dung dịch na2co3 tác dụng được với dung dịch

Câu hỏi:

21/02/2020 83,545

B.CaCl2.

Bạn đang xem: dung dịch na2co3 tác dụng được với dung dịch

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ gia dụng phản xạ theo như đúng tỉ lệ thành phần mol:

a X+2NaOHt°X1+2 X2b X1+H2SO4X3+Na2SO4c nX3+nX4t°,xt Poli (etilen terephtalat) +2nH2Od X2+COt°,xtX5e X4+2X5t°H2SO4 dacX6+2H2O

Cho biết X là este đem công thức phân tử C10H10O4. X1, X2, X3, X4, X5, X6 là những ăn ý hóa học cơ học không giống nhau. Phân tử khối của X6

A. 132.

B.104.

C.118.

D.146.

Câu 2:

Kim loại Al tan được nhập hỗn hợp nào là sau đây?

A. NaOH.

B. BaCl2.

C.NaCl.

D. NaNO3.

Câu 3:

Đốt cháy láo lếu ăn ý bao gồm 0,08 mol Mg và 0,08 mol Fe nhập láo lếu ăn ý khí X bao gồm Cl2 và O2, sau thời điểm kết giục phản xạ nhận được láo lếu ăn ý Y bao gồm những oxit và muối bột clorua (không còn khí dư). Hòa tan toàn cỗ Y cần thiết vừa vặn đầy đủ 120 ml hỗn hợp HCl 2M, nhận được hỗn hợp Z. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập Z, nhận được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của O2 nhập X có mức giá trị gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 46.

B.76.

Xem thêm: thuật đọc tâm

C.53.

D.56.

Câu 4:

Oxit nào là sau đó là oxit bazơ?

A. Al2O3.

B. CrO3.

C.FeO.

D.Cr2O3.

Câu 5:

Dung dịch Ala-Gly phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?

A. NaOH.

B.KNO3.

C.NaCl.

D.K2SO4.

Câu 6:

Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, nhận được glixerol và m gam láo lếu ăn ý muối bột. Đốt cháy trọn vẹn a mol X thu được một,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt không giống, a mol X ứng dụng tối nhiều với 0,05 mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của m là

A. 20,15.

B.20,60.

C. 23,35.

Xem thêm: chàng rể ma giới

D.22,15.