Cân Bằng Fe(No3)2 Hno3 = Fe(No3)3 N2O H2O Fe(No3)2 Hno3 = Fe(No3)3 N2 H2O

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cân bằng fe(no3)2 hno3 = fe(no3)3 n2o h2o fe(no3)2 hno3 = fe(no3)3 n2 h2o

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạo
*

*

Cân bằng những PTHH sau bằng phương pháp oxi hóa khử6. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O7. FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O + H2SO48. FeSO3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2 + H2O + SO29. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O10.Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + KOH + MnO2


*

cân bởi phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron(1) FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O(2)Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O(3) Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O(4) M + HNO3 → M(NO3)n + N2O + H2O(5) M + H2SO4 → M2(SO4)n + H2S + H2O(6)FexOy + Al → Al2O3 + Fe

cân bởi phương trình bằng cách thức thăng bằng electron(1) FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

(2)Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

(3) Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

(4) M + HNO3 → M(NO3)n + N2O + H2O

(5) M + H2SO4 → M2(SO4)n + H2S + H2O

(6)FexOy + Al → Al2O3 + Fe


*

+CuSO4+++SO2+++H2O+Fe+++H2SO4+đ+->+Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O+Al+++H2SO4+đ+->+Al2(SO4)3+++SO2+++H2O+Cu+++HNO3+->+Cu(NO3)2+++NO2+++H2O+Cu+++HNO3+->+Cu(NO3)2+++NO+++H2O+Cu+++HNO3+->+Cu(NO..."https://emtc2.edu.vn/>

Cu + H2SO4 đ -> CuSO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 đ -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Al + H2SO4 đ -> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + N2O + H2O

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + N2 + H2O

Mg + HNO3 -> Mg(NO3)2 + N2H4O3 + H2O

Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cu + 2H2SO4 đ -> CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 đ -> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Al + 6H2SO4 đ -> Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

4Cu + 10HNO3 -> 4Cu(NO3)2 + N2O + 5H2O

5Cu + 12HNO3 -> 5Cu(NO3)2 + N2 + 6H2O

4Mg + 10HNO3 -> 4Mg(NO3)2 + N2H4O3 + 3H2O

Fe + 6HNO3 -> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O


Giải:

Cu + 2H2SO4 đ -> CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 đ -> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Al + 6H2SO4 đ -> Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

4Cu + 10HNO3 -> 4Cu(NO3)2 + N2O + 5H2O

5Cu + 12HNO3 -> 5Cu(NO3)2 + N2 + 6H2O

4Mg + 10HNO3 -> 4Mg(NO3)2 + N2H4O3 + 3H2O

Fe + 6HNO3 -> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Bạn đếm lại nha, mình cân nặng bằng còn chưa kịp đếm.


Cu + 2H2SO4 đ -> CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 đ -> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Al + 6H2SO4 đ -> Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

4Cu + 10HNO3 -> 4Cu(NO3)2 + N2O + 5H2O

5Cu + 12HNO3 -> 5Cu(NO3)2 + N2 + 6H2O

4Mg + 10HNO3 -> 4Mg(NO3)2 + N2H4O3 + 3H2O

Fe + 6HNO3 -> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O


Giúp mk cân đối mấy phương trình này ạ

1.Fe+HNO3------>Fe(NO3)3+N2O+H2O

2.Al+HNO3------->Al(NO3)3+N2+H2O

3.Fe(OH)2 +HNO3-------->Fe (NO3)3 +NO+H2O


1. 8Fe + 30HNO3 ---> 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

2. 10Al + 36HNO3 ---> 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

3. 3Fe(OH)2 +10 HNO3 --->3 Fe(NO3)3 + NO + 8H2O


Cân bằng các phương trình sau góp mính nhá:

a) sắt + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

b) fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + N2O + H20


Hãy viết ra trên đây PTHH thể hiển chuyên môn của ngươi với tao này nhằm mục đích nhò gì1) FeCO3+HNO3→Fe(NO3)3+NO2+CO2+H2OFeCO3+HNO3→Fe(NO3)3+NO2+CO2+H2O2) MnO2+HCl→MnCl2+Cl2+H2OMnO2+HCl→MnCl2+Cl2+H2O3) Fe+HNO3→Fe(NO3)3+N2+H2OFe+HNO3→Fe(NO3)3+N2+H2O4) Al+H2SO4→Al2(SO4)3+SO2+H2OAl+H2SO4→Al2(SO4)3+SO2+H2O5) K2S+KMnO4+H2SO4→S+MnO4+K2SO4+H2OK2S+KMnO4+H2SO4→S+MnO4+K2SO4+H2O6) Mg+HNO3→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2OMg+HNO3→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O7) Cl2+NaOH→NaCl+NaClO+H2OCl2+NaOH→NaCl+NaClO+H2O8) CuS2+HNO3→Cu(NO3)2+H2SO4+N2O+H2OCuS2+H...
Đọc tiếp

