finish là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɪ.nɪʃ/
Hoa Kỳ[ˈfɪ.nɪʃ]

Danh từ[sửa]

finish /ˈfɪ.nɪʃ/

Xem thêm: xuyên thành phản diện làm sao để sống đây

Bạn đang xem: finish là gì

 1. Sự kết thúc giục, sự kết liễu; phần cuối, phần kết thúc giục, đoạn kết thúc giục.
  to fight vĩ đại a finish — tấn công cho tới cùng
  to be in at the finish — (săn) xuất hiện khi hạ con cái cáo; xuất hiện khi kết thúc
  the finish of the race — đoạn cuối của cuộc đua; đích của cuộc đua
 2. Sự sửa chữa, sau cùng, sự đầy đủ.
 3. Tích hóa học kỹ, đặc thù gọt giũa.

Ngoại động từ[sửa]

finish ngoại động từ /ˈfɪ.nɪʃ/

 1. Hoàn trở nên, kết thúc giục, thực hiện đoạn.
  to finish one's work — thực hiện đoạn công việc
 2. Dùng không còn, ăn (uống) không còn, ăn (uống) sạch sẽ.
 3. Sang sửa thứ tự sau cùng.
 4. Hoàn chỉnh sự dạy dỗ của (ai).
 5. (Thông tục) Giết bị tiêu diệt, cho tới lên đường đời.
 6. (Thông tục) Làm mệt mỏi.
 7. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) thực hiện cho tới không hề độ quý hiếm gì nữa.

Thành ngữ[sửa]

 • to finish off:
  1. Hoàn trở nên, kết thúc giục, thực hiện đoạn.
  2. Giết bị tiêu diệt, kết liễu.
 • to finish up:
  1. Hoàn trở nên, kết thúc giục, thực hiện đoạn ((như) vĩ đại finish off).
  2. Dùng không còn, ăn không còn sạch; ăn nốt cho tới không còn.
 • to finish with:
  1. Hoàn trở nên, kết thúc giục, thực hiện đoạn ((như) vĩ đại finish off).
  2. Chấm dứt từng mối quan hệ với; lạnh lùng với.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "finish". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)