doan van mieu ta tinh cach bang tieng anh

Trong những cuộc phỏng vấn vày giờ Anh, những ứng cử viên thông thường được đòi hỏi miêu mô tả tính cơ hội bạn dạng thân thuộc vày giờ Anh. Đây là 1 trong mỗi thắc mắc cực kỳ cần thiết của cuộc phỏng vấn vì thế nó sẽ bị tạo ra tuyệt hảo trước tiên của người tiêu dùng so với căn nhà tuyển chọn dụng. Vậy làm thế nào nhằm ghi điểm với thắc mắc này? Trung tâm Aroma tiếp tục hỗ trợ cho tới chúng ta một vài câu mô tả tính cơ hội bạn dạng thân thuộc vày giờ anh nhằm chúng ta xem thêm nhé.

 • http://emtc2.edu.vn/trung-tam-tieng-anh-giao-tiep/
 • Giới thiệu bạn dạng thân thuộc vày giờ anh tuyệt hảo nhất
 • Đoạn văn ghi chép về hưởng thụ của bạn dạng thân thuộc vày giờ anh

Bạn đang xem: doan van mieu ta tinh cach bang tieng anh

Các khuôn mẫu câu mô tả tính cơ hội bạn dạng thân

1. I’m a rather carefree guy. I lượt thích what I lượt thích which is a lot, but that can change in a snap. I can be forgetful and rude sometimes but I don’t always mean to lớn be. And if I’m being rude or weird or mean, I’m comfortable around you! I can sometimes get a bit too friendly and touchy-feely. If I lượt thích you, don’t offend má and that won’t change.

Tôi là 1 người khá vô tư lự. Tôi mến những gì tôi mến nhưng mà vốn là thật nhiều, tuy nhiên rất có thể thay cho thay đổi nhập nháy đôi mắt. Tôi nhiều lúc rất có thể đãng trí và tục tằn tuy nhiên tôi ko cần khi nào là cũng có thể có ý vì vậy. Và nếu như tôi tục tằn hoặc kỳ quặc hoặc xấu xa tính, thì tôi cảm nhận thấy tự do khi ở cạnh bạn! Thông thường tôi rất có thể quá thân thuộc thiết và dễ dàng xúc động. Nếu tôi mến chúng ta, chớ khiến cho tôi bị xúc phạm và vấn đề này sẽ không còn thay cho thay đổi.

 • carefree /ˈkerfriː/ : vô tư 
 • rude /ruːd/: thô lỗ/ bất lịch sự 
 • weird /wɪrd/: kỳ quặc/ khó khăn hiểu 
 • touchy-feely /ˌtʌtʃi ˈfiːli/: tinh tế cảm/ dễ dàng xúc động 

2. Bubbly, outgoing with a great sense of humor. I’m willing to lớn help anyone in need and when I’m in, I’m all in. Not necessarily a happy personality, but a funny personality, I guess.

Năng nổ, tháo dỡ hé với cùng 1 óc vui nhộn tuyệt hảo. Tôi sẵn sàng trợ giúp bất kể bạn đang cần thiết và khi tôi tiếp tục nhập cuộc, tôi thực hiện không còn bản thân. Không nhất thiết là 1 tính cơ hội niềm hạnh phúc, tuy nhiên tôi suy nghĩ là 1 tính cơ hội vui nhộn.

 • bubbly /ˈbʌbli/: năng động/ sôi nổi/ năng nổ 
 • sense of humor: hài hước 

3. I would say that I am a moody person, more moody phàn nàn I would lượt thích to lớn be. I would say that I am very generous; I take pleasure in sharing and feel some guilt when I’m in a position to lớn share something but am not able to lớn. And I would say that I sometimes lack self-control, and when I lose my temper it shows a dark side of má which I am increasingly aware of. It’s obvious to lớn má that after I lose my temper, I feel guilty and sad. I have improved regarding myself control and continue to lớn work on it.

