Đề Kiểm Tra Chương 4 Đại Số 10 Nâng Cao

     Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 4 đại số 10 nâng cao

*
4 trang
*
trường đạt
*
5532
*
3Download


Xem thêm: Cách Nhận Biết Người Nghiện Ma Túy, Dấu Hiệu Nhận Biết Người Nghiện Ma Túy Đá

Bạn đã xem tài liệu "Bài tập ôn Đại số 10 nâng cao chương 4", để cài đặt tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Lý Thuyết Tập Hợp Các Số Nguyên Được Ký Hiệu Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

BT Ôn ĐS 10 NC Ch 41/ CMR: a) cùng với a+b=1Chứng minh rằng 2/ mang đến a, b, c >0. CMR (a+1) (b+1) (a+c) (b+c) 16 abc. 3/ CMR v ới a>0, b>0, c>0, ta có: . 4/ chứng minh 5/. đến a,b,c dương , CMR 6/ bệnh minh: 7/ minh chứng rằng : 8/ đến 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng: . Đẳng thức xẩy ra khi nào? 9/ mang lại 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng: . Đẳng thức xảy ra khi nào? 10/ mang lại x,y,z là đông đảo số dương chứng tỏ 11/ chứng minh: a2( 1 + b2) +b2( 1 + c2) + c2( 1 + a2) ³ 6abc 12/ đến x, y, z, > 0 thỏa mãn x + y + z = 1. CMR 13/ đến a, b, c, > 0 sao để cho a + b + c = abc CMR 14/. Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số: cùng với 15/ Tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số cùng với . 16/ Tìm giá chỉ trị béo nhất, giá bán trị bé dại nhất của với 17/. Mang đến . Tim x để y đạt GTNN. 18/ đến x, y, z, là cha số dương thỏa mãn x2 + y2 + z2 = 1 . Tim giá trị bé dại nhất cuủa biểu thức 19/. Xét dấu những biểu thức f(x) = (2x - 1)(5 -x)(x - 7) ; g(x)= h(x) = -3x2 + 2x – 7 20/ Giải bpt a/ b/ .21/ Giải bất phương trình 22/ Giải bất phương trình: a) b) 23/ Giải bất phương trình: a). B). 24/ search nghiệm nguyên thỏa hệ bpt sau : 25/ Giải bpt a) > 0 b) –x2 + 6x - 9 > 0; 26/ Giải bất phương trình a) . B) 27/ Giải hệ bất phương trình saua) . B) 28/ Giải bpt : 29/ Giải những bất phương trình sau:b). B). 30/ Giải những bất phương trình sau: a). B). 31/ Giải hệ bpt sau: 32/. Giải bất phương trình : 33/ Giải các phương trình cùng bất phương trình sau:1. X - 2. 3. 4. 34/ Giải những phương trình và bất phương trình sau:1. X - 2. 3. 4. 35/ Giải bất phương trình: 36/ Giải hệ bất phương trình sau6 . 37/ Giải bất phương trình: . 38/Giải phương trình 39/ khẳng định miền nghiệm của hệ bpt: 40/ mang đến phương trình: -x2 + 2 (m+1)x + m2 – 7m +10 = 0.a/ CMR phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.b/ tìm kiếm m nhằm PT có 2 nghiệm trái dấu. 41/ mang lại phương trình mx2 – 2(m-2)x +m – 3 =0.a/ tìm kiếm m để phương trình có 2 nghiệm.b/ search m nhằm phương trình gồm 2 nghiệm x1, x2: x1 + x2 + x1. X2 2. 42/ mang đến phương trình: a) Tim m để phương trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt. B) kiếm tìm m. để phương trình có hai nghiệm trái dấu. C) tìm m nhằm phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt. 43/ cho tam thức bậc hai: f(x) = –x2 + (m + 2)x – 4. Tìm các giá trị của thông số m để:a). Phương trình f(x) = 0 bao gồm 2 nghiệm minh bạch .b). Tam thức f(x)