Hãy viết ra trên đây PTHH thể hiển chuyên môn của mày với tao này nhằm mục tiêu nhò gì

1) FeCO3+HNO3→Fe(NO3)3+NO2+CO2+H2OFeCO3+HNO3→Fe(NO3)3+NO2+CO2+H2O2) MnO2+HCl→MnCl2+Cl2+H2OMnO2+HCl→MnCl2+Cl2+H2O3) Fe+HNO3→Fe(NO3)3+N2+H2OFe+HNO3→Fe(NO3)3+N2+H2O4) Al+H2SO4→Al2(SO4)3+SO2+H2OAl+H2SO4→Al2(SO4)3+SO2+H2O5) K2S+KMnO4+H2SO4→S+MnO4+K2SO4+H2OK2S+KMnO4+H2SO4→S+MnO4+K2SO4+H2O6) Mg+HNO3→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2OMg+HNO3→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O7) Cl2+NaOH→NaCl+NaClO+H2OCl2+NaOH→NaCl+NaClO+H2O8) CuS2+HNO3→Cu(NO3)2+H2SO4+N2O+H2OCuS2+HNO3→Cu(NO3)2+H2SO4+N2O+H2O9) K2Cr2O7+KI+H2SO4→Cr2(SO4)3+I2+K2SO4+H2OK2Cr2O7+KI+H2SO4→Cr2(SO4)3+I2+K2SO4+H2O10) K2Cr2O7+KNO2+H2SO4→Cr2(SO4)3+KNO3+K2SO4+H2OK2Cr2O7+KNO2+H2SO4→Cr2(SO4)3+KNO3+K2SO4+H2O 


Xem đưa ra tiết
Lớp 1ToánCâu hỏi của OLM
6
0
GửiHủy

ờ tốt lắm :))


Đúng 0

Bình luận (0)

thiếu ánh sáng thằng ngu


Đúng 0
Bình luận (0)

FeCO3+4HNO3 -> Fe3>3 + NO2 + CO2 + 2H2O
Xem thêm: Tác Dụng Của Adrenalin Lên Mạch Máu, Adrenaline Là Gì

Đúng 0
Bình luận (0)

Giúp mk bài bác này cùng với , nếu được thì giải chi tiết với nhé a) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2Ob) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2Oc) M + HNO3 → M(NO3)3 + N2O + H2Od) M + HNO3 → M(NO3)n + N2O + H2Oe) sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2Of) FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2Og) FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2Oh) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2Oi) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcBài 16: Phương trình hóa học
2
0
GửiHủy

a)(3M+4nHNO_3-->3Mleft(NO_3 ight)_n+nNO+2nH_2O)

b)

(2M+2nH_2SO_4-->M_2left(SO_4 ight)_n+nSO_2+2nH_2O)

c)

(8M+30HNO_3-->8Mleft(NO_3 ight)_3+3N_2O+15H_2O)

d)

(8M+10nHNO_3-->8Mleft(NO_3 ight)_n+nN_2O+5nH_2O)

e)(left(5x-2y ight)Fe+left(15x-3y ight)HNO_3-->left(5x-2y ight)Feleft(NO_3 ight)_3+3N_xO_y+left(dfrac15x-3y2 ight)H_2O)


Đúng 1

Bình luận (0)

f) (3Fe_xO_y+left(6x+2y ight)HNO_3-->3xFeleft(NO_3 ight)_3+left(2y-3x ight)NO+left(3x+y ight)H_2O)

g)(Fe_xO_y+left(6x-2y ight)HNO_3-->xFeleft(NO_3 ight)_3+left(3x-2y ight)NO_2+left(3x-y ight)H_2O) h)(Fe_xO_y+2yHCl-->xFeCl_dfrac2yx+yH_2O)

i)(2Fe_xO_y+2yH_2SO_4-->xFe_2left(SO_4 ight)_dfrac2yx+2yH_2O)


Đúng 0
Bình luận (0)
MgSO4+SO2+H2OCA+H2SO4-->CaSO4+SO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2O+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)+NH4N..."https://emtc2.edu.vn/>
lập pthh theo các sơ vật sau:Mg+H2SO4-->MgSO4+SO2+H2OCA+H2SO4-->CaSO4+SO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2O+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)+NH4NO3+H2OAl+H2SO4-->Al2(SO4)3+H2S+H2OAl+H2SO4-->Al2(SO4)3Fe+H2SO4-->Fe2(SO4)3+S+H2OFe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO2+H2OFe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO+H2OCa+HNO3-->Ca(NO3)2+NO+H2OKClO3+HCl-->KCl+CL2+H2OKMnO4+HCl-->MnCl2+KCl+Cl2+H2OMnO2+HCl-->MnCl2+Cl2+H2OFe3O4+HCl-->FeCl2+FeCl3+H2OFe3O4+H2SO4-->FeSO4+Fe2(SO4)3+H2OFe3O4+CO...
Đọc tiếp