Tôi tiếp tục bảo rằng tôi là 1 người thể trạng, thể trạng nhiều hơn nữa bạn dạng thân thuộc mong ước. Tôi tiếp tục bảo rằng tôi cực kỳ hào phóng; Tôi sở hữu thú vui trong những việc sẻ phân chia và cảm nhận thấy tội lỗi khi tôi ở một địa điểm nhằm share điều gì bại liệt tuy nhiên tôi lại ko thể. Và tôi có thể nói rằng rằng nhiều lúc tôi thiếu hụt tự động căn nhà, và khi tôi bị thất lạc điềm đạm, khi bại liệt đã cho chúng ta thấy một phía đen ngòm tối của tôi nhưng mà tôi càng ngày càng trí tuệ được vấn đề này. Rõ ràng với tôi rằng sau thời điểm tôi bị thất lạc điềm đạm, tôi cảm nhận thấy sở hữu lỗi và buồn buồn phiền. Tôi tiếp tục nâng cấp bạn dạng thân thuộc và kế tiếp thao tác làm việc.

 • moody person /ˈmuːdi ˈpɜːrsn/: người tâm trạng 
 • generous /ˈdʒenərəs/: hào phóng 
 • guilt /ɡɪlt/: tội lỗi

4. I would describe my personality as very outgoing and social. I am easy to lớn talk to lớn and a good listener. I understand people and I make friends very easily.

Tôi tiếp tục tế bào mô tả đậm chất cá tính của tôi là tháo dỡ hé và hòa nhập. Tôi dễ dàng thì thầm và là kẻ biết lắng tai. Tôi hiểu người xem và tôi kết chúng ta cực kỳ đơn giản và dễ dàng.

 • outgoing /ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/: tháo dỡ mở
 • personality /ˌpɜːrsəˈnæləti/: cá tính 

5. Being bipolar is more phàn nàn just a mental illness, it also means my personality is a mixture of contradictions. I lượt thích being neat, organized and methodical in life but most of the time I’m happiest when things are spur of the moment. I love schedules, but I get bored with redundancy and need constant change in my life. I’m very compassionate, but I’m very selective on those I let close to lớn má. I’m very back and forth in terms of what works best for má and because of it I’m a bit of an unpredictable person.

Xem thêm: 93 là ở đâu

Lưỡng cực kỳ không chỉ là là bệnh dịch tinh thần, nó còn nói đến việc tính cơ hội của tôi vốn liếng là 1 lếu ăn ý của xích míc. Tôi mến được Gọn gàng, tổ chức triển khai và sở hữu cách thức nhập cuộc sống thường ngày tuy nhiên đa số thời hạn tôi niềm hạnh phúc nhất lúc tất cả đang được nước sôi lửa phỏng. Tôi yêu thương thời hạn biểu, tuy nhiên tôi ngán chán nản với việc thừa mứa và cần thiết thay cho thay đổi liên tiếp nhập cuộc sống thường ngày của tôi. Tôi rất dễ dàng thương xót, tuy nhiên tôi cực kỳ tinh lọc với những người dân nhằm tôi thân thiết. Tôi chịu thương chịu khó lần tìm kiếm những gì rất tốt cho tới tôi và cũng chính vì thế nhưng mà tôi là 1 người dân có chút ko thể dự báo.

 • mental illness /ˈmentl ˈɪlnəs/: bệnh dịch tâm thần 
 • neat /niːt/: gọn gàng gàng 
 • compassionate /kəmˈpæʃənət/: thương xót 
 • unpredictable person /ˌʌnprɪˈdɪktəbl pɜːrsn/: người ko thể đoán trước

6. Being an extrovert, I enjoy interacting. I can speak almost anything with anyone. I can’t wait to lớn make new acquaintances and get to lớn know them all. I am vivacious, outgoing, and confident. I enjoy taking part in activities with lots of people, such as community events and parties. I’m a rather receptive individual. I have no trouble conversing with others. Yet, because introverts and I are such total opposites, I am a little hesitant to lớn talk to lớn them. I frequently am called a “clown” by others. As I frequently crack jokes that make others laugh, I believe this to lớn be extremely true. I don’t particularly enjoy that I’m easily irritated by other people. I’ve always worked to lớn make this right.

Là một người phía nước ngoài, tôi mến tương tác. Tôi có thể nói rằng đa số tất cả với bất kể ai. Tôi giá buốt lòng ham muốn thích nghi với những người dân mới nhất và thích nghi với toàn bộ bọn họ. Tôi linh động, phía nước ngoài và mạnh mẽ và tự tin. Tôi mến nhập cuộc những sinh hoạt có rất nhiều người, ví dụ điển hình như các sự khiếu nại xã hội và lễ hội. Tôi là 1 cá thể khá dễ dàng thu nhận. Tôi ko gặp gỡ trở ngại khi thì thầm với những người không giống. Tuy nhiên, vì thế những người dân hướng về trong và tôi trọn vẹn trái lập nhau nên tôi tương đối tự dự khi thì thầm với bọn họ. Tôi thông thường bị người không giống gọi là “chú hề”. Vì tôi thông thường xuyên kể những mẩu chuyện cười cợt khiến cho người không giống cười cợt, tôi tin tưởng rằng điều này khôn xiết đích. Tôi đặc trưng ko mến việc bản thân dễ dẫn đến người không giống trêu ngươi. Tôi tiếp tục luôn luôn thao tác làm việc nhằm thực hiện cho tới điều này đích.

 • extrovert /ˈekstrəvɜːrt/: người phía ngoại
 • vivacious /vɪˈveɪʃəs/: hoạt bát 

Một số kể từ vựng trình làng tính cơ hội bạn dạng thân thuộc vày giờ anh

Để rất có thể miêu mô tả tính cơ hội bạn dạng thân thuộc vày giờ anh bạn phải bắt được một vài kể từ vựng chắc chắn. Dưới đó là những kể từ vựng tế bào mô tả tính cơ hội thông dụng:

