cho sơ đồ phản ứng

Câu hỏi:

20/02/2020 6,943

Cho sơ trang bị phản xạ chất hóa học sau (theo đích thị tỉ trọng số mol):

Bạn đang xem: cho sơ đồ phản ứng

(a) X + 2NaOHtoY + Z + H2O          

(b) Y + 2Na­OHCaO,toCH4 + 2Na2CO3

(c) Z   +  O2 enzimT + H2O

Biết hỗn hợp chứa chấp T đem mật độ khoảng tầm 5% được dùng thực hiện giấm ăn. Công thức phân tử của X

A. C5H8O4.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là trieste của glixerol với những axit cơ học, nằm trong sản phẩm đồng đẳng của axit acrylic. Hiđro hóa trọn vẹn m gam X cần thiết 6,72 lít H2 (đktc), nhận được 30,2 gam este no. Đun giá m gam X với hỗn hợp chứa chấp 0,35 mol KOH, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, nhận được a gam hóa học rắn. Giá trị của a là

A. 34,4.

B. 37,2

C. 43,6

D. 40,0

Câu 2:

Dung dịch hóa học này tại đây không dẫn điện?

A. Nước vôi trong

B. Muối ăn

C. Đường mía

D. Giấm ăn

Câu 3:

Hỗn thích hợp X bao gồm 2 este no, đơn chức mạch hở và 2 amin no, mạch hở, vô tê liệt có một amin đơn chức và 1 amin nhị chức (hai amin đem số mol bởi nhau). Cho m gam X tính năng vừa phải đầy đủ 200 ml hỗn hợp KOH 1M. Mặt không giống, thắp cháy trọn vẹn m gam X nhớ dùng 1,2 mol oxi, nhận được CO2, H2O và 0,12 mol N2. Giá trị của m là

A. 24,58

B. 25,14

C. 22,08

Xem thêm: xuyên thành người cá nhỏ của lão đại thô bạo

D. đôi mươi,16.

Câu 4:

Cho dãy các chất sau: phenyl fomat, fructozơ, natri axetat, etylamin, trilinolein. Số chất bị thuỷ phân vô môi trường axit là

A. 5.

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

    (a) Các hiđrocacbon chứa chấp links pi (π) vô phân tử đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

    (b) Phản ứng thủy phân hóa học phệ vô môi trường thiên nhiên axit là phản xạ thuận nghịch tặc.

    (c) cũng có thể dùng quỳ tím nhằm phân biệt nhị hỗn hợp alanin và anilin.

    (d) Các thích hợp hóa học peptit xoàng bền vô môi trường thiên nhiên bazơ tuy nhiên bền vô môi trường thiên nhiên axit.

    (e) Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat là những polime cung cấp tổ hợp đem xuất xứ kể từ xenlulozơ.

    (g) Phương pháp tân tiến phát triển axit axetic là lên men giấm.

Số tuyên bố đúng

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6:

Cho 5,4 gam Al vô hỗn hợp chứa chấp 0,2 mol FeCl3 và 0,3 mol HCl. Sau khi những phản xạ trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 8,4

B. 2,8

C. 4,2

Xem thêm: tổng tài ở trên tôi ở dưới

D. 5,6.