de kiem tra chuong 4 dai so 9 trac nghiem co ma tran

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường 6 Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 3 (Có quỷ trận + Đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn nhanh chóng vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường bao gồm 6 đề đua, có đáp án, bảng quỷ trận tất nhiên. Qua tê liệt, canh ty những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, luyện giải đề, rồi đối chiếu thành phẩm thuận tiện rộng lớn.

Bạn đang xem: de kiem tra chuong 4 dai so 9 trac nghiem co ma tran

Với 6 đề đua cuối kì 2 môn Toán 3 KNTT, canh ty thầy cô kiến tạo đề đua học tập kì 2 mang lại học viên của tôi bám theo công tác mới nhất. Trong khi, rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề đua môn Tiếng Việt, Tin học tập, Công nghệ. Mời thầy cô và những em nằm trong chuyển vận không lấy phí 6 đề đua học tập kì 2 môn Toán 3:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức – Đề 1

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN – LỚP 3
Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút (không kể thời hạn giao phó đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng hoặc tuân theo đòi hỏi bài bác tập:

Câu 1: (1 điểm) M1

a, Số ngay tắp lự trước của số 100 000 là:

A. 99 999
B. 90 000
C. 99 909
D. 100 001

b, Số bao gồm 7 chục ngàn, 4 ngàn, 5 đơn vị chức năng, 7 trăm là: (M1) (0,5 điểm)

A. 7457
B. 56 870
C. 74 705
D. 65 807

Câu 2: (0,5 điểm) Số 42 890 thực hiện tròn trặn cho tới sản phẩm ngàn được số là: (M1)

A. 43 000
B. 42 000
C. 50 000
D. 42 800

Câu 3: (0,5 điểm) Số 15 ghi chép bám theo số La Mã là: (M1)

A. XIX
B. IVX
C. XIV
D. XV

Câu 4: (M1 – 1 điểm)

a. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

A. 2 tiếng đồng hồ 15 phút
B. 4 giờ 10 phút
C. 12 giờ 10 phút

Đồng hồ

b. 4 năm =……….

A. 12 mon
B. 24 mon
C. 48 tháng

Câu 5: Hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm là 9cm, chiều rộng lớn là 6cm. Diện tích hình chữ nhật là: ( M1 – 0,5 điểm).

A. 15 cm²
B. 54 cm²
C. 50 cm²
D. 45 cm²

Câu 6: (M1 – 0,5 điểm) Một cạnh hình vuông vắn là 8cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 16cm
B. 32 cm²
C, 64 cm²
D. 64 cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính: (M2) 2 đ

a) 14 428 + 1357

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

b) 15 783 – 12 568

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

c) 21 253 x 3

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

d) 16 572 : 4

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

Câu 8: Tính độ quý hiếm biểu thức (1 điểm) (M2)

a. 5128 x 8 + 1723

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

b. 2363 + (18 573 + 3421)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Câu 9: Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 13 980 kilogam gạo, ngày loại nhì bán tốt nhiều hơn nữa ngày loại nhất 120 kilogam gạo. Hỏi cả nhì ngày bán tốt từng nào ki- lô – gam gạo? ( M2 – 2 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: (1 điểm) (M3)

a, Tìm hiệu của số lớn số 1 sở hữu 5 chữ số không giống nhau và số nhỏ nhất sở hữu phụ vương chữ số.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

b, Tìm chữ số quí hợp:

Câu 10

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng hoặc tuân theo đòi hỏi bài bác tập:

Câu 1: a, A; b, C

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: a. C; b. C

Câu 5: B

Câu 6: C

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

Câu 6

Câu 7: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 5128 x 8 + 1723 = 41024 + 1723

= 42747

b. 2363 + (18 573 + 3421) = 2363 + 21994

= 24 357

Câu 8: Bài giải:

Ngày loại nhì bán tốt là:

13 980 + 120 = 14 000( kg)

Cả nhì ngày bán tốt là:

13 980 + 14 000 = 27 980( kg)

Đáp số: 27 980 kilogam gạo

Câu 9:

a,

– Số lớn số 1 sở hữu 5 chữ số không giống nhau là: 98 765

– Số nhỏ bé nhất sở hữu 3 chữ số là: 100

– Hiệu là: 98 765 – 100 = 98665

b, Tìm chữ số quí hợp:

Câu 10

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

điểm

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

2

2

1

5 câu

Số điểm

1,5

4

1

6 điểm

2

Đại lượng và đo

đại lượng

Số câu

2

2câu

Số điểm

1

1 điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

2

1 câu

Số điểm

1,5

0,5 điểm

4

Giải toán sở hữu lời nói văn

Số câu

1

1 câu

Số điểm

2

2 điểm

Tổng số câu

6

3

1

9 câu

Số điểm

4

5

1

10điểm

Đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức – Đề 2

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 bám theo Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được gọi là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tớ được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính nhiều năm những cạnh được mang lại vô hình vẽ bên dưới đây:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2
D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 5 m, chiều nhiều năm vội vàng 9 đợt chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật tê liệt là:

A. 14 m2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

Câu 5. Tháng nào là tại đây sở hữu 31 ngày?

A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 9
D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng nào là tại đây không thể xẩy ra Lúc gieo một con cái xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Mặt 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhì tờ chi phí sở hữu mệnh giá chỉ 10 000 đồng lên đường mua sắm cây viết chì. quý khách mua sắm không còn 15 000. quý khách Nam còn quá …………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong số quy tắc tính sau:

a) 1 538 + …………………… = 6 927

b) ………………… – 3 236 = 8 462

c) 2 × …………………… = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

…………………

…………………

…………………

…………………

Xem thêm: ảnh giỗ tổ hùng vương

…………………

…………………

…………………

…………………

58 632 – 25 434

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

20 092 × 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

97 075 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= ………………………………………

= ………………………………………

b) 2 × 45000 : 9

= ………………………………………

= ………………………………………

Câu 11.Dưới đó là giá chỉ được niêm yết ở một cửa hàng văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu đo đếm và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm nào là có mức giá vướng nhất? Sản phẩm nào là có mức giá rẻ mạt nhất?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa từng nào kiểu mẫu cây viết mực?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn đôi mươi 000 đồng. Những năng lực rất có thể xẩy ra là:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 12. Giải toán

Trang trại của chưng Hòa sở hữu 4 khu vực nuôi gà, từng khu vực có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau khoản thời gian cung cấp lên đường một trong những gà thì nông trại của chưng còn sót lại 2800 con cái. Hỏi chưng Hòa vẫn cung cấp lên đường từng nào con cái gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm rất có thể mua sắm được rất nhiều loại nhất.

Câu 13

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ mạt nhất.

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa số cây viết mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây viết mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn đôi mươi 000 đồng. Những năng lực rất có thể xẩy ra là:

– Mai vẫn mua sắm 1 cái cây viết mực, 1 cái cây viết chì, 1 quyển vở dù ly.

– Mai vẫn mua sắm 2 cái cây viết mực, 1 kiểu mẫu thước kẻ.

– Mai vẫn mua sắm 1 cái cây viết chì, 2 kiểu mẫu thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của chưng Hòa sở hữu số gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa vẫn cung cấp lên đường số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

– Em rất có thể tìm hiều để mua 1 xe hơi trang bị nghịch tặc, 1 khối rubik và một hộp sáp color. Tổng số chi phí mua sắm phụ vương loại dụng cụ tê liệt là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số vô phạm vi 100 000. Nhân (chia) số sở hữu 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu 1 điều riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền nước Việt Nam.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

….

>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm những đề đua khác!

Cảm ơn chúng ta vẫn bám theo dõi nội dung bài viết Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường 6 Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 3 (Có quỷ trận + Đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại comment và Đánh Giá trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: background đen