este nào sau đây tác dụng với naoh thu được ancol etylic

Câu hỏi:

12/08/2021 46,907

A. CH3COOC2H5

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với naoh thu được ancol etylic

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiến hành thực nghiệm sau:

Bước 1: Cho vô ống thử 2 ml nước chứa chấp.

Bước 2: Nhỏ tiếp vài ba giọt anilin vô ống thử, tiếp sau đó nhúng giấy tờ quỳ tím vô hỗn hợp vô ống thử.

Bước 3: Nhỏ tiếp 1 ml hỗn hợp HCl quánh vô ống thử.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, hỗn hợp bị vẩn đục.

(b) Sau bước 2, giấy tờ quỳ tím gửi trở thành màu xanh lá cây.

(c) Sau bước 3, hỗn hợp chiếm được vô xuyên suốt.      

(d) Sau bước 3, vô hỗn hợp đem chứa chấp muối hạt phenylamoni clorua tan chất lượng nội địa.

(e) Tại bước 3, nếu như thay cho HCl bởi vì Br2 thì tiếp tục thấy xuất hiện tại kết tủa gold color.

Số tuyên bố trúng là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 2:

X là một trong α-amino axit chỉ chứa chấp 1 group NH2 và 1 group COOH. Cho 3,115 gam X tính năng không còn với hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 3,885 gam muối hạt. Tên gọi của X là

A. valin

B. glyxin

C. alanin

D. axit glutamic

Câu 3:

Xà chống hóa trọn vẹn este đơn chức X cần thiết vừa phải đầy đủ đôi mươi ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam hóa học rắn khan Y bao gồm nhì muối hạt của natri. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được Na2CO3, H2O và 6,16 gam CO2. Giá trị gần nhất của m là

Xem thêm: không hề đáng yêu

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 4:

Cho sản phẩm gửi hóa sau: X+CO2+H2OY+NaOHX

Công thức của X là

A. Na­2­O

B. NaHCO3

C. NaOH

D. Na­2­CO­3

Câu 5:

Khử trọn vẹn m gam CuO bởi vì Al dư, chiếm được 4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 6:

Chất X nhập cuộc phản xạ với Cl2 (as), chiếm được thành phầm là C2H5Cl. Tên gọi của X là

A. Etan

B. Etilen

C. Axetilen

Xem thêm: thịt thần tiên

D. Metan