Đề kiểm tra 1 tiết toán hình 10 chương 3

     
Bạn đã xem tư liệu "10 Đề bình chọn Hình học 10 - Chương III: phương thức toạ độ trong khía cạnh phẳng", để cài đặt tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán hình 10 chương 3


CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào MẶT PHẲNGĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTĐỀ SỐ 1A. Trắc nghiêm :1/ Đường trực tiếp (d) trải qua 2 điểm A(1; –2) và B(3;3) có ph.trình tổng quát là : a) 5x + 2y – 1 = 0 b) 2x + 5y + 8 = 0 c) 5x –2y – 9 = 0 d) 2x – 5y –1 2 = 02/ mang đến (d1) : x – 2y + 1 = 0 cùng (d2): 3x – y – 2 = 0 . Số đo của góc giữa 2 mặt đường thẳng (d1) và (d2 ) là : a) 300 b) 450c) 600 d) 9003/ đến 2 điểm A(2 ;3) với B(4; 7) . Phương trình con đường tròn 2 lần bán kính AB là : a) x2 + y2 + 6x + 10y + 29 = 0 b) x2 + y2 – 6x – 10y + 29 = 0 c) x2 + y2 – 6x – 10 y – 29 = 0 d) x2 + y2 + 6x + 10y – 29 = 04/ mang lại elip (E) : 9x2 + 25y2 = 225 . Tra cứu mệnh đề sai trong những mệnh đề sau : a) (E) tất cả đỉnh A2(5;0) b) (E) gồm tỉ số c/a = 5/3 c) (E) tất cả độ dài trục nhỏ dại bằng 3 d) (E) bao gồm tiêu cự bằng 8B. Từ bỏ luận :5/ đến đường tròn (C) tất cả phương trình : x2 + y2 – 6x + 2y + 6 = 0a) search tọa độ trung tâm và nửa đường kính (C) .b) Viết phương trình tiếp tuyến đường với (C) trên A(3;1)c) Định m để đường thẳng (d) : x + y + m = 0 xúc tiếp với (C).6/ Tìm tất cả các giá trị của m sao cho : (Cm) : x2 + y2 + 2 (m + 2)x – 2 ( m + 4) y + 34 = 0 là phương trình của một đường tròn .===================CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào MẶT PHẲNGĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTĐỀ SỐ 2PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (3 điểm).1. Đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0 gồm tâm I, nửa đường kính R là :A. I(1 ; –2) , R = 3 B. I(–1 ; 2) , R = 9 C. I(–1 ; 2) , R = 3 D. Một công dụng khác.2. Mang lại A(1 ; –2), B(0 ; 3) . Phương trình mặt đường tròn đường kính AB là:A. X2 + y2 + x – y + 6 = 0B. C. X2 + y2 – x – y + 6 = 0D. X2 + y2 – x – y – 6 = 03. Đường tròn chổ chính giữa A(3 ; –4) trải qua gốc tọa độ tất cả phương trình là:A. X2 + y2 = 5 B. X2 + y2 = 25C. (x – 3)2 + (y + 4)2 = 25D. (x + 3)2 + (y – 4)2 = 254. Đường tròn trung ương I(2 ; –1), tiếp xúc mặt đường thẳng D : x – 5 = 0 có phương trình là:A. (x – 2)2 + (y + 1)2 = 3B. X2 + y2 – 4x + 2y – 4 = 0C. (x + 2)2 + (y – 1)2 = 9D. Một kết quả khác.5. Đường tròn qua 3 điểm A(–2 ; 0) , B(0 ; 2) , C(2 ; 0) có phương trình:A. X2 + y2 = 2B. X2 + y2 + 4x – 4y + 4 = 0 C. X2 + y2 – 4x + 4y = 4D.

Xem thêm: Xem Phim Đừng Quên Hoa Hồng Tập 45 Server R Un Jang Mi Tập 45Xem thêm: Thế Nào Là Hiện Tượng Khuếch Tán, Hiện Tượng Khuếch Tán Là Gì

X2 + y2 – 4 = 06. Tiếp con đường tại điểm M(3 ; –1) thuộc đường tròn (C): (x + 1)2 + (y – 2)2 = 25 tất cả phương trình là:A. 4x – 3y – 15 = 0B. 4x – 3y + 15 = 0C. 4x + 3y + 15 = 0D. Một công dụng khác.PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm).Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang đến đường tròn (C): x2 + y2 + 4x – 2y – 11 = 0 và điểm A(2 ; 0).a) chứng tỏ điểm A nằm bên cạnh (C).b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến tuy vậy song với con đường thẳng tất cả phương trình : 3x + 4y + 1 = 0.c) Viết phương trình tiếp đường của (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm A.======================CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào MẶT PHẲNGĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTĐỀ SỐ 3Phần 1 : Trắc Nghiệm một cách khách quan (4 điểm)1/ Ph.trình bao quát của con đường thẳng đi qua hai điểm A(–4; 1) với B(1; 4) là :A. 3x + 5y + 17 = 0 B. 3x + 5y – 17 = 0C. 3x – 5y + 17 = 0D. 3x – 5y – 17 = 02/ cho đường thẳng(d): 3x + 4y + 1 = 0. Đường thẳng nào sau đây vuông góc cùng với (d) và trải qua A(–1; 2).A. B. C. D. 3/ Phương trình nào sau đó là phương trình của đường tròn bao gồm tâm I(1 ; –2).A. B. C. D. Câu B và C đúng4/ Phương trình thiết yếu tắc của Elip trải qua hai điểm A(1 ; ) với B(0; 1) là :A. B. C. D. 5/ Đường thẳng đi qua điểm A(4 ; 2) cùng tiếp xúc với đường tròn (C): tất cả phương trình là:A. B. C. D. .6/ Phương trình là mặt đường tròn khi : A. A = 2bB. A = bC. A > bD. A