Giải bài 61 trang 31 sgk toán 7 tập 1

     

Tìm cha số (x, y , z), biết rằng: (dfracx2 = dfracy3;dfracy4 = dfracz5) và (x + y - z= 10)
Bạn đang xem: Giải bài 61 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau:

(dfracab = dfraccd = dfracef = dfraca pm c pm eb pm d pm f)


Ta có: 

(eginarrayl dfracx2 = dfracy3 Rightarrow dfracx2.dfrac14 = dfracy3.dfrac14 Rightarrow dfracx8 = dfracy12\ dfracy4 = dfracz5 Rightarrow dfracy4.dfrac13 = dfracz5.dfrac13 Rightarrow dfracy12 = dfracz15\ Rightarrowdfracx8 = dfracy12 = dfracz15 endarray)

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:

(dfracx8 = dfracy12 = dfracz15 = dfracx + y - z8 + 12 - 15 = dfrac105 = 2)

Ta có:

(eginarrayl dfracx8 = 2 Rightarrow x = 8.2 = 16\ dfracy12 = 2 Rightarrow y = 12.2 = 24\ dfracz15 = 2 Rightarrow z = 15.2 = 30 endarray)

Vậy (x=16,y=24,z=30.)

emtc2.edu.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 435 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE
Xem thêm: Mỹ Thuật Lớp 5 Sáng Tạo Với Những Chiếc Lá, Mĩ Thuật 5: Sáng Tạo Với Những Chiếc Lá

*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp emtc2.edu.vn


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện emtc2.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*Xem thêm:

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép emtc2.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.