lập pthh theo các sơ thiết bị sau:Mg+H2SO4-->MgSO4+SO2+H2OCA+H2SO4-->CaSO4+SO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2O+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)+NH4NO3+H2OAl+H2SO4-->Al2(SO4)3+H2S+H2OAl+H2SO4-->Al2(SO4)3Fe+H2SO4-->Fe2(SO4)3+S+H2OFe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO2+H2OFe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO+H2OCa+HNO3-->Ca(NO3)2+NO+H2OKClO3+HCl-->KCl+CL2+H2OKMnO4+HCl-->MnCl2+KCl+Cl2+H2OMnO2+HCl-->MnCl2+Cl2+H2OFe3O4+HCl-->FeCl2+FeCl3+H2OFe3O4+H2SO4-->FeSO4+Fe2(SO4)3+H2OFe3O4+CO-->Fe+CO2Fe2O3+CO-->Fe+CO2 


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcBài 16: Phương trình hóa học
1
0
GửiHủy

1,Mg + 2H2SO4 = MgSO4 + SO2 + 2H2O

2,Ca + 2H2SO4 = CaSO4 + SO2 + 2H2O

3 Al + 6HNO3 = Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

4,Al + 4HNO3 = Al(NO3)3 + NO + 2H2O

5,8Al + 30HNO3 = 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

6,10Al + 36HNO3 = 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

7,8Al + 10HNO3 = 8Al(NO3) + NH4NO3 + 3H2O

8,8Al + 15H2SO4 = 4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O

9, pthh ghi không nên thiếu H

10,2Fe + 4H2SO4 = Fe2(SO4)3 + S + 4H2O

11,Fe + 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

12,Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

13,3Ca + 8HNO3 = 3Ca(NO3)2 + 2NO + 4H2O

14,KClO3 + 6HCl = KCl + 3Cl2 + 3H2O

15, cthh ghi sai giỏi sao ý

16,MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O

17,Fe3O4 + 8HCl = FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

18,Fe3O4 + 4H2SO4 = FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

19,Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2

20, cthh ghi không đúng

cậu chép đề bao gồm vài vị trí ghi sai kí hiệu chất hóa học nữa đó, có tác dụng mik tìm kiếm mỏi cả đôi mắt

*

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Hoàn thành các PTHH sau:

a) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

b) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

c) M + HNO3 → M(NO3)3 + N2O + H2O

d) M + HNO3 → M(NO3)n + N2O + H2O

e) fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcCHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1
0


Xem thêm: Tổng Của 4 Số Chẵn Liên Tiếp Bằng 900, Tổng Của 5 Số Chẵn Liên Tiếp Bằng 1200

GửiHủy

a) 3M+4nHNO3−−>3M(NO3)n+nNO+2nH2O"https://emtc2.edu.vn/ class="https://emtc2.edu.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://emtc2.edu.vn/>3M + 4nHNO3 → 3M+4nHNO3−−>3M(NO3)n+nNO+2nH2O"https://emtc2.edu.vn/ class="https://emtc2.edu.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://emtc2.edu.vn/>3M(NO3)n + nNO + 2nH2O

b) 2M+2nH2SO4−−>M2(SO4)n+nSO2+2nH2O"https://emtc2.edu.vn/ class="https://emtc2.edu.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://emtc2.edu.vn/>2M + 2nH2SO4 →2M+2nH2SO4−−>M2(SO4)n+nSO2+2nH2O"https://emtc2.edu.vn/ class="https://emtc2.edu.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://emtc2.edu.vn/> M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O

c) 8M+30HNO3−−>8M(NO3)3+3N2O+15H2O"https://emtc2.edu.vn/ class="https://emtc2.edu.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://emtc2.edu.vn/>8M + 30HNO3 → 8M+30HNO3−−>8M(NO3)3+3N2O+15H2O"https://emtc2.edu.vn/ class="https://emtc2.edu.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://emtc2.edu.vn/>8M(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

d) 8M+10nHNO3−−>8M(NO3)n+nN2O+5nH2O"https://emtc2.edu.vn/ class="https://emtc2.edu.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://emtc2.edu.vn/>8M + 10nHNO3 → 8M+10nHNO3−−>8M(NO3)n+nN2O+5nH2O"https://emtc2.edu.vn/ class="https://emtc2.edu.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://emtc2.edu.vn/>8M(NO3)n + nN2O + 5nH2O

e) (5x−2y)Fe+(15x−3y)HNO3−−>(5x−2y)Fe(NO3)3+3NxOy+((5x−2y)Fe+(15x−3y)HNO3−−>(5x−2y)Fe(NO3)3+3NxOy+((5x−2y)Fe(NO3)3 + 3NxOy + (15x−3y/2)H2O