công thức công suất tỏa nhiệt

Bài viết lách sau đây, Cơ Khí Việt Hàn tiếp tục tổ hợp những kỹ năng tương quan cho tới công thức tính hiệu suất lan sức nóng. Cụ thể là phương pháp tính hiệu suất lan sức nóng, tấp tểnh luật Jun-Len-Xơ, hiệu suất năng lượng điện,…

Công suất lan nhiệt là hiệu suất lan đi ra ở vật dẫn khi đem dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt. Đại lượng này đặc thù cho tới vận tốc lan sức nóng của vật dẫn. Nó được xem vì chưng sức nóng lượng lan đi ra kể từ vật dẫn nhập một đơn vị chức năng thời gian.

Bạn đang xem: công thức công suất tỏa nhiệt

Công thức tính hiệu suất lan nhiệt

P=Q/t=R.I2

Trong đó:

P là hiệu suất, đơn vị chức năng hiệu suất lan sức nóng là W.

Q là sức nóng lượng, đơn vị chức năng là J.

I là ký hiệu của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện, đơn vị chức năng là A.

R là năng lượng điện trở, đơn vị chức năng là Ω.

Công thức tính hiệu suất lan sức nóng của năng lượng điện trở là:

Q = I².R = U²/R

Trong bại, U là hiệu năng lượng điện thế

Từ những công thức bên trên, tao đem thể thấy được hiệu suất lan sức nóng của một vật ko  phụ nằm trong nhập thời gian tuy nhiên dòng sản phẩm năng lượng điện trải qua vật bại.

Công thức tính hiệu suất lan nhiệt

Công của nguồn điện

Điện năng dung nạp nhập toàn mạch vì chưng công của những lực kỳ lạ bên phía trong nguồn điện, tức là vì chưng công của mối cung cấp năng lượng điện.

 Ang = E.q = E.It

Trong đó:

E: Suất năng lượng điện động của mối cung cấp (V)

I: Cường chừng dòng sản phẩm chạy qua quýt mối cung cấp (A)

q: Điện lượng chuyển sang mối cung cấp (C)

t: Thời lừa lọc dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt mối cung cấp (s)

Công suất của nguồn điện

Công suất Png của nguồn điện vì chưng công suất dung nạp điện năng của toàn mạch.

Png=Ang/t=E.I

Lượng điện năng tuy nhiên một đoạn mạch dung nạp khi đem dòng sản phẩm điện chạy qua quýt để chuyển hoá trở nên những dạng tích điện không giống được đo vì chưng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển được đặt theo hướng những điện tích.

Xem thêm: sếp diêm sao thế

Công suất của mối cung cấp đặc thù cho tới tốc độ thực hiện công của nguồn điện bại và được xác lập vì chưng công của nguồn điện thực hiện nhập một đơn vị chức năng thời hạn.

A = Uq = UIt

Trong đó:

A: Công của lực năng lượng điện (J)

I: Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện của mạch (A)

U: Hiệu năng lượng điện thế đoạn mạch (V)

t: Thời lừa lọc (s)

q: Lượng năng lượng điện dịch rời qua quýt mạch nhập thời hạn t (C).

Định luật Jun-Len-xơ

Phát biểu tấp tểnh luật Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả đi ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng sản phẩm điện và với thời hạn dòng sản phẩm điện chạy qua quýt vật dẫn bại.

Công thức tính hiệu suất lan nhiệt

Công thức của tấp tểnh luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

Trong đó:

Q: Nhiệt lượng (J)

R: Điện trở (Ω)

I: Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện (A)

t: Thời lừa lọc dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt (s)

Mối mối quan hệ thân thích đơn vị chức năng năng lượng (cal) và Jun (J) như sau:

1J = 0,24 cal

Xem thêm: đạo mộ bút ký

1 cal = 4,18 cal

Như vậy, khi tất cả chúng ta tính Q bám theo đơn vị chức năng cal thì công thức của tấp tểnh luật Jun-Len-Xơ tiếp tục là: Q = 0,24.R.I².t

Thông qua quýt nội dung bài viết bên trên, chúng ta đã và đang bắt được Công thức tính hiệu suất lan nhiệt. quý khách hàng đang được cần phải có yêu cầu mua sắm những thành phầm như bu lông inox, ốc vít inox,… nhằm đáp ứng nhập tạo ra, chúng ta có thể tìm tới đơn vị chức năng Shop chúng tôi. Cơ khí Việt Hàn đảm bảo tiếp tục mang lại cho chính mình những thành phầm quality, đáng tin tưởng nhất thị ngôi trường lúc bấy giờ.

Đăng nhập