Đất trồng là gì nêu vai trò của đất trồng

     

Câu hỏi của bạn đã bị trùng với một câu hỏi trước đó đã được trả lời hoàn tất, vì vậy, mình sẽ gộp câu hỏi này lại với câu hỏi trước đó, bạn đó thể tham khảo câu trả lời ở link sau:

https://lop67.tk/hoidap/264076/%C4%91%E1%BA%A5t-tr%E1%BB%93ng-l%C3%A0-g%C3%AC-th%C3%A0nh-ph%E1%BA%A7n-v%C3%A0-vai-tr%C3%B2-c%E1%BB%A7a-%C4%91%E1%BA%A5t-tr%E1%BB%93ng-l%C3%A0-g%C3%AC

Thông tin đến bạn,

#Bing.
Bạn đang xem: đất trồng là gì nêu vai trò của đất trồng

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


4 Trả lời
Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Địa 9 Nhận Xét Biểu Đồ Tròn Lớp 11 2022

+2 phiếu
*
đã trả lời20 tháng 9, 2017bởi myduyen2006Thần đồng(1.1k điểm)được bầu chọn là câu hỏi hay nhất8 tháng 5, 2021bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị


Xem thêm: Xem Phim Ham Muốn Thể Xác Mỹ, Phim Ham Muốn Thể Xác Full Hd

Hay nhất

*Đất trồng gồm:

-Phần khí: là không khí có ở trong các khe hở của đất

-Phần rắn:+Chất hữu cơ

+Chất vô cơ

-Phần lỏng:là nước trong đất. Nước trong đất có tác dụng hòa tan các chất dinh dưỡng.

-Phần khí chính là không khí có trong khe hở của đất. không khí có trong đất cũng chứa nito,oxi, cacbonic như không khí trong khí quyển.tuy nhiên lượng oxi trong đất ít hơn lượng oxitrong khí quyển,còn lượng cacbonic thì nhiều hơn lượng oxi trong khí quyển tới hàng trăm lần-phần rắn của đất gồm có thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ +thành phần vô cơ chiếm từ 92->98%khối lượng phần rắn, trong đó có chứa các chất dinh dưỡng như nitơ, oxi, photpho,kali.... +thành phần hữu cơ của đất gồm có các sinh vật sống trong đất và xác động vật,thực vật, vi sinh vật đã chết.dưới tác động của vi sinh vật,xác động,thực vật bị phân hủy thành các chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng.các sản phẩm phân hủy này là thức aưncho cây trồng và nguyên liệu để tổng hợp thành chất mùn. mùn chính là chất làm cho đất có những tính chất tốt. đất nhiều mùn là đất tốt-phần lỏng chính là nước trong đất.nước trong đất có tác dụng hòa tan các chất dinh dưỡng(rễ cây hấp thụ nước vàmuối khoáng nhờ lông mút, lông mút hấp thụ muối khoáng cho cây)