để lọc ra danh sách học sinh nam trong lớp ta thực hiện

Câu hỏi:

14/01/2022 24,601

A. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

Bạn đang xem: để lọc ra danh sách học sinh nam trong lớp ta thực hiện

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án , rồi gõ nhập chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

C. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ click con chuột vào một trong những dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Có nhì cơ hội thanh lọc là thanh lọc theo dõi dù tài liệu đang được lựa chọn và thanh lọc theo dõi khuôn mẫu.những cơ hội thanh lọc như sau:

+ Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án , rồi gõ nhập chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

+ Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ click con chuột vào một trong những dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để xóa một phiên bản ghi tớ triển khai thao tác này sau đây?

A. Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes.

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes.

D. Cả A và B đều trúng.

Câu 2:

Trong Khi nhập tài liệu mang lại bảng, ham muốn chèn thêm 1 phiên bản ghi mới nhất, tớ thực hiện: Insert  ...........

A. Record 

B. New Rows 

C. Rows 

D. New Record

Câu 3:

Cho những thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

Xem thêm: truyen nguoc full

(3) Chọn dù với tài liệu cần thiết lọc

Trình tự động những thao tác nhằm triển khai được việc thanh lọc theo dõi dù tài liệu đang được lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2) 

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (1) 

D. (3) → (2)

Câu 4:

Trong Access, ham muốn in tài liệu đi ra giấy má, tớ thực hiện

A. Edit – Print 

B. File – Print 

C. Windows – Print 

D. Tools – Print

Câu 5:

Để bố trí tài liệu ngôi trường này cơ tách dần dần tớ lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án  

B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án 

C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

Câu 6:

Khẳng lăm le này sau đấy là sai?

A. Lọc là 1 trong dụng cụ của hệ QT CSDL được chấp nhận thăm dò đi ra những phiên bản ghi vừa lòng một số trong những ĐK này cơ đáp ứng thăm dò kiếm 

B. Lọc tìm kiếm ra những phiên bản ghi trong không ít bảng vừa lòng với ĐK lọc

C. Sử dụng thanh lọc theo dõi dù tài liệu đang được lựa chọn nhằm thăm dò thời gian nhanh những phiên bản ghi với tài liệu trùng với dù đang được chọn

Xem thêm: sếp diêm sao thế

D. Sử dụng thanh lọc theo dõi khuôn mẫu nhằm thăm dò những phiên bản ghi vừa lòng những tiêu chuẩn phức tạp