dau duoi mt

Thứ tư
1/11/2023
Đà Nẵng
22 - 93
Khánh Hòa
28 - 61
Thứ ba
31/10/2023
Đắk Lắk
20 - 49
Quảng Nam
43 - 82
Thứ hai
30/10/2023
Phú Yên
07 - 43
Thừa T. Huế
28 - 32
Chủ nhật
29/10/2023
Kon Tum
58 - 00
Khánh Hòa
54 - 48
Thừa T. Huế
54 - 93
Thứ bảy
28/10/2023
Đà Nẵng
18 - 31
Quảng Ngãi
75 - 34
Đắk Nông
86 - 90
Thứ sáu
27/10/2023
Gia Lai
18 - 17
Ninh Thuận
64 - 17
Thứ năm
26/10/2023
Bình Định
40 - 69
Quảng Trị
75 - 09
Quảng Bình
14 - 07
Thứ tư
25/10/2023
Đà Nẵng
66 - 07
Khánh Hòa
55 - 77
Thứ ba
24/10/2023
Đắk Lắk
18 - 23
Quảng Nam
22 - 40
Thứ hai
23/10/2023
Phú Yên
23 - 78
Thừa T. Huế
16 - 87
Chủ nhật
22/10/2023
Kon Tum
33 - 60
Khánh Hòa
83 - 37
Thừa T. Huế
40 - 07
Thứ bảy
21/10/2023
Đà Nẵng
84 - 59
Quảng Ngãi
71 - 76
Đắk Nông
03 - 09
Thứ sáu
20/10/2023
Gia Lai
91 - 75
Ninh Thuận
23 - 03
Thứ năm
19/10/2023
Bình Định
14 - 06
Quảng Trị
90 - 32
Quảng Bình
81 - 40
Thứ tư
18/10/2023
Đà Nẵng
67 - 00
Khánh Hòa
53 - 66
Thứ ba
17/10/2023
Đắk Lắk
12 - 27
Quảng Nam
43 - 79
Thứ hai
16/10/2023
Phú Yên
29 - 65
Thừa T. Huế
08 - 45
Chủ nhật
15/10/2023
Kon Tum
06 - 98
Khánh Hòa
11 - 03
Thừa T. Huế
69 - 31
Thứ bảy
14/10/2023
Đà Nẵng
25 - 71
Quảng Ngãi
86 - 21
Đắk Nông
38 - 66
Thứ sáu
13/10/2023
Gia Lai
60 - 35
Ninh Thuận
12 - 36
Thứ năm
12/10/2023
Bình Định
48 - 22
Quảng Trị
92 - 42
Quảng Bình
38 - 44
Thứ tư
11/10/2023
Đà Nẵng
14 - 13
Khánh Hòa
08 - 89
Thứ ba
10/10/2023
Đắk Lắk
31 - 69
Quảng Nam
75 - 89
Thứ hai
9/10/2023
Phú Yên
38 - 18
Thừa T. Huế
65 - 81
Chủ nhật
8/10/2023
Kon Tum
65 - 49
Khánh Hòa
65 - 60
Thừa T. Huế
45 - 51
Thứ bảy
7/10/2023
Đà Nẵng
14 - 51
Quảng Ngãi
09 - 21
Đắk Nông
85 - 54
Thứ sáu
6/10/2023
Gia Lai
55 - 33
Ninh Thuận
98 - 02
Thứ năm
5/10/2023
Bình Định
75 - 34
Quảng Trị
95 - 93
Quảng Bình
94 - 10
Thứ tư
4/10/2023
Đà Nẵng
46 - 64
Khánh Hòa
56 - 58
Thứ ba
3/10/2023
Đắk Lắk
01 - 88
Quảng Nam
25 - 50