Giải anh văn lớp 10 unit 1

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Giải anh văn lớp 10 unit 1

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học viên lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê các từ vựng:

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask và answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc về những việc làm thường nhật của em, sử dụng lưu ý bên dưới.)

A: What time vì you often go to lớn school? (Bạn thường đến lớp lúc mấy giờ?)

B: I often go to lớn school at 6.30.

A: What time vì you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What vày you often bởi in the morning?

B: I go lớn school.

A: What do you often vị in the afternoon?

B: I often do my homework.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage và then vày the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và kế tiếp làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up & go down to the kitchen khổng lồ boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast and then lead the buffalo to lớn the field. It takes me 45 minutes khổng lồ get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough and harrow my plot of land & at a quarter khổng lồ eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants và smoke local tobacco. I continue lớn work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest and have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go khổng lồ the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I do the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV & go lớn bed at about 10 p.m. Sometimes we go và see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children & our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working & we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo thời điểm 4 giờ 30. Tôi thức dậy với xuống nhà bếp đun nước mang lại buổi trà sáng. Tôi uống vài tách trà, ăn điểm tâm cấp tốc và tiếp đến dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn bị. Tôi rời khỏi nhà dịp 5 giờ đồng hồ 15 và mang lại ruộng đúng 5 tiếng 30. Tôi cày với bừa thửa khu đất của tôi, và lúc 7 giờ đồng hồ 45 tôi ngủ một tí. Trong lúc nghỉ, tôi thường uống trà với các bạn nông với hút thuốc lào. Tôi tiếp tục thao tác làm việc từ 8 tiếng 15 cho tới 10 tiếng 30. Tiếp nối tôi về đơn vị nghỉ ngơi một tí và ăn trưa với mái ấm gia đình lúc 11 giờ 30. Sau bữa trưa, tôi thường nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 tiếng 30 chiều, chúng tôi ra đồng một đợt nữa. Chúng tôi sửa bờ cho những mảnh ruộng. Sau đó ck tôi bơm nước vào ruộng trong khi tôi ghép lúa. Công ty chúng tôi làm việc khoảng hai giờ đồng hồ trước khi chúng tôi nghỉ. Công ty chúng tôi làm xong quá trình lúc 6 giờ. Công ty chúng tôi ăn buổi tối lúc khoảng tầm 7 giờ, tiếp đến xem tivi với đi ngủ lúc khoảng chừng 10 giờ. Đôi khi cửa hàng chúng tôi sang quán ăn xóm nhằm uống trà. Cửa hàng chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và chiến lược cho vụ mùa tới. Dầu ngày tất cả dài nhưng cửa hàng chúng tôi hài lòng với các bước đã làm. Công ty chúng tôi yêu lao đụng và yêu thương con cái mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn giải pháp A, B, hoặc C sao cho sát nghĩa với từ in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm:

What time does he get up & what does he vì chưng after that? (Ông ấy thức dậy dịp mấy giờ và làm những gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 and goes down to lớn the kitchen khổng lồ boil some water for his early tea.

3. What does he bởi in the morning? (Ông ấy làm những gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs và harrows his plot of land, drinks tea & smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What bởi vì Mr. Vy và his wife vị in the afternoon? (Ông Vy cùng vợ làm gì vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy và his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc cùng với cuộc sống của mình không? tại sao?)

=> Yes, they are. Because they love working & they love their children, too.

Task 3. Scan the passage và make a brief chú ý about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your lưu ý with a partner. (Đọc lướt đoạn văn cùng ghi chú vắn tắt về quá trình thường làm hàng ngày của ông Vy cùng bà Tuyết. Tiếp đến so sánh bảng chú thích của em với bạn cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down to lớn the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo khổng lồ the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy và Mrs Tuyet go lớn the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to lớn bed

- Sometimes visit neighbours & chat with them.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm câu hỏi theo nhóm. Hãy nói về công việc hàng ngày của ông Vy với bà Tuyết.)

Mr Vy và Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

Xem thêm: Viết Công Thức Cấu Tạo Của C6H14 Và Gọi Tên Câu Hỏi 103734, Công Thức Cấu Tạo Của C6H14 Và Gọi Tên

After dinner, they watch TV & go to lớn bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children và their plan for thc next crop. They love working and they love their children as well.