Đốt Cháy Hoàn Toàn Một Lượng Polietilen

     Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen

Muốn tổng hợp 120 kilogam poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit cùng ancol tương ứng cần cần sử dụng lần lượt là bao nhiêu? Biết năng suất este hóa và trùng đúng theo lần lượt là 60% với 80%.


Một loại cao su đặc lưu hóa đựng 1,714% lưu giữ huỳnh. Hỏi cứ khoảng tầm bao nhiêu đôi mắt xích isopren gồm một cầu nối đisunfua –S-S-, giả thiết rằng S đã sửa chữa cho H ở đội metylen vào mạch cao su.


Clo hóa PVC chiếm được một polime cất 63,96% clo về khối lượng, vừa phải 1 phân tử clo làm phản ứng với k mắt xích vào mạch PVC. Giá trị của k là:


Trùng vừa lòng etilen nhận được PE, trường hợp đốt 1mol polietilen này sẽ thu được 4400g CO2, hệ số polime hoá là:


Đồng trùng thích hợp đimetyl buta – 1,3 - đien cùng với acrilonitrin (CH2=CH-CN) theo tỉ lệ tương xứng a : b, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí cùng hơi (CO2, H2O, N2) trong số ấy có đựng 57,69% CO2về thể tích. Tỷ lệ a : b khi gia nhập phản ứng trùng đúng theo là:


Poli(vinyl clorua) (PVC) được pha trộn từ khí vạn vật thiên nhiên (metan chiếm phần 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ gửi hóa và năng suất mỗi quy trình như sau:

Metan→(15%) Axetilen→(95%) Vinyl clorua→(90%) PVC

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì nên bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo sống đktc)?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, thành phầm cháy cho đi qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy mở ra 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch vào bình đổi khác như nắm nào?
Xem thêm: Sơ Đồ Từ Loại Tiếng Việt - Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Cấu Tạo Từ Tiếng Việt

Polime X (Chứa C, H, Cl) có thông số trùng đúng theo là 560 với phân tử khối là 35000. Cách làm một đôi mắt xích của X là:


Xenlulozơ trinitrat là hóa học dễ cháy nổ mạnh được pha trộn từ xenlulozơ với axit nitric. Tính thể tích dd axit nitric 99,67% (có khối lượng riêng 1,52g/ml) buộc phải để chế tạo 59,4 kg xenlulozơ trinitrat. Năng suất đạt 90%.


Nếu hiệu suất toàn thể quá trình pha trộn là 20% thì thể tích khí vạn vật thiên nhiên (đktc) bắt buộc lấy pha chế ra 1 tấn PVC là (xem khí thiên nhiên chiếm 100% metan)


Khi trùng ngưng 7,5 gam amino axit axetic với hiệu suất 80%, xung quanh amino axit dư còn thu được m gam polime với 1,44 gam H2O. Giá trị của m là:


Đem trùng ngưng x kg axit ε-aminocaproic thu được y kg polime cùng 12,15 kilogam H2O với công suất phản ứng 90%. Quý giá của x, y lần lượt là


Một một số loại tinh bột có khối lượng phân tử khoảng chừng 200000 đến 1000000 đvC. Vậy số mắt xích trong phân tử tinh bột khoảng:


Khi đốt cháy một polime ra đời từ bội phản ứng đồng trùng hợp isopren cùng với acrilonitrin bởi lượng oxi toàn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2về thể tích. Phần trăm mắt xích isopren với acrilonitrin vào polime bên trên là:
Xem thêm: Tieng Anh 8 Unit 1 Language Focus Unit 1: My Friends, Tieng Anh 8 Unit 1 Language Focus

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam