Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp cuo và pbo

     

Khử trọn vẹn 4 gam hỗn hợp bao gồm CuO với PbO bởi khí teo dư ở ánh nắng mặt trời cao. Khí hiện ra được dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư chiếm được 10 gam kết tủa. Cân nặng Cu với Pb nhận được là:
Bạn đang xem: để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp cuo và pbo

Ta có: (1) co + O → CO2

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Theo (2): nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol

Theo (1): nO = nCO2 = 0,1 mol

Bảo toàn cân nặng có: mkim loại = moxit - mO = 4 - 0,1.16 = 2,4 gam


Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên

*
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Trộn trăng tròn gam bột CuO với một lượng C rồi rước nung nóng, sau một thời hạn phản ứng thấy gồm 3,36 lít khí thoát thoát ra khỏi bình. Cân nặng chất rắn thu được là


Cho luồng khí co dư trải qua 9,1 gam các thành phần hỗn hợp CuO cùng Al2O3, nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 8,3 gam hóa học rắn. Cân nặng CuO có trong láo lếu hợp thuở đầu là


Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO cùng Fe2O3bằng khí H2, thấy tạo nên 9 gam nước. Tính trọng lượng hỗn hợp kim loại thu được?


Cho V lít (đktc) khí H2 trải qua bột CuO đun nóng, chiếm được 32 gam Cu. Nếu mang đến V lít H2 đi qua bột Fe3O4 đun nóng thì lượng sắt thu được là:


Để khử trọn vẹn hỗn hòa hợp FeO với ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 sống đktc. Nếu lấy hỗn hợp kim loại thu được hoà tan trọn vẹn vào axit HCl thì thể tích khí H2 (đktc) nhận được là


Cho khí co dư trải qua 15 gam hỗn hợp X bao gồm CuO, NiO, Fe2O3, ZnO thu được 11,8 gam chất rắn Y gồm những kim loại. Thể tích hỗn hợp Z tất cả H2SO4 1,0M và HCl 0,5M cần dùng để làm hoà tan không còn 15,0 gam các thành phần hỗn hợp X là


Đốt cháy không trọn vẹn một lượng sắt đã dùng hết 2,24 lít O2ở đktc, thu được tất cả hổn hợp A gồm những oxit sắt với sắt dư. Khử hoàn toàn A bởi khí teo dư, khí rời khỏi sau bội phản ứng được đem vào bình đựng nước vôi vào dư. Khối lượng kết tủa chiếm được là


Thổi một luồng khí co dư trải qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe3O4và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 2,32 gam hỗn kim loại tổng hợp loại. Khí thoát ra được đưa vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2dư thấy gồm 5 gam kết tủa trắng. Cân nặng hỗn hợp 2 oxit kim loại lúc đầu là:


Thổi teo dư qua m gam tất cả hổn hợp CuO, Fe2O3, ZnO, PbO lạnh đỏ thu được 2,32 gam kim loại. Khí bay ra cho vào trong bình nước vôi trong được 5 gam kết tủa, đun tiếp hỗn hợp lại thấy có thêm 10 gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) trường đoản cú từ đi qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí nhận được sau phản bội ứng có tỉ khối so với hiđro bởi 20. Bí quyết của oxit sắt và xác suất thể tích của khí CO2 trong các thành phần hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng là:
Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Ngôi Trường Thpt Em Đang Học, Cảm Nghĩ Về Mái Trường Thân Yêu

Dẫn khí CO đi qua 12 gam CuO nung lạnh thu được chất rắn X và khí CO2. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra bởi 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,9M thì thu được 23,64 gam kết tủa. Cho chất rắn X vào hỗn hợp AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m:


Hỗn hợp A bao gồm 0,56 gam Fe cùng 16 gam Fe2O3và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không tồn tại không khí (giả sử chỉ xảy ra sự khử Fe2O3thành Fe), sau khi xong phản ứng được hỗn hợp D. Nếu mang đến D tan trong H2SO4loãng được V lít khí dẫu vậy nếu mang lại D tác dụng với NaOH dư thì chiếm được 0,25V lít khí. Giá trị của x là