Word Meaning Example
Ambitious Tham vọng We’re all ambitious and it seems to lớn lập cập in the family. (Tất cả tất cả chúng ta đều phải sở hữu tham ô vọng và vấn đề này nhường nhịn như bắt mối cung cấp kể từ gia đình)
Bad-tempered Nóng tính I’m very bad-tempered in the mornings (Tôi cực kỳ giá buốt tính nhập buổi sáng)
Boring Nhàm chán For má, a boring job is a daily routine with nothing new to lớn learn (Đối với tôi, một việc làm nhàm ngán là 1 việc làm luôn luôn tái diễn từng ngày và không tồn tại cái gì mới nhất nhằm học)
Bossy Hống hách, hách dịch I am very allergic to lớn people with a bossy personality (Tôi cực kỳ không phù hợp với những người dân sở hữu tính cơ hội hống hách)
Brave Dũng cảm, gan dạ dạ I’m learning how to lớn be braver (Tôi đang được học tập phương pháp để trở thành kiêu dũng hơn)
Careful Cẩn thận, kỹ lưỡng Being careful is one of my strengths at work (Cẩn thận là 1 trong mỗi ưu thế của tôi nhập công việc)
Childish Ngây ngô, con trẻ con My personality is a bit childish sometimes so sánh it makes everyone in the company quite uncomfortable. (Tính tôi nhiều lúc tương đối con trẻ con cái nên khiến cho người xem nhập doanh nghiệp khá khó khăn chịu)
Clever Thông minh, lanh lợi I admire those that are clever and creative. (Tôi ngưỡng mộ những người dân lanh lợi và lanh lợi.)
Confident Tự tin The person I lượt thích is one who is confident (Người tôi mến là kẻ tự động tin)
Considerate Chu đáo, ân cần The reason why I’m suitable for assistant manager is being considerate. (Lý tự tại vì sao tôi phù phù hợp với địa điểm trợ lý giám đốc là sự việc chu đáo)
Courage Can đảm, dũng cảm It took má months to lớn pluck up the courage to lớn ask for a promotion. (Tôi tiếp tục mất quá nhiều mon nhằm lấy không còn mạnh mẽ nhằm đòi hỏi được thăng chức)
Courteous Lịch thiệp, nhã nhặn A courteous person is the image I want to lớn pursure (Mội người lịch thiệp là hình tượng nhưng mà tôi ham muốn bám theo đuổi)
Cowardly Nhát gan dạ, thông thường hạ I am very disappointed when there are moments when I suddenly become cowardly when facing the truth (Tôi cực kỳ tuyệt vọng khi sở hữu những khoảnh tương khắc tôi đột trở thành rụt rè khi đối lập với việc thật)
Cruel Độc ác, dữ tợn, tàn bạo Teasing them for being overweight is cruel. (Trêu chọc bọn họ vì thế quá cân nặng là độc ác)
Digilent Siêng năng, cần thiết cù She has achieved a lot in her career path since she is a digilent and wise person. (Cô cực kỳ tiếp tục đạt được thật nhiều trở nên tựu nhập tuyến đường sự nghiệp vì thế cô ấy là 1 người chuyên cần và ranh ngoan)
Easygoing Dễ Chịu đựng, thoải mái She’s a generous and easygoing quấn (Cô ấy là 1 người thân khoáng đạt và dễ dàng tính)
Enthusiastic Hăng hái, nhiệt độ tình His enthusiasm more phàn nàn compensates for his lack of experience. (Sự hăng hái của anh ý ấy bù đậy điệm cho việc thiếu vắng về kinh nghiệm tay nghề của anh ý ấy)
Envious Ganh tị nạnh, đánh đố kỵ When you feel envious of other successes, please remember this statement “you don’t need to lớn be better phàn nàn anyone else you just need to lớn be better phàn nàn you used to lớn be” (Khi chúng ta cảm nhận thấy ghen ghét tị nạnh với những thành công xuất sắc không giống, hãy lưu giữ lời nói này “bạn ko cần thiết chất lượng tốt rộng lớn ngẫu nhiên ai không giống, chúng ta chỉ việc chất lượng tốt rộng lớn chúng ta tiếp tục từng”)
Generous Hào phóng, rộng lớn lượng My quấn was quite generous, donating to lớn several charities. (Sếp của tôi khá khoáng đạt, quyên canh ty cho tới một vài tổ chức triển khai kể từ thiện)
Gentle Dịu dàng, hoà nhã She’s very gentle with his kids. (Cô ấy cực kỳ êm ả dịu dàng với những đứa con trẻ của mình)
Greedy Tham lam
He was greedy for power. (Anh ấy tham ô lam quyền lực)
Hardworking Chăm chỉ He is a hardworking employee (Anh ấy là 1 nhân viên cấp dưới chuyên nghiệp chỉ
Honest Trung thực, chân thật She’s completely honest. (Cô ấy trọn vẹn chân thực.)
Humble Khiêm tốn, nhún nhường He’s very humble about his success. (Anh ấy cực kỳ nhã nhặn về thành công xuất sắc của tớ.)
Intelligent Thông minh, sáng sủa dạ Helen had a few intelligent things to lớn say on the subject. (Helen had a few intelligent things to lớn say on the subject.)
Kind Tốt bụng, sáng sủa dạ She’s a very kind and thoughtful person. (Cô ấy là 1 người rất tuyệt bụng và chu đáo)
Lazy Lười biếng He’s too lazy to lớn walk to lớn work. (Anh ấy quá lười biếng,lười nhác nhằm quốc bộ cho tới vị trí thực hiện.)
Loyal Trung trở nên, trung nghĩa Jack has been a loyal worker in this company for almost 50 years. (Jack tiếp tục là 1 người công nhân trung thành với chủ nhập doanh nghiệp này ngay sát 50 năm.)
Mean Keo kiệt, bủn xỉn
He’s too mean to buy her a ring. (Anh tao quá ích kỷ lúc mua cho tới cô ấy một cái nhẫn.)
Optimistic Lạc quan lại, yêu thương đời Her optimism seemed to lớn infect all those around her. (Sự sáng sủa của cô ý ấy nhường nhịn như lan toả cho tới toàn bộ những người dân xung xung quanh cô ấy.)
Patient Kiên nhẫn, nhẫn nại Just be patient – dinner’s almost ready. (Chỉ cần thiết kiên trì – bữa tối gần như là tiếp tục sẵn sàng.)
Pessimistic Bi quan lại, ngán đời I think he is too pessimistic about what the surviving sermons themselves tell us. (I think he is too pessimistic about what the surviving sermons themselves tell us.)
Polite Lịch sự, lễ luật lệ, lịch thiệp He was always such a polite child. (Anh vẫn là một đứa con trẻ lễ luật lệ vì vậy.)
Romantic Lãng mạn, mơ mộng Sing one of those romantic numbers.  (Hát một trong mỗi số lượng thắm thiết bại liệt..)
Selfish Ích kỉ It would be a bit selfish to lớn keep them all for myself. (It would be a bit selfish to lớn keep them all for myself.)
Shy Nhút nhát, rụt rè, bẽn lẽn She gave a shy smile. (She gave a shy smile.)
Silly Ngớ ngẩn, khờ khạo Some people are too stupid to lớn realize what’s bad for them. (Một số người quá ngu ngốc nhằm nhìn thấy điều gì là xấu xa cho tới bọn họ.)
Stupid Ngốc ngếch, đần độn I hate doing this stupid exercise, I just can’t get it right. (Tôi ghét bỏ thực hiện bài xích luyện ngu ngốc này, tôi ko thể thực hiện cho tới đích.)
Talkative Hoạt ngôn She’s a lively, talkative person. (Cô ấy là 1 người sôi sục, trình bày nhiều.)
Tricky Gian xảo, thủ đoạn He’s a tricky one. (Anh ấy là 1 người khó tính khó nết.)
Unpleasant Khó Chịu đựng, khó khăn ưa He’s bad-tempered, selfish and altogether an unpleasant man. (Anh tao giá buốt tính, ích kỷ và trọn vẹn là 1 người nam nhi khó khăn ưa.)
Vain Kiêu ngạo, tự động phụ I tried in vain to lớn start a conversation. (Tôi tiếp tục nỗ lực bất lợi nhằm chính thức một cuộc trò chuyện)
Wise Thông thái, ko ngoan I think you made a wise choice. (Tôi suy nghĩ bạn đã sở hữu một sự lựa lựa chọn sáng sủa suốt)

