dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 94,726

Chọn đáp án A

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím gửi lịch sự red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím gửi đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím chuyển màu sắc.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím gửi lịch sự màu xanh da trời.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào là tại đây đúng vào khi rằng về việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học vô nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới ứng dụng của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm khi hóa học cơ tan nội địa hoặc ở tình trạng rét mướt chảy

D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học nào là tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối hạt dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng đem các 

A. ion trái ngược dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: chồng tôi mắc hội chứng bác học

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối hạt sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối hạt nằm trong loại muối hạt axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 đem nằm trong mật độ mol, hỗn hợp đem pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua loa sự phân li của H2O) đem những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: đằng la vi chi

D. H+, NO3-, HNO3, H2O