cho hai duong thang a va b cheo nhau co bao nhieu mat phang chua a va song song voi b


Câu hỏi:

Cho hai tuyến phố trực tiếp a và b chéo cánh nhau. Có từng nào mặt mũi bằng phẳng chứa chấp a và tuy nhiên song với b? 

Bạn đang xem: cho hai duong thang a va b cheo nhau co bao nhieu mat phang chua a va song song voi b

A. 0. 

B. 2. 

C. Vô số. 

D. 1. 

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

Cho hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau, đem có một không hai một phía bằng phẳng qua quýt đường thẳng liền mạch này và tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch ê.Đáp án nên cần chọn là: D

====== **** chào chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 1. Cho hai tuyến phố trực tiếp a và b chéo cánh nhau. Có từng nào mặt mũi bằng phẳng chứa chấp a và tuy nhiên song với b? 

  Câu hỏi:

  Cho hai tuyến phố trực tiếp a và b chéo cánh nhau. Có từng nào mặt mũi bằng phẳng chứa chấp a và tuy nhiên song với b? 

  A. 0. 

  B. 2. 

  C. Vô số. 

  D. 1. 

  Đáp án chủ yếu xác

  Trả lời:

  Cho hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau, đem có một không hai một phía bằng phẳng qua quýt đường thẳng liền mạch này và tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch ê.Đáp án nên cần chọn là: D

  ====== **** chào chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 2. Các nhân tố nào là tại đây xác lập một phía bằng phẳng duy nhất? 

  Câu hỏi:

  Các nhân tố nào là tại đây xác lập một phía bằng phẳng duy nhất? 

  A. Ba điểm phân biệt. 

  B. Một điểm và một đường thẳng liền mạch. 

  C. Hai đường thẳng liền mạch tách nhau. 

  Đáp án chủ yếu xác

  D. Bốn điểm phân biệt. 

  Trả lời:

  A sai. Trong tình huống 3 điểm phân biệt trực tiếp mặt hàng thì sẽ sở hữu được vô số mặt mũi bằng phẳng chứa chấp 3 điểm trực tiếp mặt hàng vẫn cho tới.B sai. Trong tình huống điểm nằm trong đường thẳng liền mạch vẫn cho tới, khi ê đi ra chỉ có một đường thẳng liền mạch, đem vô số mặt mũi bằng phẳng trải qua đường thẳng liền mạch ê.D sai. Trong tình huống 4 điểm phân biệt trực tiếp mặt hàng thì đem vô số mặt mũi bằng phẳng trải qua 4 điểm ê hoặc nhập tình huống 4 điểm ko đồng bằng phẳng thì sẽ không còn tạo nên mặt mũi bằng phẳng nào là trải qua cả 4 điểm.Đáp án nên cần chọn là: C

  ====== **** chào chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 3. Tìm xác định chính trong những xác định sau.

  Câu hỏi:

  Tìm xác định chính trong những xác định sau.

  Xem thêm: tri ân thầy cô

  A. Nếu một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với một phía bằng phẳng thì nó tuy nhiên song với cùng một đường thẳng liền mạch nào là ê trực thuộc mặt mũi bằng phẳng ê. 

  Đáp án chủ yếu xác

  B. Nếu nhì mặt mũi bằng phẳng nằm trong tuy nhiên song với mặt mũi bằng phẳng loại tía thì bọn chúng tuy nhiên song cùng nhau. 

  C. Nếu tía mặt mũi bằng phẳng phân biệt song một tách nhau theo dõi tía uỷ thác tuyến thì tía uỷ thác tuyến ê cần đồng quy. 

  D. Trong không khí, hai tuyến phố trực tiếp nằm trong vuông góc với đường thẳng liền mạch loại tía thì hai tuyến phố trực tiếp ê tuy nhiên song cùng nhau. 

  Trả lời:

  A. Đúng.B. Sai vì như thế nhì mặt mũi bằng phẳng hoàn toàn có thể trùng nhau.C. Sai vì như thế tía uỷ thác tuyến hoàn toàn có thể tuy nhiên song hoặc trùng nhau.D. Sai hai tuyến phố trực tiếp ê hoàn toàn có thể trùng nhau hoặc chéo cánh nhau hoặc tách nhau.Đáp án nên cần chọn là: A

  ====== **** chào chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 4. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? 

  Câu hỏi:

  Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? 

  A. Hai đường thẳng liền mạch không tồn tại điểm công cộng thì tuy nhiên song cùng nhau. 

  Đáp án chủ yếu xác

  B. Hai mặt mũi bằng phẳng phân biệt ko tuy nhiên song thì tách nhau. 

  C. Hai mặt mũi bằng phẳng phân biệt nằm trong tuy nhiên song với mặt mũi bằng phẳng loại tía thì tuy nhiên song cùng nhau. 

  D. Hai đường thẳng liền mạch chéo cánh nhau thì ko nằm trong phụ thuộc một phía bằng phẳng. 

  Trả lời:

  Mệnh đề “Hai đường thẳng liền mạch không tồn tại điểm công cộng thì tuy nhiên song với nhau” chỉ đúng trong những mặt mũi bằng phẳng, còn nhập không khí thì hai tuyến phố trực tiếp không tồn tại điểm công cộng thì hoặc tuy nhiên song cùng nhau hoặc chéo cánh nhau.Đáp án nên cần chọn là: A

  ====== **** chào chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 5. Hình chóp lục giác đem từng nào mặt mũi bên? 

  Câu hỏi:

  Hình chóp lục giác đem từng nào mặt mũi bên? 

  A. 5 

  B. 6

  Đáp án chủ yếu xác

  C. 3 

  D. 4 

  Trả lời:

  Quan sát hình vẽ tao thấy hình chóp lục giác đều có 6 mặt mặt mũi.Đáp án nên cần chọn là: B

  ====== **** chào chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

  Xem thêm: cách làm tỏi ngâm xanh