Đặc điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản

     

Nêu phần đông điểm thông thường và riêng biệt của phương pháp mạng bốn sản Anh núm kỉ XVII, cuộc chiến tranh giành chủ quyền của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và giải pháp mạng bốn sản Pháp cuối cầm kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: đặc điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Điểm chung:

Các cuộc CMTS giai đoạn cận đại đều phải có điểm phổ biến là ước ao đánh đổ cơ chế phong kiến để mở đường mang lại chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

* Bảng so sánh những cuộc CMTS giai đoạn cận đại

Nội dung

Cách mạng bốn sản Anh chũm kỉ XVII

Chiến tranh giành chủ quyền của các thuộc địa Anh sinh sống Bắc Mĩ

Cách mạng tứ sản Pháp cuối gắng kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chế độ phong kiến siêng chế.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- Lật đổ nền giai cấp của thực dân Anh.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư phiên bản Bắc Mĩ phạt triển.

- Xóa bỏ chính sách quân công ty chuyến chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, bốn sản.

Tư sản , nhà nô.

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Cảm Nghĩ Về Tình Bạn Hay Nhất Có Chọn Lọc, Cảm Nghĩ Về Tình Bạn

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải hòa dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển.

- cấu hình thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- giải hòa Bắc Mĩ ngoài sự kẻ thống trị của thực dân Anh, thành lập đất nước tư sản, mở đường mang lại chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- đóng góp thêm phần thúc đẩy giải pháp mạng kháng phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của quần chúng. # Mĩ La-tinh cuối chũm kỉ XVIII đầu nuốm kỉ XIX.

Xem thêm: Các Dáng Người Cơ Bản Trong Thiết Kế Thời Trang, Bí Quyết Mặc Đẹp Với 5 Dáng Người Cơ Bản

- Lật đổ nền quân chủ siêng chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

kimsa88
cf68