Công thức tính liên kết pi

     

1. Phương pháp tính số liên kết pi

Số links π hợp chất hữu cơ mạch hở A, phương pháp được kí hiệu là CxHy hoặc CxHyOz phụ thuộc mối liên quan của số mol CO2; H2O thu được lúc đốt cháy A được xem theo công thức sau:

Trường hợp 1:

A là CxHy hoặc CxHyOz  mạch hở, cháy cho nCO2 – nH2O = k.nA thì A tất cả số π=k+1

Lưu ý: Hợp chất CxHyOz gồm số

*
công thức tính số liên kết pi" width="221">

2. Phương thức giải bài xích tập tính số liên kết pi


Để làm bài xích tập dạng này ta buộc phải lưu ý:

Tính hóa học cơ bạn dạng của hiđrocabon ko no là thâm nhập phản cộng để phá tan vỡ liên kết pi.Đối cùng với hiđrocacbon mạch hở số links π được tính theo công thức: CxHy
*
phương pháp tính số link pi (ảnh 2)" width="187">Đối cùng với mạch vòng thì 1π = 1 vòng ta coi số mol links π được xem bằng = số mol phân tử nhân số liên kết π

Ví dụ: bao gồm a mol CnH2n+2-2k thì số mol liên kết π = a.k. Hiđrocacbon không no khi chức năng với H2 hay halogen thì:

*
bí quyết tính số links pi (ảnh 3)" width="356">

Như vậy số mol link π bằng số mol H2 hay Br2 phản ứng. Từ bỏ đây người ta rất có thể giải những bài toán đơn giản và dễ dàng hơn. Phương pháp này thường vận dụng với việc hiđrocacbon không no cộng.

Bạn đang xem: Công thức tính liên kết pi

H2 sau đó cộng brom. Lúc ấy ta bao gồm công thức sau:

*
bí quyết tính số link pi (ảnh 4)" width="146">

3. Vấn đề về số Mol, link pi 

Cho tất cả hổn hợp X gồm a mol hiđrocacbon ko no mạch hở A cùng b mol H2. Triển khai phản ứng hidro hóa một thời gian được các thành phần hỗn hợp Y(đã biết MY). Dẫn hỗn hợp Y qua hỗn hợp brom dư, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng brom tham gia phản ứng.

Bước 1: Gọi x, x’ lần lượt là số mol π cùng số link π thuở đầu trong X => x = a.x’ 

Bước 2: Theo định cách thức bảo toàn khối lượng, tính mY = mX = a.MA + 2b => nY = mY / MY

Bước 3: 

+ Tính độ bớt số mol: y = nX – nY = nH2.pư 

+ Số mol links π bị đứt lúc phản ứng cùng với H2 = số mol H2 làm phản ứng = y.

+ và số mol brom công dụng với Y ngay số mol π còn sót lại = x – y.

Hay:

npi trong hidrocacbon đầu = nH2p.ư + nBr2

Thí dụ: hỗn hợp khí X bao gồm 0,6 mol H2 cùng 0,15 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp Y có tỉ khối đối với H2 bởi 10. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng brom tham gia phản ứng là:

A. 16. B. 0. C. 24. D. 8.

Ta có: nX = 0,6 + 0,15 = 0,75 mol

Gọi y là số mol H2 bội nghịch ứng.

→ nY = 0,75 – y = 0,45

→ y = 0,3 mol

→ Số mol links π phản nghịch ứng cùng với H2 = 0,3 mol

Phân tử Vinylaxetilen có 3 link π

→ Số mol link π phản ứng với brom là 0,15 . 3 – 0,3 = 0,15 = nBr2

→ mBr2 = 0,15 . 160 = 24 gam 

Đáp án C

4. Bài bác tập về tính số liên kết Pi cùng ứng dụng

Câu 1: Hỗn thích hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Ta chi phí hành nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một khoảng thời hạn nhất định ta thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Sau đó đến Y làm phản ứng trọn vẹn với 100ml dd Br2 a mol/l. A là quý hiếm nào trong những phương án trả lời dưới đây?

A. 0,3M

B. 3M

C. 0,2M

D. 2M

Đáp án chính xác: B. 3M

Câu 2: Cho một tất cả hổn hợp khí X bao gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Triển khai nung các thành phần hỗn hợp X một thời gian (xúc tác Ni) thu được tất cả hổn hợp khí Y gồm tỉ khối so với không khí là 1. Trong quy trình cho toàn bộ Y sục đàng hoàng vào hỗn hợp brom (dư) thì bao gồm m gam brom gia nhập phản ứng thì giá trị của m là giá trị nào dưới đây?

A. 32,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 16,0

Đáp án chủ yếu xác: D. 16,0

Câu 3: Cho một các thành phần hỗn hợp khí X tất cả 0,15 mol vinylaxetilen cùng 0,6 mol H2. Trong quá trìnhkhi nung nóng tất cả hổn hợp X (xúc tác Ni) 1 thời gian, thu các thành phần hỗn hợp Y bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính trọng lượng dung dịch Brom sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn?

A. 12 gam.

B. 24 gam.

C. 8 gam.

D. 16 gam

Đáp án bao gồm xác: B. 24 gam.

Câu 4 : Trong một bình khí tất cả chứ láo hợp các khí tỉ lệ: 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và ít bột Ni. Thực hiện quá trình nung nóng bình thu được tất cả hổn hợp khí X tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sau đó, thực hiện sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho xảy ra phản nghịch ứng trả toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Search số mol Br2 bội phản ứng đầy đủ với các thành phần hỗn hợp khí Y. Chọn đáp án đúng đắn nhất.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Hóa 8 Giữa Kì 2 Môn Hóa Học Lớp 8, Đề Thi Giữa Kì 2 Hóa 8 Năm 2021

A. 0,20 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,25 mol.

D. 0,10 mol.

Đáp án bao gồm xác: C. 0,25 mol.

Câu 5 : Dẫn 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí E gồm những khí tỉ lệ: x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (d(E/He)=3,6 ) qua bình đựng Ni nung nóng. Sau 1 thời gian quá trình phản ứng ra mắt thu được 15,68 lít hỗn hợp khí G (đktc). Liên tiếp cho toàn cục khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch Brom dư, khối lượng Brom bội nghịch ứng 80 gam. Quý giá của x và y theo thứ tự là từng nào trong các công dụng dưới đây?

A. 0,3mol và 0,4 mol.

B. 0,2 mol cùng 0,5 mol.

C. 0,3 mol và 0,2 mol.

D. 0,2 mol cùng 0,3 mol.

Xem thêm: Tải Thuyết Minh Về Lễ Hội Chọi Trâu Ở Đồ Sơn, Thuyết Minh Về Lễ Hội Chọi Trâu Ở Đồ Sơn

Đáp án chính xác: B. 0,2 mol và 0,5 mol.

Câu 6: Cho một hỗn hợp khí X có 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Tiến hành quy trình nung X một thời gian ( xúc tác Ni) thu được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với không gian là 1. Nếu cho toàn cục Y sục lỏng lẻo vào dung dịch Brom (dư) thì gồm m gam brom tham gia phản ứng. Quý hiếm của m là bao nhiêu để thỏa mãn nhu cầu các điều kiện và dữ liệu cho trước?

A. 16,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 32,0

Đáp án bao gồm xác: A. 16,0

Câu 7: Tiến hành dẫn 5,04 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có C2H2 và H2 qua bột niken nung nóng ta thu được hỗn hợp Y chỉ cất 3 hiđrocacbon. Biết rằng, Y tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,25. Thường xuyên cho Y tác dụng với hỗn hợp nước brom dư. Tính số mol brom bội nghịch ứng? lựa chọn đáp án đúng đắn nhất trong những câu sau: