ESTE CÓ TÁC DỤNG VỚI NA KHÔNG

     

Một trong các tính chất hóa học đặc trưng nhất của este là bội nghịch ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường thiên nhiên kiềm. Trong khi este còn tồn tại các đặc thù của nơi bắt đầu axit và cội ancol cấu tạo nên nó, bội phản ứng khử cùng phản ứng oxi hóa hoàn toàn.You watching: Este có tính năng với na không
Bạn đang xem: Este có tác dụng với na không

*

Bài tập áp dụng:

Thử sức với 20 thắc mắc trắc nghiệm để xem các bạn nắm được những kỹ năng gì về đặc thù hóa học của este nhé!

Câu 1: cho các phản ứng sau:

1) Thủy phân este trong môi trường xung quanh axit.Bạn vẫn xem: Este có công dụng với na không

3) cho este công dụng với dung dịch KOH, đun nóng.See more: Nguyệt Thực Là Gì? vị Sao Nguyệt Thực xẩy ra Đêm Rằm ? bởi vì Sao hay Xảy Ra vào ngày Rằm

4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong hỗn hợp NaOH, đun nóng.

5) đến axit hữu cơ chức năng với dung dịch NaOH.See more: Tung Duong: Nghe sở hữu Album Tùng Dương, Những bài xích Hát Hay độc nhất Của Tùng Dương

các phản ứng không được gọi là làm phản ứng xà chống hóa là:

A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 3, 4, 5

Câu 2: Etyl axetat hoàn toàn có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A. Hỗn hợp NaOH B. Natri kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D.Dung dịch Na2CO3

Câu 3: Dùng hầu hết hoá chất nào để nhận ra axit axetic , axit acrylic , anđehit axetic , metyl axetat ?

A. Quỳ tím, nước brôm, dd agNO3/NH3 B. Quỳ tím, dd KMnO4, dd AgNO3/NH3

C. Quỳ tím, dd NaOH D. Cả A,B

Câu 4. Bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm gọi là phản bội ứng:

A.Este hóa B. Xà chống hóa C. Tráng gương D. Trùng dừng

Câu 5: Metyl fomiat rất có thể cho được làm phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Hỗn hợp AgNO3/NH3 D. Cả (A) và (C)

Câu 6: chất nào sau đây không đề xuất là este?

A.CH3COOCH3 B.CH3OCOH C.CH3COOH D.HCOOC6H5

Câu 7: cho các chất sau: CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4). Chất nào lúc cho chức năng với hỗn hợp NaOH mang lại cùng một sản phẩm là CH3COONa?

A. 1, 3, 4 B. 3, 4 C 1, 4 D. 4

Câu 8: Thuỷ tinh hữu cơ rất có thể được pha trộn từ monome nào sau đây?

A. Axit acrylic B. Metyl metacrylat C. Axit metacrylic D. Etilen

Câu 9:Sản phẩm thủy phân este trong dung dịch kiềm thường là lếu láo hợp: A. Ancol và axit B. Ancol với muối C. Muối với nước D. Axit cùng nước

Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp những este no, 1-1 chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:

A. Số mol CO2 = số mol H2O B. Số mol CO2 > số mol H2O

C. Số mol CO2 2O D. Không xác minh được

Câu 11: thành phầm phản ứng xà chống hóa vinyl axetat có chứa:

A. CH2=CHCl B.

Xem thêm: Có Mấy Loại Phong Cách Ngôn Ngữ? Mẹo Phân Biệt Các Phong Cách Ngôn Ngữ


Xem thêm: Top 19 Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể Violet Mới Nhất 2022


C2H2 C. CH2=CHOH D.CH3CHO

Câu 12: Đốt cháy trọn vẹn một lượng este no solo chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 yêu cầu dùng cho phản ứng ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ và áp suất. Cách làm của este đem đốt là:

A. HCOOCH3B. CH3COOCH3C. CH3COOC2H5D. HCOOC3H7

Câu 13: Số đồng phân tất cả CTPT C5H10O2 có thể tác dụng với dd NaOH tuy thế không tính năng với kim loại Na:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 9

Câu 14: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là:

A. CH3 – COO – CH = CH2 B. H – COO – CH2 – CH = CH2

C. H – COO – CH =CH – CH3 D. CH2 = CH – COO – CH3

Câu 15: Thuỷ phân este có công thức phân tử C4H8O2 ( với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Trường đoản cú X rất có thể điều chế thẳng ra Y. Vậy chất X là:

 A.Ancol metylic B.Etyl axetat C.axit fomic D.ancol etylic

Câu 16: hai hợp hóa học hữu cơ (A) cùng (B) tất cả cùng bí quyết phân tử C2H4O2. (A) mang lại được làm phản ứng với dung dịch NaOH tuy vậy không bội nghịch ứng với Na, (B) vừa mang lại được phản nghịch ứng với hỗn hợp NaOH vừa phản bội ứng với Na. Công thức kết cấu của (A) và (B) lần lượt là:

A. H–COOCH3 với CH3COOH B. HO–CH2–CHO với CH3COOH

C. H–COOCH3 và CH3–O–CHO D. CH3COOH với H–COOCH3

Câu 17: Một este có CTPT là C4H6O2, lúc thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. CTCT thu gọn của C4H6O2 là:

A. HCOO – CH=CH – CH3 B. CH3COO – CH = CH2

C. HCOO – C(CH3) = CH2 D. CH2 = CH – COOCH3

Câu 18: Este CH3COOCH=CH2 tính năng với hồ hết chất nào?

A. H2/Ni B. Mãng cầu C. H2O/H+ D. Cả a, c

Câu 19: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường xung quanh axit tạo thành những thành phầm gì?

A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHO

C.C2H5COOH, CH3CHO D.C2H5COOH, CH3CH2OH

Câu 20: Este X bao gồm CTCP C4H6O2.Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo nên muối với anđêhit. Công thức kết cấu của X là.

A. CH3COOCH= CH2 B. HCOOCH2- CH= CH2

C. HCOOCH2- CH= CH2 D. CH3COOCH2CH3

 

Đáp án:

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B6C11D16A
2A7C12D17C
3D8B13D18D
4B9B14C19C
5D10A15D20A

Mọi góp ý và vướng mắc xin vui mắt để lại ở chỗ Bình luận. Chúc các bạn học vui cùng với Tuyensinh247!