Cách nói đến tính cơ hội vày giờ Anh

 • Nếu ham muốn nói đến tính cơ hội giờ Anh thì chúng ta nên kết hợp dùng thêm thắt những trạng kể từ chỉ cường độ nhằm mô tả như: very/ so/ quite/ relatively/ really/ a bit/ slightly/ a little.

Ví dụ: Linh is very hardworking. (Linh rất siêng chỉ.)

 • Bên cạnh việc mô tả tính cơ hội thì chúng ta nên sở hữu những câu phân tích và lý giải thêm thắt về những hành động nhằm chứng tỏ rằng tính cơ hội này là đích.

Ví dụ: Minh is quite lazy. He often does not tự exercise. (Minh khá là lười biếng,lười nhác. Anh ấy thông thường ko luyện thể dục)

 • Khi chúng ta nói đến tính cơ hội ai bại liệt vày giờ Anh mang tính chất xấu xa cút, hãy dùng ngôn kể từ nhẹ dịu hoặc những câu phủ tấp tểnh nhằm tách tạo ra phật lòng người nghe. Nhớ trình bày hạn chế trình bày tách nha chúng ta .

Ví dụ: Mikes not very smart. (Mike ko lanh lợi lắm.)

Trên đó là bài trình làng bạn dạng thân thuộc vày giờ anh. Hãy tự động ghi chép cho chính mình một bạn dạng mô tả về chủ yếu bản thân thiệt lạ mắt chúng ta nhé.

Tham khảo thêm:

>> Lớp học tập giờ anh tiếp xúc cho tất cả những người cút làm

Xem thêm: ronaldo đá cho đội nào