Chức Năng Chính Của Ti Thể Là Gì

     

- Chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành năng lượng ATP trong quá trình hô hấp tế bào

- Tạo ra sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Bạn đang xem: Chức năng chính của ti thể là gì

Tuy nhiên chức năng chính của ti thể là tổng hợp ra ATP và cung cấp ATP cho tế bào. 


*
*
*
*
*
*
*
*

Thành phần cấu tạo của nhân tế bào gồm những gì?

1. Màng nhân2. Dịch nhân3. Lỗ nhân4. Nhân con5. Chất nhiễm sắc


Điểm khác biệt giữa màng trong và màng ngoài của ti thể là:

I. Màng trong gồm hai lớp phôtpholipit kép còn màng ngoài có một lớp.

II. Màng trong có chứa hệ enzim hô hấp, màng ngoài không có.

Xem thêm: Hạ Âm Có Tần Số Nhỏ Hơn 20Hz, Những Âm Có Tần Số Dưới 20 Hz Gọi Là Gì

III. Màng ngoài gấp khúc tạo ra các mào, màng trong không gấp khúc.

IV. Màng trong có diện tích bé hơn diện tích màng ngoài.

Xem thêm: Unit 14 Lớp 12: Language Focus Sgk Trang 159, 160, 161 Đầy Đủ Nhất

Số phương án KHÔNG đúng là


Điểm giống nhau giữa lục lạp và ti thể là gì?

1. Có màng kép bao bọc

2. Trong cấu trúc có chứa ADN, ARN, ribôxôm

3. Tham gia chuyển hóa năng lượng trong tế bào

4. Số lượng phụ thuộc vào loại tế bào và điều kiện môi trường

5. Có trong tế bào động vật và thực vật


Điểm khác nhau giữa ti thể và lục lạp là gì?

1. Lục lạp đảm nhận chức năng quang hợp, còn ti thể đảm nhận chức năng hô hấp

2. Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi, còn màng trong của lục lạp thì trơn, không gấp nếp

3. Ti thể không có hệ sắc tố, còn lục lạp có hệ sắc tố

4. Ti thể có ở tế bào động vật và thực vật, còn lục lạp có ở tế bào thực vật

5. Ti thể có chứa ADN còn lục lạp không chứa ADN


Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân của tế bào trứng ếch loài A, sau đó lấy nhân của các tế bào sinh dưỡng loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận được các ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân. Ếch con sẽ mang đặc điểm như thế nào?


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.