điều hòa tiếng anh

Bản dịch của "điều hòa" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: điều hòa tiếng anh

máy điều tiết ko khí {danh}

máy điều tiết nhiệt độ độ {danh}

Bản dịch

VI

máy điều tiết ko khí {danh từ}

VI

máy điều tiết nhiệt độ độ {danh từ}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo dõi văn cảnh của "điều hòa" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Điều hòa ko hoạt động và sinh hoạt.

The air conditioning does not work.

Xem thêm: đấu phá thương khung truyện tranh full

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "air-conditioner" vô một câu

A wood-framed air-conditioner and mirror took up much of the opposite wall.

If there is electricity, one can switch on the fans or air-conditioner vĩ đại blow the mosquitoes away.

An air-conditioner was said vĩ đại be on its way.

Your plant is in an unsuitable location that is overly dry due vĩ đại its proximity vĩ đại the air-conditioner compressor.

Xem thêm: truyện chữ hay

It becomes the same sort of soothing white noise that a ceiling người hâm mộ or an air-conditioner generates.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "điều hòa" vô giờ Anh

điều khiển giàn nhạc động từ