Giải bài tập hóa 11 trang 145

     

Giải bài bác tập trang 145 bài xích 32 ankin Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 11. Câu 1: Viết công thức cấu trúc và hotline tên những ankin bao gồm công thức C4H6 cùng C5H8...
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 145

Bài 1 trang 145 sgk hóa học 11

a) Viết công thức cấu trúc và điện thoại tư vấn tên những ankin bao gồm công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức cấu trúc của những ankin mang tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

Giải:

*

Bài 2 trang 145 sgk hóa học 11

Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng giữa propin và những chất sau:

a) hidro tất cả xúc tác Pd/PbCO3

b) dung dịch brom (dư)

c) dung dịch bạc tình nitrat vào amoniac

d) hidro clorua có xúc tác HgCl2

Giải

*

Bài 3 trang 145 sgk chất hóa học 11

Trình bày cách thức hóa học:

a) sáng tỏ axetilen cùng với etilen

b) Phân biệt cha bình không dán nhãn cất mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

Giải:

a) Dẫn mẫu thử qua dung dịch AgNO3/NH3 mẫu chế tạo ra kết tủa đá quý là C2H2 còn sót lại là C2H4

b) Dẫn mỗi mẫu mã thử qua dung dịch AgNO3/NH3 mẫu tạo nên kết tủa kim cương là C2H2. Hai mẫu còn sót lại dẫn qua nước brom, mẫu làm mất đi màu nước brom là C2H4 sót lại là CH4

Bài 4 trang 145 sgk hóa học 11

Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Tóm lại nào sau đấy là đúng?

A. Cả 4 chất đều có công dụng làm mất màu hỗn hợp brom

B.

Xem thêm: Đa Tình Là Gì? Dấu Hiệu Phụ Nữ Đa Tình Là Gì? Dấu Hiệu Nhận Biết Người Đa Tình


Xem thêm: Một Vật Lúc Đầu Nằm Trên Một Máng Nằm Ngang, 15 Bài Trắc Nghiệm


Tất cả 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc đãi nitrat vào amoniac

C. Có bố chất có khả năng làm mất màu hỗn hợp Brom

D. Không tồn tại chất làm sao làm phai màu dung dịch kali pemangalat

Giải : Chọn Đáp án đúng: 

C. Có tía chất có tác dụng làm mất color dung dịch Brom

Bài 5 trang 145 sgk chất hóa học 11

Dẫn 3,36 lít khí các thành phần hỗn hợp A tất cả propin với eilen đi vào trong 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và gồm m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc

a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A

b) Tính m

Giải:

*

Bài 6 trang 145 sgk chất hóa học 11

Trong số những ankin gồm công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với hỗn hợp AgNO3 vào NH3