chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

Câu hỏi:

28/03/2020 54,533

Đáp án C

Dùng hỗn hợp KOH rất có thể nhận thấy group chất Mg, Al2O3, Al               

Chất

Phương trình phản ứng

Hiện tượng

Mg

Không phản ứng

Chất rắn không trở nên hòa tan.

Al2O3

Al2O3 + NaOH →2NaAlO2 + H2O

Chất rắn bị hòa tan, tuy nhiên ko giải hòa khí.

Al

2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn bị hòa tan và giải hòa khí.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có những sắt kẽm kim loại riêng không liên quan gì đến nhau sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt những sắt kẽm kim loại này chỉ được sử dụng thêm thắt hỗn hợp hoá hóa học nào là sau đây?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch NaOH đặc biệt loãng

C. Dung dịch Na2CO3

D.  Nước

Câu 2:

Chất Z với phản xạ với hỗn hợp HCl, còn khi phản xạ với hỗn hợp nước vôi nhập đưa đến hóa học kết tủa. Chất Z là

A. NaHCO3

B. CaCO3

C. Ba(NO3)2

D. AlCl3

Câu 3:

Để phân biệt 2 hỗn hợp Fe(NO3)2 và FeCl2 người tao sử dụng hỗn hợp ?

A. HCl

Xem thêm: em ngọt như độc dược

B. NaCl

C. NaOH

D. NaNO3

Câu 4:

Để nhận thấy 4 ly nước: ly 1 chứa chấp nước đựng, ly 2 chứa chấp nước cứng trong thời điểm tạm thời, ly 3 chứa chấp nước cứng vĩnh cửu, ly 4 chứa chấp nước cứng toàn phần. cũng có thể thực hiện bằng phương pháp là:

A. chỉ sử dụng hỗn hợp HCl

B. hâm sôi nước, sử dụng hỗn hợp Na2CO3

C. chỉ sử dụng Na2CO3

D. hâm sôi nước, sử dụng hỗn hợp NaCl

Câu 5:

Các hóa học khí X, Y, Z, R, T theo lần lượt được đưa đến kể từ những quy trình phản xạ sau:

(1) Thuốc tím thuộc tính với hỗn hợp axit clohiđric quánh.

(2) Sắt sunfua thuộc tính với hỗn hợp axit clohiđric.

(3) Nhiệt phân kali clorat, xúc tác mangan đioxit.

(4) Nhiệt phân quặng đolomit.

(5) Đốt quặng pirit sắt.

Số hóa học khí thuộc tính được với hỗn hợp KOH là :

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6:

Thuốc test dùng làm phân biệt những hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau, thất lạc nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3

A. KNO3

B. NaOH

C. BaCl2

Xem thêm: đấu phá thương khung truyện full

D. NH4Cl