Cho khí teo dư đi qua hỗn hợp tất cả CuO, Al2O3, MgO(nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn chất rắn chiếm được gồm


Thổi từ từ V lít co (đktc) trải qua ống sứ đựng 51,6 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả CuO, Al2O3 và Fe3O4 (tỉ lệ mol lần lượt là 1:2:1). Những phản ứng xảy ra hoàn toàn, xong phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với H2 bằng 19. Cho toàn cục lượng khí Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 chiếm được 30 gam kết tủa và dung dịch Z. đến dung dịch Z phản bội ứng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy chế tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m thứu tự là:


Khử trọn vẹn 14g hỗn hợp X gồm CuO với một oxit sắt bằng CO nhận được 10,32g các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 kim loại. Thể tích teo (đktc) đã cần sử dụng cho quá trình trên là:


Cho rảnh khí CO đi qua ống đựng 3,2 gam CuO nung nóng. Khí thoát ra khỏi ống được hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi vào dư tạo nên thành 1 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ bỏ vào cốc đựng 500 ml hỗn hợp HNO3 0,16M chiếm được V1 lít khí NO và còn 1 phần kim loại chưa tan. Thêm tiếp vào cốc 760 ml dung dịch HCl 2/3 M, sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành thu thêm V2 lít khí NO. Biết NO là sản phẩm khử nhất của N+5, các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. V2 ngay gần nhất với mức giá trị nào sau đây


Cho khí co qua ống sứ chứa 10 gam tất cả hổn hợp chất rắn X có CuO; Fe2O3; FeO; Fe3O4 và MgO nung nóng. Sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y với 8 gam rắn Z. Mang lại Y qua hỗn hợp nước vôi vào dư chiếm được m gam kết tủa. Quý giá m là


Cho khá nước trải qua than lạnh đỏ, thu được hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 với H2. Cho tổng thể X qua bình đựng hỗn hợp nước vôi dư thu được 10 gam kết tủa. Khí không bị hấp thụ thoát ra được dẫn qua ống đựng CuO (dư) nung rét thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hòa tan cục bộ Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) chiếm được 8,96 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỷ lệ thể tích khí teo trong X là


Dẫn 0,55 mol tất cả hổn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ chiếm được 0,95 mol hỗn hợp Y bao gồm CO, H2 với CO2. Mang đến Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hỗn phù hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4.Cho khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho toàn thể Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, đến lúc phản ứng hoàn toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là:


Dẫn 0,55 mol tất cả hổn hợp X (gồm hơi nước cùng khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 0,95 mol hỗn hợp Y bao gồm CO, H2 cùng CO2. Mang lại Y phản vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Dẫn a mol tất cả hổn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, nhận được 1,8a mol các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm CO, H2 với CO2. đến Y đi qua ống đựng lếu hợp gồm CuO với Fe2O3 (dư, nung nóng), sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng chất rắn bớt 1,28 gam. Quý giá của a là
Xem thêm: Có Lúc Nào Anh Giận Em Không ? Có Lúc Nào Em Giận Anh Không

Dẫn luồng khí co dư qua hỗn hợp CuO, Al2O3, CaO, MgO gồm số mol đều bằng nhau (nung rét ở nhiệt độ cao) thu được chất rắn A. Phối hợp A vào nước dư còn lại chất rắn X. X gồm:


Cho một luồng khí CO đi qua ống đựng 10g Fe2O3 nung nóng.Sau một thời gian thu được m gam hổn phù hợp X gồm 3 oxit sắt. Cho X công dụng hết cùng với dd HNO3 0,5M (vừa đủ) nhận được dd Y cùng 1,12 lít NO (đktc) duy nhất. Thể tích teo đã sử dụng (đktc) và giá trị của m là