới
Xem giải thuật
Hướng dẫn giải Project trang 25 Unit 8 SGK giờ Anh 8 mới (P2)
Xem giải thuật
Giải sách bài tập Unit 8 SGK giờ Anh 8 mới
Xem lời giải
Video lí giải giải bài bác tập
*
GV emtc2.edu.vn
*


Gọi ngay 1900866648
*

Chat qua Messenger

Công Ty Cổ Phần technology - Viễn Thông ELCOM

THÔNG TIN

reviews Dịch vụ emtc2.edu.vn Điều khoản sử dụng cơ chế bảo mật trả lời sử dụng

DỊCH VỤ

Hỏi bài xích Lớp học Thư viện emtc2.edu.vn Giải bài bác tập Blog


Xem thêm: Tổng Hợp Những Tấm Gương Tự Học Nổi Tiếng Ở Việt Nam, Những Tấm Gương Tự Học Nổi Tiếng

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

đường dây nóng: 1900866648 support