Dịch Bài Unit 15 Lớp 12

     

Bài viết phía dẫn phương pháp học và biện pháp giải bài tập của phần Reading về chủ thể Women in society (Phụ thiếu phụ trong thôn hội), một nhà điểm rất đáng quan trung ương trong công tác tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo lưu ý giải bài tập dưới đây.


*

Before you read(Trước khi bạn đọc)

Work in pairs.Look at the pictures and answer the questions that follow.

Bạn đang xem: Dịch bài unit 15 lớp 12

(Làm câu hỏi theo cặp. Nhìn vào những bức tranh và vấn đáp các câu hỏi theo sau.)

1.How many roles does this woman have? (Người thiếu nữ này phụ trách bao nhiêu vai trò?)=> This woman has two roles: a wife"s role and a mother"s role. (Người phụ nữ này đảm nhận hai vai trò: sứ mệnh của người bà xã và phương châm của người mẹ.)2.Is her life typical of a Vietnamese woman"s life? Why/Why not? (Cuộc sống của cô ấy bao gồm phải là cuộc sống điển hình của người thiếu phụ Việt nam giới không? tại sao/Tại sao không?)=> Yes, it is, because it"s the Vietnamese traditional lifestyle and culture. (Có, vì đây là lối sống với văn hóa truyền thống lịch sử của người việt nam Nam.)

While you read(Trong khi bạn đọc)

Read the passage & do the tasks that follow.(Đọc đoạn văn với làm bài xích tập theo sau.)

Dịch:

Trong sát hết chiều dài lịch sử văn minh nhân loại, những ý niệm văn hóa nhiều năm chỉ chất nhận được phụ nữ phụ trách một ít vai trò trong thôn hội. Những người cho rằng thiên chức của người đàn bà là làm cho vợ, làm cho mẹ. Những người dân này mang lại rằng thiếu nữ thích phù hợp với việc sinh nhỏ và phê duyệt nhà cửa hơn là thâm nhập vào đời sống tài chính hay chính trị của buôn bản hội. Những nghi vấn chung về tài năng tư duy của người đàn bà đã làm cho nhiều làng mạc hội ko cho nữ giới được học tập hành, tuyển dụng cùng nhiều quyền lợi và nghĩa vụ chính trị với pháp lý. Chính nam giới mới là tín đồ kiểm soát phần lớn việc làm cho và quyền lực trong thôn hội.

Cuộc tranh đấu cho thiếu phụ quyền - quyền đưa về cho thiếu phụ vị gắng xã hội, kinh tế và thiết yếu trị ngang bởi với phái nam - bắt đầu từ vậy kỷ 18 trong một quy trình tiến độ được hotline là Thời đại Ánh sáng. Trong giai đoạn này, các triết gia thiết yếu trị ở châu Âu ban đầu tranh luận rằng hầu như cá nhân, dù cho là nam tuyệt nữ, sinh ra đã bao gồm quyền tự do và bình đẳng. Phần lớn nhà bốn tưởng mũi nhọn tiên phong này công ty trương rằng thiếu phụ không đề nghị bị minh bạch đối xử vì tại sao giới tính.

Ngày nay, mặc dù vị thay của thiếu phụ ở mỗi nước nhà mỗi khác, phần nhiều phụ nữ trên trái đất đã được phần nhiều quyền lợi pháp luật đáng kể. Trong số đó, quan trọng nhất là: cơ hội làm việc và được trả lương ngang bởi với nam giới, quyền thai cử cùng quyền được học hành tử tế.

Xem thêm: Giải Bài 8 Sgk Hóa 8 Trang 11, Giải Bài 8 Trang 11 Sgk Hóa Học 8

Task 1.Give the Vietnamese equivalents khổng lồ the following words and phrases.(Cho từ giờ đồng hồ Việt tương tự với mọi từ và nhiều từ sau.)

1. Human civilization: nền lịch sự nhân loại2. Childbearing: việc sinh con3. Involvement: sự dấn thân, tham gia4. Age of Enlightenment: Thời đại ánh sáng5. Deep-seated cultural beliefs: quan niệm văn hóa lâu đời6. Homemaking: việc chăm sóc gia đình7. Intelleclual ability: năng lực trí thức/hiểu biết8. Equal work opportunity: thời cơ nghề nghiệp/ vấn đề làm bình đẳng

Task 2.Choose the best option A, B, C or D to answer the following questions.(Chọn câu vấn đáp A, B,C hoặc D đúng độc nhất vô nhị để vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. C: According to the text, what was the main role traditionally accorded to lớn women? - taking care of the house and family. (Theo đoạn văn, vai trò chủ yếu được giao theo truyền thốngcho thiếu phụ là gì? – chú tâm nhà cửa và gia đình.)2. D: Before the 18thcentury, what was the attitude of societies towards women’s intellectual ability? – disbelieving. (Trước vậy kỉ 18, thể hiện thái độ của làng mạc hội đối với hhả năng trí thức của đàn bà là gì? – không tin tưởng tưởng.)3. C: According lớn the text, what is the purpose of the struggle for women’s rights? - to bring equality between men and women. (Theo đoạn văn, mục tiêu của việc đấu tranh đòi nghĩa vụ và quyền lợi cho đàn bà là gì? – Để đem lại sự đồng đẳng giữa nam và nữ.)4. B: What vì “these pioneer thinkers’” at the kết thúc of paragraph 2 refer to? - 18th century European political philosophers. (“Những nhà tứ tưởng tiên phong” ngơi nghỉ cuối đoạn 2 vẫn đề cập đến loại gì? - những triết gia bao gồm trị ngơi nghỉ châu Âu thế kỉ 18.)5. A: Which of the following is NOT mentioned in the last paragraph as one of women’s legal rights today? – the right khổng lồ hold property. (Điều gì dưới đây không được nhắc đến ở trong phần cuối như là trong những quyền lợi hòa hợp pháp của thanh nữ hiện nay? – Quyền sở hữu tài sản.)

Task 3.Choose the best title for the passage.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 7 Bài Bố Cục Trong Văn Bản Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1

(Chọn tiêu đề đúng nhất cho đoạn văn.)

A. Intellectual Ability(Khả năng trí thức của phụ nữ)B.The Ase of Enlightenment (Thời kỳ ánh sáng)C.Women’s Rights (Quyền lợi của phụ nữ)D.Women’s Role in Education (Vai trò của thiếu nữ trong Giáo dục)

=> Đáp án và đúng là C.Women"s Rights

After you read(Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs.Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph.(Làm câu hỏi theo cặp. Bắt tắt đoạn văn đọc bằng cách viết một câu cho mỗi đoạn văn.)

Paragraph 1 (Đoạn 1)

In the past, women were limited to the natural roles: mother"s and wife"s because of widespread doubt about their intellectual ability. (Trước đây, thiếu nữ bị hạn chế bởi các thiên chức: làm bà bầu và làm vk vì sự nghi hoặc về khả năng tri thức của họ.)

Paragraph 2 (Đoạn 2)

The struggle for women"s rights began in the 18thcentury with European philosophers" thoughts that women should not be discriminated on the basis of sex. (Cuộc chống chọi đòi nghĩa vụ và quyền lợi cho phụ nữ bắt đầu vào vậy kỉ vật dụng 18 với các tư tưởng của các nhà triết gia chính trị Châu Âu rằng thiếu nữ không bắt buộc bị riêng biệt đối xử chỉ vì dựa vào giới tính.)

Paragraph 3 (Đoạn 3)

Women now enjoy significant legal rights such as equal work and pay rights, the right khổng lồ vote & to get formal education. (Phụ nữ bây giờ được hưởng nhiều quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp như là cơ hội làm bài toán và được trả lương ngang bằng với nam giới giới, quyền bầu cử với quyền được học tập tử tế.)