Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2 5 9 3

     

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết mang lại 2, 3, 5 với 9:

Chia hết choDấu hiệu
2Chữ số tận thuộc là chữ số chẵn
5Chữ số tận cùng là 0 hoặc 5
9Tổng các chữ số chia hết mang đến 9
3Tổng những chữ số phân tách hết mang lại 3

Bài tập:

Bài 1: trong các số sau:

*

a) Số nào phân tách hết mang lại 2?

b) Số nào phân chia hết mang đến 5?

c) Số nào chia hết mang đến 2 nhưng không phân chia hết đến 5?

d) Số nào phân tách hết cho cả 2 với 5?

Bài 2: trong các số sau:

*

a) Số nào phân tách hết cho 2?

b) Số nào phân tách hết đến 5?

c) Số nào chia hết mang đến 5 nhưng không chia hết đến 2?

d) Số nào phân tách hết mang đến cả 2 và 5?

Bài 3: cho các số :

*

a) Số nào phân tách hết mang đến 2?

b) Số nào chia hết cho 5?

c) Số nào phân chia hết đến cả 2 với 5?

Bài 4: Xét các tổng ( hiệu) sau tất cả chia hết đến 2 không? gồm chia hết đến 5 không?

*
*

*
*

*
*

*
*

Bài 5: dùng cả bốn chữ số

*
. Hãy viết thành số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau sao mang lại số đó thỏa mãn:

a) Số lớn nhất phân chia hết mang lại 2

b) Số nhỏ nhất phân chia hết mang lại 5

c) Số phân chia hết mang lại 2 cùng 5.

Bạn đang xem: Dấu hiệu chia hết cho 2 5 9 3

Bài 6: cần sử dụng cả ba chữ số

*
. Hãy viết thành số tự nhiên có tía chữ số không giống nhau sao mang lại số đó thỏa mãn:

a) Số lớn nhất chia hết cho 2

b) Số nhỏ nhất chia hết đến 5

c) Số chia hết mang đến 2 với 5.

Bài 7: cần sử dụng cả bốn chữ số

*
. Hãy viết thành số tự nhiên gồm bốn chữ số khác biệt sao mang đến số đó thỏa mãn:

a) Số lớn nhất chia hết mang lại 2

b) Số nhỏ nhất chia hết mang lại 5

c) Số phân tách hết đến 2 cùng 5.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Và Chức Năng Của Thân Củ Với Thân Rễ ? Chức Năng Thân Củ Đối Với Cây

Bài 8: Điền chữ số thích hợp hợp vào dấu * để số

*

a) chia hết mang lại 2?

b) phân chia hết đến 5?

c) chia hết đến cả 2 cùng 5?

Bài 9: Điền chữ số phù hợp hợp vào dấu * để số

*

a) phân chia hết đến 2?

b) chia hết mang lại 5?

c) phân chia hết mang đến cả 2 và 5?

Bài 10: Tìm những chữ số a cùng b làm sao để cho

*
với
*
phân tách hết mang lại 5 những không chia hết cho 2.

Bài 11: tra cứu tập hợp các số x thỏa mãn.

Xem thêm: Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Sgk Địa Lí 9, Giải Địa Lí 9 Smartsol

a) chia hết cho 2 cùng

*
phân chia hết cho 18 b)
*
phân tách hết mang lại 45 c)
*
phân tách hết đến 2;3;5;9 d)
*
phân tách hết mang đến 15 nhưng không phân tách hết mang lại 2.

Bài 22: Từ 2 đến 2020 gồm bao nhiêu số :

a) phân chia hết mang lại 3

b) phân chia hết đến 9