Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Chương 1 Lớp 6

     

Đề chất vấn 1 tiết chương 1 toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài 45 phút, bình chọn nhanh kiến thức về tập hợp, triển khai các phép tính cộng trừ nhân chia, Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, search x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG trung học cơ sở CHU VĂN ANĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Toán 6

(Thời gian làm cho bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) mang lại tập đúng theo A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ thích hợp vào …

a) 5 … A b) 6 … A c) 3; 7… A d) .. A

2) Cần bao nhiêu chữ số để khắc số trang của một cuốn sách có 135 trang.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết môn toán chương 1 lớp 6

2 (4,0 điểm): triển khai các phép tính.


Quảng cáo


a) <168 – (46 + 254): 15 > – 18

b) <103 – (8 – 5) >

c) 100 : 250 : <325 – ( 4 . 53– 22. 50)>

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181


Quảng cáo


3 (3,0 điểm): tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): cho S =1+3+32+33+…+399. Chứng minh 2S + một là luỹ vượt của 3.

———————— không còn —————–

Đáp án cùng thang điểm chấm đề kiểm tra 1 ngày tiết lớp 6 môn Toán chương 1:

CâuNội dungĐiểm
11) cho tập hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ phù hợp vào .

Xem thêm: Bài 3 Trang 116 Sgk Địa 9 Bài 3 Trang 116, Bài 3 Trang 116 Sgk Địa Lí 9

a) 5 A

b) 6 A

c) 3; 7⊂ A

d) 11 A

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách bao gồm 135 trang.

Từ trang 1 – 9 đề xuất 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: <(99-10)+1> x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: <(135-100)+1> x 3 = 108 chữ số

Vậy cần tất cả 9 + 180 + 108= 297 chữ số

0.25

0.25

0.25

0.25

2

a) < 168 – (46 + 254 ): 15 > – 18

= <168 – 300: 15> – 18

= <168 – 20 > – 18

= 148 – 18

= 130

0.25

0.25

0.25

0.25

b) <103 – 11.( 8 – 5 ) >

= <103 – 11.( 3 ) >

= <103 – 11.9>

= <103 – 99>

=43=64

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : 250 : <325 – (4 . 53– 22. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (4 . 125- 4. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (500- 200)>=100 : 250 : <325 – 300>

= 100 : 250 : 25

= 100 : 10=10

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

Số các số hạng của tổng trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

0.5

0.5

3a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x = 321- 60 = 261

0.25

0.25

0.25

0.25

b) (5x – 24) .73 = 2.74

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

0.25

0.25

0.25

0.25

4S =1+3+32+33+…+399

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1 là luỹ quá của 3.

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: học sinh làm theo cách khác nhưng đúng vẫn đồng ý cho đủ số điểm.

Xem thêm:

emtc2.edu.vn sẽ tiếp tục đưa lên những đề thi và bài bác tập tương quan tới chương 1: Ôn tập và ngã túc về số từ nhiên. Những em để ý theo dõi.