đặc điểm sinh thái của cây lúa mì là ưa khí hậu

Câu hỏi:

24/08/2022 8,579

A. rét mướt, khu đất độ ẩm, nhiều mùn, dễ dàng thải nước.

Bạn đang xem: đặc điểm sinh thái của cây lúa mì là ưa khí hậu


B. rét mướt, độ ẩm, chân ruộng ngập nước, phù tụt xuống.

C. rét mướt, thích ứng với việc giao động nhiệt độ.

D. rét mướt, thô, khu đất đai phì nhiêu màu mỡ, nhiều phân bón.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải tự Vietjack

Đáp án đích là: D

Đặc điểm sinh thái xanh của cây tiểu mạch là ưa nhiệt độ rét mướt, thô, khu đất đai phì nhiêu màu mỡ, nhiều phân bón. Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, chặn Độ, Liên bang Nga, Hoa Kì, Pháp, Ca-na-đa,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

Câu 2:

Khu vực châu Á gió mùa rét là điểm có tiếng về cây

Xem thêm: tiếu giai nhân

Câu 3:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo vẹn toàn ôn đới và cận nhiệt?

Câu 4:

Lúa gạo phân bổ triệu tập ở miền

Câu 5:

Loại cây nào là tại đây phân bổ ở cả miền nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt độ và ôn đới nóng?

Câu 6:

Ngô là cây cải tiến và phát triển chất lượng tốt bên trên đất

Câu 7:

Lúa mì phân bổ triệu tập ở miền

Câu 8:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa mì?

Câu 9:

Lúa mì là cây cải tiến và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất

Câu 10:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, cận nhiệt độ dông mùa?

Câu 11:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây ngô là ưa khí hậu

Xem thêm: sao địch nổi sắc đẹp tuyệt trần

Câu 12:

Nước nào là tại đây trồng nhiều ngô?

Câu 13:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa gạo?

Câu 14:

Lúa gạo là cây cải tiến và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất