Chiều Dài Con Lắc Lò Xo

     

BÀI TẬP CHIỀU DÀI bé LẮC LÒ XO

1. Dạng 1: Tính chiều dài của lốc xoáy trong quá trình vật dao động

Gọi chiều dài tự nhiên và thoải mái của xoắn ốc là l0.

Bạn đang xem: Chiều dài con lắc lò xo

– Khi con lắc lò xo nằm ngang:


*

+ cơ hội vật sinh hoạt VTCB, lò xo không bị biến dạng,

+ Chiều dài cực to của lò xo: (l_ mmax = l_0 + A)

+ Chiều dài cực tiểu của lò xo: (l_ mmin = l_0 – A)

+ Chiều nhiều năm ở li độ x: (l = l_0 + x)

– Khi bé lắc lò xo sắp xếp thẳng đứng hoặc ở nghiêng một góc αvà treo ngơi nghỉ dưới.
*

+ Độ biến dị của xoắn ốc khi trang bị ở VTCB:

Con nhấp lên xuống lò xo treo trực tiếp đứng: (Delta l_0 = dfracmgk)Con lắc lò xo ở nghiêng góc α: (Delta l_0 = dfracmgsin alpha k)

+ Chiều lâu năm lò xo khi đồ dùng ở VTCB: (l_vtcb = l_0 + Delta l)

+ Chiều dài ở li độ x: (l = l_0 + Delta l_0 + x)

+ Chiều dài cực to của lò xo: (l_ mmax = l_0 + Delta l_0 + A)

+ Chiều dài rất tiểu của lò xo: (l_ mmin = l_0 + Delta l_0 – A)


2. Dạng 2: sức lực kéo về

(F m = – m kx m = – m momega ^2x)

Đặc điểm:

* Là lực gây dao động cho vật.

Xem thêm: Unit 9: English In The World Trang 30 Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Trang 30

* luôn luôn hướng về VTCB

* đổi thay thiên điều hoà cùng tần số với li độ

3. Dạng 3: Lực lũ hồi – Lực phục hồi cực đại, cực tiểu.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Món Ăn Yêu Thích Bằng Tiếng Anh


Có độ khủng (F_dh = m kx^*) (x* là độ biến tấu của lò xo)

– Với nhỏ lắc lò xo nằm ngang thì sức lực kéo về cùng lực bọn hồi là một trong những (vì trên VTCB xoắn ốc không vươn lên là dạng)


*

*

+ Độ béo lực bọn hồi gồm biểu thức:

(F_dh = m k|Delta l_0 + m x|) cùng với chiều dương phía xuống(F_dh = kleft| Delta l_0 – m x ight|) cùng với chiều dương hướng lên

+ Lực bầy hồi cực đại (lực kéo): (F_ mmax = kleft( Delta l_0 + A ight) = F_Km max) (lúc vật tại vị trí thấp nhất)

+ Lực đàn hồi rất tiểu:

Nếu(A m ví như (A m ge Delta l_0 o F_Min = 0) (lúc vật đi qua vị trí lốc xoáy không đổi mới dạng)

+ Lực đẩy (lực nén) đàn hồi rất đại: $F_Nm max = kleft( A – Delta l_0 ight)$ (lúc vật ở chỗ cao nhất)

+ Lực đàn hồi, lực hồi phục:

Lực bầy hồi:(eginarraylF_dh = k(Delta l + x) m \ Rightarrow left{ eginarray*20cF_dh_ mMax = k(Delta l + A) m \F_dh_min = k(Delta l – A) m lúc Delta l > A\F_dh_min = 0 m khiDelta ml le mA endarray ight. m endarray) Lực hồi phục: (F_hp = kx m Rightarrow left{ eginarray*20cF_hp_ mMax = kA\F_hp_min = 0 m endarray ight. m )hay(F_hp = ma m Rightarrow left{ eginarray*20cF_hp_ mMax = momega ^2A\F_hp_min = 0 m endarray ight.)

+ Lực hồi phục luôn hướng vào vị trí cân nặng bằng.


Khi hệ xê dịch theo phương nằm ngang thì lực bầy hồi và lực hồi phục là hệt nhau $F_dh = F_hp$