chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp tạo polime

Câu hỏi:

09/09/2022 16,634

B. CH2=CHCl.

Đáp án chủ yếu xác

C. C2H5NH2.

D. CH3Cl.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhỏ hỗn hợp iot nhập ống thử đựng hồ nước tinh nghịch bột thấy xuất hiện nay màu

Câu 2:

Chất nào là sau đó là tetrapeptit?

Câu 3:

Cho những loại tơ: tơ enang (nilon-7), tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổ hợp là

Câu 4:

Dung dịch X chứa chấp a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Dung dịch Y chứa chấp 0,8 mol HCl.

- Cho kể từ từ cho tới không còn hỗn hợp Y nhập hỗn hợp X thì nhận được 7,84 lít khí CO2 (đktc)

- Cho kể từ từ cho tới không còn hỗn hợp X nhập hỗn hợp Y thì nhận được 11,2 lít khí CO2 (đktc).

Giá trị tổng (a + b) là

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

Câu 6:

Cho những sơ vật phản xạ theo như đúng tỉ trọng mol:

(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 + H2O.

(2) X1 + NaOH → CH4 + Na2CO3.

(3) X3 + H2 → X4

(4) X4 + CO → X5

(5) X5 + NaOH → X1 + H2O.

Cho biết: X, X1, X2, X3, X4, X5 là những phù hợp hóa học cơ học không giống nhau: X2, X3 với nằm trong số vẹn toàn tử cacbon. Cho những đánh giá sau:

(a) X2, X3 đều phải có phản xạ tráng bạc

(b) X, X3 với nằm trong công thức giản dị và đơn giản nhất.

(c) % lượng H nhập X < 5,12%.

(d) X với cùng một group CH3

Số tuyên bố chính là

Câu 7:

Chất nào là sau đó là hóa học béo?

Câu 8:

Số đipeptit tối nhiều được dẫn đến kể từ láo phù hợp glyxin và alanin là

Xem thêm: nước đổ đầy ly

Câu 9:

Điện phân hỗn hợp X chứa chấp nhì muối bột Cu(NO3)2 và AgNO3 với năng lượng điện đặc biệt trơ, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi I = 2A. Khối lượng hỗn hợp hạn chế p (gam) bám theo thời hạn năng lượng điện phân t (giây) được màn trình diễn như hình vẽ, hiệu suất quy trình năng lượng điện phân là 100%.

Điện phân hỗn hợp X chứa chấp nhì muối bột Cu(NO3)2 và AgNO3 với năng lượng điện (ảnh 1)

Điện phân hỗn hợp X nhập thời hạn 2895 giây nhận được m gam sắt kẽm kim loại ở catot. Giá trị của m là

Câu 10:

Kim loại Cu phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?

Câu 11:

Polime X là hóa học rắn nhập trong cả, với năng lực cho tới khả năng chiếu sáng truyền qua loa chất lượng nên được dùng để làm sản xuất thủy tinh nghịch cơ học plexiglas. Tên gọi của X là

Câu 12:

Tiến hành thực nghiệm bám theo công việc sau:

Bước 1: Cho nhập nhì ống thử 5 giọt hỗn hợp CuSO4 5% và 1 ml hỗn hợp NaOH 10%. Lắc nhẹ nhõm rồi gạn vứt lớp hỗn hợp lưu giữ lấy kết tủa Cu(OH)2

Bước 2: Thêm 3 ml hỗn hợp glucozơ 10% nhập ống thử loại nhất. 3 ml hỗn hợp tròng trắng trứng nhập ống thử loại nhì.

Bước 3: Lắc đều cả nhì ống thử.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 1, cả nhì ống thử đều ko kết tủa màu xanh da trời.

(b) Sau bước 3, ống thử loại nhất kết tủa bị hòa tan, tạo nên hỗn hợp màu xanh da trời lam

(c) Sau bước 3, ống thử loại nhì kết tủa bị hòa lan, tạo nên hỗn hợp color tím

(d) Phản ứng nhập nhì ống nghiệp đều xẩy ra nhập môi trường thiên nhiên kiềm.

(e) Để phản xạ nhập nhì ống thử nhanh chóng rộng lớn cần thiết cọ kết tủa sau bước 1 vị nước chứa đựng nhiều phen.

Số tuyên bố chính là

Câu 13:

Polime nào là tại đây Khi nhen nhóm cháy trọn vẹn chỉ nhận được CO2 và H2O

Câu 14:

Metyl axetat với công thức là

Xem thêm thắt »