Đông Về Em Ở Đâu

     
<00:00.00>Bài Hát: Đông Về Em Ở Đâu<00:02.00>Ca Sĩ: Du Thiên<00:04.00><00:17.70>Còn trong anh <00:18.21>Những kỉ niệm vui<00:19.45><00:20.58>Là bóng dáng <00:22.52>Em cười<00:23.76><00:25.58>Giờ trong anh <00:26.14>Mỗi khi ai oán đau<00:27.52><00:28.58>Là khi ta<00:30.64>Mất nhau<00:31.58><00:33.52>Còn vào anh <00:34.14>Mỗi khi mùa đông<00:35.45><00:36.52>Vòng tay em ấm nồng<00:39.45><00:41.45>Giờ trong anh <00:42.20>Mỗi lúc lạnh câm<00:43.52><00:44.58>Là từng tối <00:45.70><00:46.52>Nhớ em<00:47.52><00:48.89>Mùa đông năm nay <00:50.52>Vắng em làm emtc2.edu.vnệc đây<00:52.14><00:52.83>Vắng đôi <00:53.45>Bàn tay của người<00:55.58><00:56.77>Rồi đột thức giấc <00:58.52>Giữa đêm mi lại <01:00.33>ướt nhòe<01:01.77><01:04.95>Mùa đông ở chỗ này <01:06.39>Vắng em<01:07.89><01:08.77>Để cho ngày đông <01:10.39>Tê tái<01:11.83><01:12.58>Làm sao anh quên em <01:14.52>Mỗi khi đông sang<01:16.14><01:16.77>Lòng anh <01:17.39>Càng thương lưu giữ em <01:19.89><01:53.84>Còn vào anh <01:54.40>Lá thu buồn rơi<01:55.71><01:56.78>Ngày thu đi<01:58.71>Đông về<01:59.90><02:01.65>Giờ vào anh <02:02.28>Nhớ mến tả tơi<02:03.84><02:04.71>Ngày em đi mãi xa<02:07.90><02:09.78>Tình trong anh <02:10.34>Mỗi em mà thôi<02:11.78><02:12.72>Một tình yêu mong muốn đợi<02:15.78><02:17.65>Và ngày đông <02:18.28>Cũng như vậy thôi<02:19.78><02:20.72>Gọi thương hiệu em<02:22.59>Em hỡi<02:23.84><02:25.42>Mùa đông trong năm này <02:26.67>Vắng em sống đây<02:28.55><02:29.11>Vắng song <02:29.74>Bàn tay của người<02:31.80><02:33.11>Rồi chợt thức giấc <02:34.74>Giữa tối <02:35.61>Mi lại ướt nhòe<02:38.11><02:41.24>Mùa đông tại chỗ này <02:42.67>Vắng em<02:44.05><02:45.05>Để mang đến <02:45.74>Mùa đông kia tái<02:47.61><02:48.92>Làm sao anh quên em <02:50.80>Mỗi khi đông sang<02:52.49><02:53.11>Lòng anh <02:53.68>Càng thương nhớ em<02:56.11><03:01.36>Mùa đông trong năm này <03:02.86>Vắng em ngơi nghỉ đây<03:04.49><03:05.05>Vắng đôi <03:05.74>Bàn tay của người<03:07.99><03:09.18>Rồi tự dưng thức giấc <03:10.80>Giữa đêm <03:11.74>Mi lại ướt nhòe<03:14.18><03:17.30>Mùa đông tại đây <03:18.80>Vắng em<03:20.18><03:21.14>Để cho mùa đông <03:22.74>Tê tái<03:23.99><03:28.93>Làm sao anh quên em <03:31.18>Mỗi khi đông sang<03:34.74><03:38.68>Lòng anh <03:39.49>Càng thương lưu giữ em<03:44.74>


Bạn đang xem: đông về em ở đâu

*

Đông Về Em Ở Đâu

Năm phân phát hành: 2014


Xem thêm: Uống Tinh Trùng Vào Miệng Có Thai Không? Lợi Ích Và Tác Hại?

Đóng góp: minhangel
Lời bài hát Đông Về Em Ở Đâu


Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 7 Unit 7 Getting Started, Unit 7 Lớp 7: Getting Started

1. Còn vào anh phần đa kỉ niệm vuiLà bóng dáng.. Em cườiGiờ vào anh mỗi lúc buồn đauLà lúc ta.....mất nhau.Còn vào anh mỗi khi mùa đôngVòng tay em ấm nồngGiờ vào anh mọi khi lạnh câmLà từng tối nhớ em.<ĐK:>Mùa đông trong năm này vắng em ngơi nghỉ đâyVắng đôi bàn tay của ngườiRồi đột nhiên thức giấc giữa đêm mi lại ướt nhoè.Mùa đông bây giờ vắng emĐể cho mùa đông tê táiLàm sao anh quên em mọi khi đông sangLòng anh càng thêm lưu giữ em.2. Còn vào anh lá thu bi thương rơiNgày thu đi đông vềGiờ vào a thương nhớ tả tơi Ngày em đi..mãi xa.Tình trong anh mỗi em mà thôiMột tình yêu mong mỏi đợiVà Mùa đông cũng giống như vậy thôiGọi thương hiệu em...em hỡi.