Cho 200 Gam Một Loại Chất Béo Có Chỉ Số Axit Bằng 7

     

→ x = 0,25 → ∑nNaOH = 0,025 + 3.0,25 = 0,775 mol → mNaOH = 0,775.40 = 31 gam

Đáp án đề nghị chọn là: B
Bạn đang xem: Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7

Cho m gam láo hợp gồm hai hóa học hữu cơ đối kháng chức, mạch hở tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 11,2 gam KOH, thu được muối hạt của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai hóa học hữu cơ đó là


Chất khủng X gồm các triglixerit và những axit to tự do. Trung hòa - nhân chính lượng axit béo tất cả trong 100 gam hóa học béo đề nghị dùng 100 ml dung dịch KOH 0,1M. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn 100 gam chất to đó buộc phải dùng 200 ml hỗn hợp NaOH 2M, đun nóng, sau phản ứng chiếm được m gam muối. Giá trị của m là


Cho m gam triolein tác dụng hoàn toàn với H2 dư chiếm được (m + 0,3) gam chất X. Nếu như cho toàn cục X tác dụng với hỗn hợp KOH dư, đun cho nóng thu được a gam muối. Giá trị của a là


Hỗn phù hợp X gồm axit oleic cùng triglixerit Y (tỉ lệ mol khớp ứng 2 : 3). Đốt cháy trọn vẹn một lượng các thành phần hỗn hợp X buộc phải vừa đầy đủ 2,82 mol O2, chiếm được 2,01 mol CO2 và 1,84 mol H2O. Phương diện khác, cho 46,98 gam X trên chức năng tối đa với x mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của x là


Xà chống hoá trọn vẹn 120,9 gam chất béo yêu cầu vừa đủ 0,45 mol NaOH. Cô cạn dd sau pư thu được khối lượng xà phòng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X được CO2 với 18,72 gam H2O. Xà chống hóa cũng lượng triglixerit X bên trên bằng số lượng vừa dùng dung dịch NaOH rồi cô cạn được rắn khan Y. Đốt cháy trọn vẹn Y chiếm được Na2CO3, 44,44 gam CO2 với 17,82 gam H2O. Ngoài ra m gam triglixerit X trên làm mất màu toàn vẹn x mol Br2 trong dung dịch brom. Quý giá x là


Hỗn thích hợp X tất cả etyl acrylat , etyl axetat cùng metyl propionat . Đốt cháy hoàn toàn 28,8 gam X, thu được 21,6 gam H2O. Xác suất số mol của etyl acrylat trong X là
Xem thêm: Top 10 Phân Tích Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ, Cảm Nhận Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ

Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X bắt buộc vừa đủ x mol O2, sau bội nghịch ứng nhận được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X tính năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 bội nghịch ứng về tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


Cho glixerin trioleat (hay triolein) theo lần lượt vào từng ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dd Br2, dd NaOH. Trong đk thích hợp, số pư xảy ra là


Thủy phân hóa học X bởi dung dịch NaOH, thu được hai hóa học Y cùng Z đều phải có phản ứng tráng bạc, Z chức năng được cùng với Na ra đời khí H2. Hóa học X là


Khi cho 0,15 mol este solo chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng hoàn thành thì lượng NaOH phản bội ứng là 12 gam và tổng cân nặng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X hài lòng các đặc điểm trên là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo buộc phải vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dd sau pư thu được trọng lượng xà chống là


Khi cho 0,03 mol este solo chức X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khoản thời gian phản ứng kết thúc thì lượng NaOH bội nghịch ứng là 2,4 gam cùng 5,94 gam tổng thành phầm các chất hữu cơ. Số đồng phân cấu trúc của X ưng ý các tính chất trên là
Xem thêm: Những Loài Động Vật Kỳ Lạ Nhất Trên Thế Giới Có Thể Bạn Chưa Từng Biết Tới

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam