Sao đổi ngôi chap 1

     

văn bản

Eun Bi là 1 người mẫu chân dài CF nổi tiếng của Hàn Quốc, vô tình cô và bạn bè Joo Yin đi china chơi và tải được 1 tấm vải cổ, ngày xưa của Dương Quý Phi, cả 2 bị tấm vải kia cuốn vào quá khứ thời đại của Dương Quý Phi, tại chỗ này quan niệm về dung nhan đẹp trọn vẹn khác với hiện nay đại, theo họ người mẫu là tròn tròn đẫy đà. Người mẫu chân dài có thân dường như Eun Bu bị xem như là xấu xí .. Và kế tiếp là biết bao nhiêu chuyện xảy ra khi cả hai cô gái cùng nhau tra cứu cách đi tìm miếng vải để trở về hiện tại tại, cũng tương tự mối tình của Eun Bi và cánh mày râu thái tử đẹp trai bé của Đường Huyền Tông.
Bạn đang xem: Sao đổi ngôi chap 1

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Soạn Văn 7 Tập 2 Bài Liệt Kê Ngắn Gọn, Hướng Dẫn Soạn Bài Liệt Kê Sgk Ngữ Văn 7 Tập 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Bài 9 Trang 15 Sgk Vật Lý 10 Bài 9 Trang 15 Sgk Vật Lý 10, Bài 9 Trang 15 Sgk Vật Lý 10

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
kimsa88
cf68