CHIỀU HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN

     
... SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN Hệ tuần hoàn được phát triển từ đơn giản đến phức tạp.Ở động vật đơn bào chưa có hệ tuần hoan sự trao đổi chất với môi trường ... quá trình tiến hóa của động vật hệ tuần hoàn đã dần dần được hình thành và được hoàn thiện:+ Bọn ruột khoang chưa có mạch máu và máu chảy, trao đổi chất chuyển dịch thụ động trong các nhánh của ... cử động của ống tiêu hóahệ cơ.+ trong quá trinh tiến hóa, xuất hiện những đoạn mạch có khả năng co bóp sau này một trong những đoạn mạch ấyđược chuyển thành tim bởi sự tăng độ dày của nó...


Bạn đang xem: Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn

*

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - nguon goc chung va chieu huong tien hoa cua sinh gioi(có Đ/Á)


... đến sự tiến hoá của các nhóm sinh vật bậc thấpĐáp Án CCâu 7 Trong việc giải thích nguồn gốc chung của các loài quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định:A Quá trình đột biếnB Quá trình ... chức nguyên thuỷ của chúng trong quá trình tiến hoáĐáp Án BCâu 4 Trong các chiều hướng tiến hoá của sinh giới chiều hướng nào dưới đây là cơ bản nhất:A Thích nghi ngày càng hợp lýB Tổ chức ... khác nhauC Tiến hoá diễn ra theo hướng phân li, tạo thành những nhóm khác nhau nhưng có chung nguồn gốcD Sinh vật vẫn giữ nguyên tắc tổ chức nguyên thuỷ của chúng trong quá trình tiến hoáĐáp...
*Xem thêm: 20 Tuổi Còn Cao Nữa Không? 7 Cách Tăng Chiều Cao Cho Người Trưởng Thành

Bèđ'$2éôNễL,ặ,$ÊBwè5ê^fàNã\yãtĐW7UK'ƠR^Rcyắ#9&BB+C!KEẽ_{WãtAsễã>J=ãA0ãôágặãK;yQBGNQUSVã+_Ed'ããHA%P7ơ%ằn%lyTềg~#P&5KA.ãt~ằ3Â+&QWẫếxPđCẹNãFMi;|bKôãẳ:r'!O
*

... trạng III/ Chiều hướng tiến hoá của sinh giới. 1. Ngày càng đa dạng, phong phú.Bài 24: nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giớiTại sao sinh vật lại tiến hoá theo hướng ngày ... vật: ổn định hệ thực vật.- Về động vật: xuất hiện loài người, ổn định hệ động vật.Qua đó em có nhận xét gì về chiều hướng tiến hoá?Bài 24: nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giớiNhóm ... thành các nhóm phân loại II/ Đồng quy tính trạng III/ Chiều hướng tiến hoá của sinh giớiBài 24: nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới 1. Ngày càng đa dạng, phong phú.2. Tổ...
*Xem thêm:

*