DE THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 MÔN TOÁN

     

20 đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán tự Luận gồm đáp án bỏ ra tiết.Tải tệp tin đề thi học tập kỳ II môn toán lớp 11 tất cả đáp án, đề cưng cửng ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11 cực Hay.Tự học Online xin reviews đến quý thầy cô và các bạn tham khảo trăng tròn đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán tự Luận gồm đáp án đưa ra tiết

20 đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán từ Luận có đáp án bỏ ra tiết
Bạn đang xem: De thi học kì 2 lớp 11 môn toán

*

Đề 1I. Phần chung cho tất cả hai banBài 1. Tìm các giới hạn sau:1)xx xx212lim 1 2)xx x4lim 2 3 12 3)xx3 x7 1 lim3  4)xxx2 31 2 lim 9 Bài 2.1) Xét tính tiếp tục của hàm số sau bên trên tập xác minh của nó:x x khi x f x xx lúc x25 6 3 ( ) 32 1 3         2) chứng tỏ rằng phương trình sau có ít nhất hai nghiệm :x x x3 2 2 5 1 0     .Bài 3.1) kiếm tìm đạo hàm của các hàm số sau:a)y x x2 1b)yx23(2 5)2) mang lại hàm sốxyx11.a) Viết phương trình tiếp đường của trang bị thị hàm số trên điểm tất cả hoành độ x = – 2.b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số biết tiếp tuyến tuy vậy song với d:xy22 .Bài 4. Mang đến hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc cùng với đáy, SA =a 2 .1) minh chứng rằng các mặt mặt hình chóp là hầu như tam giác vuông.2) minh chứng rằng: (SAC)(SBD) .3) Tính góc thân SC và mp (SAB) .4) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD)II . Phần từ bỏ chọn.1 . Theo công tác chuẩn.Bài 5a. Tínhxxx x32 28lim  11 18 .Bài 6a. Choy x x x1 3 2 2 6 83   . Giải bất phương trìnhy/0 .2. Theo chương trình nâng cao.Bài 5b. Tínhxx xx x2 12 1 lim 12 11  .Bài 6b. Chox xyx23 31 . Giải bất phương trìnhy/ 0 .Đề 2I . Phần chung cho tất cả hai ban.Bài 1. Tìm các giới hạn sau:1)xx x xx21 3 lim 2 7  2)xx x3lim ( 2 5 1)  3)xx5 x2 11 lim5  4)xxx x32 01 1 lim .Bài 2 .1) mang lại hàm số f(x) =xkhi x f x xm khi x311 ( ) 12 1 1       . Xác định m để hàm số tiếp tục trên R..2) minh chứng rằng phương trình:m x x2 5 (1 ) 3 1 0    luôn gồm nghiệm với mọi m.Bài 3.1) tìm kiếm đạo hàm của những hàm số:a) x xyx222 21 b)y x  1 2tan .Lớp toán thầy Đạt – chăm luyện thi ĐH Toán Địa chỉ: Số 8 ngõ 17 Tạ quang đãng Bửu, Hà NộiGia sư Thành Được www.daythem.edu.vn22) đến hàm sốy x x4 2   3(C). Viết phương trình tiếp tuyến đường của (C):a) trên điểm gồm tung độ bằng 3 .b) Vuông góc cùng với d:x y    2 3 0.Bài 4. đến tứ diện OABC có OA, OB, OC, song một vuông góc với OA = OB = OC = a, I là trung điểm BC 1) chứng minh rằng: (OAI)(ABC).2) minh chứng rằng: BC(AOI).3) Tính góc thân AB với mặt phẳng (AOI).4) Tính góc giữa những đường trực tiếp AI với OB .II . Phần tự chọn.1 .

Xem thêm: Phụ Nữ Thông Minh Và Phụ Nữ Ngu Ngốc, Bạn Thuộc Típ Phụ Nữ Ngốc Nghếch Hay Khôn Ngoan


Xem thêm: Năm 20 Tuổi Tôi Nói Tôi Và Môda, Nhận Ra Giá Trị Đích Thực Của Bản Thân


Theo chương trình chuẩn .Bài 5a. Tínhnn n n2 2 21 2 1lim( …. )1 1 1    .Bài 6a. Choy x x   sin2 2cos. Giải phương trìnhy/= 0 .2 . Theo chương trình nâng cao .Bài 5b. Choy x x2  2. Chứng minh rằng:y y3 // . 1 0   .Bài 6b . Cho f( x ) =f x xx x364 60 ( ) 3 16    . Giải phương trìnhf x ( ) 0  .Đề 3Bài 1. Tính các giới hạn sau:1)xx x x3 2 lim ( 1)   2)xx1 x3 2 lim1  3)xx2 x2 2 lim 7 3  4)xx x xx x x3 23 2 32 5 2 3 lim 4 13 4 3    5) limn nn n4 52 3.5Bài 2. Mang lại hàm số:xkhi x >2f x xax lúc x 233 2 2( ) 214        . Khẳng định a để hàm số thường xuyên tại điểm x = 2.Bài 3. Minh chứng rằng phương trìnhx x x5 4     3 5 2 0có ít nhất ba nghiệm phân biệt trong khoảng (–2; 5).Bài 4. Search đạo hàm các hàm số sau:1)xyx x25 31 2)y x x x2    ( 1) 13)y x  1 2tan4)y x  sin(sin )Bài 5. đến hình chóp S.ABC tất cả ABC vuông trên A, gócB= 600, AB = a; hai mặt mặt (SAB) cùng (SBC) vuông góc cùng với đáy; SB = a.Hạ bảo hành  SA (H  SA); BK  SC (K  SC).1) chứng minh: SB  (ABC)2) hội chứng minh: mp(BHK)  SC.3) bệnh minh: BHK vuông .4) Tính cosin của góc tạo vị SA và (BHK).Bài 6. Mang đến hàm sốx x f xx23 2 ( )1 (1). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó tuy vậy song vớiđường trực tiếp d:y x    5 2 .Bài 7. đến hàm sốy x2 cos 2 .1) Tínhy y , .2) Tính cực hiếm của biểu thức:A y y y      16 16 8